Jdi na obsah Jdi na menu
 


Návštěvní kniha

 

 

Zde mi můžete zanechat vzkaz. Nebo mi můžete napsat na email:

dotazy.kzamysleni@seznam.cz

Hanka

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Světluše - Svědectví klíčové dírky

Zdravím Vás, Hanko, na Vaše stránky jsem narazila náhodně, i když teď si nejsem úplně jista, že šlo o náhodu :-)
Prolétla jsem některé články, ale tento mě zaujal. K ostatním se určitě vrátím, jsem zvědavá.
Děkuji za Vás Bohu, že jste se do něčeho takového pustila. Ať na každý den přijímáte rozhojněnou Boží milost v plné míře.

Hanka - autorka stránek - Re: Svědectví klíčové dírky

Také Vás zdravím, Světluško ☺ Mám radost, že se Vám Svědectví klíčové dírky líbilo a věřím, že Vás zaujmou i další články. I Vám ze srdce přeji hojnost Boží milosti a požehnání! Můžete mi napsat i na mail v úvodu návštěvní knihy, budu ráda ☺

Pán s Vámi

Pavel - Je skvělé, že Ježíš zvítězil

„Poddejte se tedy Bohu. Postavte se proti Ďáblu, a uteče od vás.“

List Jakubův 4, 7

Hanka - autorka stránek - Re: Je skvělé, že Ježíš zvítězil

Amen, Pavle, jiná možnost není.


Anna Tichá - Poděkování

Děkuji za Vaše stránky!!

Hanka - autorka stránek - Re: Poděkování

Děkuji za Vaši návštěvu, Anno :-) Kéž Vás Bůh provází na cestě životem!Jaroslav - Pomsta

Dobrý den, máte pěkné stránky. Chybí mi na nich Váš postoj k pomstě. Víme, že máme.nepratelum žehnat. Když Vám někdo zabije v nastávající válce dítě nebo muže. Co uděláte ?

Hanka - autorka stránek - Re: Pomsta

Dobrý den, Jaroslave. Podle mého názoru je pomsta zbytečná a samozřejmě také špatná. Trestu stejně nikdo neunikne a náš trest je ničím v porovnání s Božím trestem. Je psáno "Má je pomsta, já odplatím." (Ž 10,30) A dále: "Je hrozné upadnout do rukou živého Boha."

Situace, kterou popisujete, je taková - coby, kdyby. Zaprvé - nemusí nikdy nastat a zadruhé - okolnosti, které by ji provázely by mohly být diametrálně odlišné od představ, které mám nyní. Nevím, zda bych byla schopná se za takových okolností mstít a zda bych měla vůbec příležitost. Matka, která přijde o děti, není jako superhrdina z amerického filmu, který popadne první věc, kterou má po ruce a všechny pobije. Matka umírá se svými dětmi a na ničem dalším už jí nezáleží. Život pro ni prostě skončil. Samozřejmě, kdyby na mé děti někdo útočil a já měla zbraň, bez váhání bych ji použila. Ale v případě, že bych o své děti už přišla, by to nemělo už žádný smysl.

Asi bych rozlišovala pomstu a snahu zastavit zlo. Pokud se zlo dá nějak zastavit, mělo by se využít všech prostředků - třeba i boje. Ale pomsta nikdy k ničemu dobrému nevede. Naopak, je to forma zla, které se šíří z člověka na člověka a z generace na generaci a trpí kvůli ní spousta nevinných lidí. Nikdy se s ní nic nevyřeší, ale všechny konflikty se jenom zhorší a protáhnou.

Ale především bych chtěla zdůraznit, že jako křesťané (a Vy, myslím, křesťan jste, když víte, že máte žehnat nepřátelům) víme, že tímto životem všechno nekončí, ale začíná. A tato víra by nás měla držet především v těžkých životních zkouškách, které pokud ještě nepřišly, tak jistě přijdou. Z Bible víme, že před sebou máme těžké časy. Je to skutečnost předem daná a žádná pomsta to nezmění ani nevyřeší. Naším úkolem je obstát, pokud možno se ctí a nepřijít o své spasení, o které by nás život ve mstě mohl jistě připravit.

S pozdravem

Hanka
Jaroslav - Re: Re: Pomsta

V zásadě souhlasím. Co ale znamená obstát? Jak nepřijít o své spasení? Nestavět se zlu na odpor ale pozehnat těm co nás jdou zabit? Nevím, jestli to tak dělali třeba v Iráku nebo Afghánistánu, kde jsou dnes již zbytky křesťanů, nevím jestli to tak dělali křesťané v dříve křesťanských zemích jako bylo Turecko, Sýrie, některé africké země, které jsou dnes muslimské. Tam již zem nikdo neosolí. Křesťanství, když do toho zahrnu všechny, co se k němu hlásí, tedy i cirkevňi roganizace, zaniká. Pro mne jsou to závažně otázky, protože budeme podobná dilemata zcela jistě řešit i Evropě - a za ne příliš dlouhý čas. Generace Evropanů resp křesťanů v Evropě nemají zkušenost s čelením smrti. Sam nevím, jak se zachovám vůči své víře

Preji vám vše dobrě.

Hanka - autorka stránek - Re: Re: Re: Pomsta

Dobrý den, Jaroslave,

podle toho, co píšete, mi nepřipadá, že byste řešil pomstu, ale spíš obranu, která sama o sobě není v rozporu s Písmem. Bránit se zlu, nebo bránit šíření zla v jakékoli podobě, je samozřejmě správné. Tedy alespoň v minulosti byla obrana země před nepřáteli něco naprosto přirozeného a doufám, že by to tak bylo i dnes. Islám přece nepředstavuje hrozbu pouze pro křesťany, ale pro všechny nemuslimy, ať už věří čemukoli nebo jsou úplně nevěřící. Případné hrozbě by museli čelit všichni. Dokonce ani sami muslimové nejsou před islámem úplně v bezpečí, jak víme. V asijských a afrických zemích, které jste zmínil, je ovšem jiná situace, protože tam je islám dominantní a křesťanů je velice málo. Navíc, všichni křesťané, kteří tam jsou, byli původně muslimové a obrací se s plným vědomím toho, že za svoji křesťanskou víru budou tvrdě pronásledováni. Na druhou stranu křesťanství v kdysi křesťanské Evropě zaniká zatím i bez pomoci islámu. Křesťanství zde zaniká především proto, že se lidé vědomě odvracejí od křesťanských hodnot a nesnesou pomyšlení, že by nad sebou měli mít absolutně svatého Boha, kterému se budou zodpovídat ze svých činů. Evropany zatím nikdo nepronásleduje, nikdo jim jejich víru nezakazuje, ale sami ji odmítají. My víme, že neexistuje území nikoho a buď je člověk v království Božím nebo satanově. Není žádná střední cesta, jsou jenom dvě cesty - úzká vedoucí k životu a široká vedoucí do záhuby. V lidech je vzpoura a vzdor a také neuvěřitelná pýcha, že všechno zvládnou sami. Oni přece nepotřebují Boha. Sami sobě jsou svými bohy. A výsledek vidíme všude kolem sebe. Všechno se bortí, nikde žádné jistoty, jenom samý chaos. Nikdo už nikomu nevěří a ti, kteří mají poslední zbytky rozumu dokáží alespoň přiznat, že už vůbec ničemu nerozumí. Bez Boha není řád, jistota, smysl života, moudrost ani skutečná láska, protože to, co dnes mnozí nazývají láskou, je jenom obyčejné sobectví. Všude vládne JÁ. A toto JÁ, stejně jako kdysi Lucifer, chce vládnout samo. A to je důvod zániku křesťanství v Evropě, nikoli islám. Ten možná dílo zkázy dokoná, protože z Bible víme, že kdykoli Izraelci začali žít ve vzpouře proti Bohu a dělat zlé věci, odtáhl od nich Bůh svoji ochranou ruku a byli vydáni napospas nepřátelům. A tak to bude i s Evropou, protože: "Nestřeží-li město Hospodin, nadarmo bdí strážný." (Žalm 127,1)

Máte pravdu, jsou to závažné věci a budoucnost je velmi temná. Nikdo z nás neví, do jaké se dostane situace a jak se v ní zachová. Je ale dobré si ujasnit, co je pro mne opravdu důležité. Zda je to zachování života a to za každou cenu nebo ochota se svého života vzdát, když na to přijde. Můžete se v budoucnu dostat do situace, kdy budete řešit mezi životem a smrtí. Avšak jakým životem? Bude to život, který opravdu bude stát zato? Pokud chcete žít za každou cenu, budete nejspíš schopen za zachování svého života udělat opravdu cokoli. Takto by ale křesťan jednat neměl. Pán Ježíš řekl svým učedníkům: "Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne jej." (Matouš 16,14 - 25) Ne vždy je zachování života prioritou. Ke křesťanské víře patří i sebeobětování. Měli bychom si být vědomi toho, že tak jako tak budeme muset z tohoto světa odejít - dříve či později. Nějaký rok nebo měsíc navíc nikoho nevytrhne, tak proč kvůli tomu obětovat své spasení? Jakmile totiž člověk někoho zabije a nelituje toho, tak má problém. Aby nám naše hříchy mohly být odpuštěny, musíme jich litovat. A proto je tedy lépe ještě než k nějakému konfliktu vůbec dojde, žehnat svým nepřátelům. To je totiž jediný způsob jak odvrátit katastrofu. V Bibli to není napsáno proto, abychom se podivovali nad tím, jak je to šílené, sebemrskačské a absurdní. Je to tam proto, abychom odvrátili hrozbu, dokud je ještě čas. Protože žehnat lidem má obrovskou moc, takže i úhlavní nepřítel se může pod vlivem této Boží moci úplně změnit a odvrátit se od svých zlých záměrů. Teď jde jenom o to, aby to někdo dělal.

I Vám přeji vše dobré

Zdenka - Re: Re: Re: Re: Pomsta

V Ozeáši : 6,6 je psáno: „CHCI MILOSRDENSTVÍ, NE OBĚŤ, POZNÁNÍ BOHA SPÍŠE NEŽ ZÁPALY.“

Ježíš nám hříšníkům byl dán jako VZOR HODNÝ NÁSLEDOVÁNÍ. A tak máme-li poznat Boží charakter a snažit se být tak svatí, jako je Bůh, je třeba se učit od Krista. Půjdeme-li po cestách, kterými nás povede Pán, dojdeme spasení. Jaké ty cesty jsou, je detailně popsané v Bibli, v Novém zákoně. Lidé pak životem bloudí a neznají odpovědi na mnoho otázek jen proto, že dostatečně neznají Písmo a jsou vlažní ve víře v Boží moc. Jakmile poznáme a přijmeme plně do svých srdcí pravdu, naše bloudění skončí, přestaneme se bát a budeme svobodní.

Jaroslav - Re: Re: Re: Re: Pomsta

Dobrý den,

řekla jste to dobře a děkuji vám za ta slova. Vy jste již “daleko”. Ja jsem na začátku, “křesťan začátečník” resp. bych se označil za Kristovce. Teprve nedávno jsem začal věřit v Boha … i když spojení “věřit v Boha” je dle mne zavádějící, když Bůh JE. Spíše bychom měli věřit, ze jdeme po správně cestě nebo ze budeme jednou s Bohem. Neustále skloňované spojení “věřit v Boha” pak u ateistů vyvolává falešnou představu, že to křesťanství je jen nějaké hobby. Ale je samozřejmě těžké dokázat, ze Buh je, zejména když Bůh se nedá poznat těm, kteří ho nehledají.

Ano současná situace je odpadem od Boha, který začal v 60 tvých letech, myslím. V posledních letech dochází k vyvrcholení po němž přijde “čas sklizně”. Miliony lidi odpadli, v Čechách, po sametu, prý během 10 let odpadl až milion lidí, satanova plejáda nabídek byla neodolatelná, to chápu. Na druhou stranu dřívější ateisté jako já, u nichž bylo nemožné, ze by v Boha začali věřit, se dnes snaží následovat Pána Jezise Krista. To je svým způsobem i vtipné.

Svět, díky Bohu, vidím snad v pravém světle. Myslim si, ze jednou z věci, co mi Bůh odhalil, bylo to poznání vsudypritomneho zla, které jsem dříve neviděl. Jeden čas to na mne dopadalo tak tíživě, až jsem si říkal “ja přece nejsem Ježíš, abych toto nesl” ale tato fáze, zdá se, pominula a už mne to nedrtí. Žiji totiž v Praze, kde se satan mocně prezentuje, daleko více než kdybych byl třeba na vesnici, myslím. A mohu to jen pozorovat a nezmůžu nic. Satan se mi kolikrát, symbolicky řečeno, chechtá do obličeje.

Přeji Vám vše dobré, Jaroslav

Hanka - autorka stránek - Re: Re: Re: Re: Re: Pomsta

Zdravím Vás, Jaroslave,

tak to je úžasné, že jste jako ateista uvěřil! Chvála Bohu za Vás i mnoho dalších! Pokud byste měl chuť napsat mi o tom, jak k tomu došlo, budu moc ráda. Mail mám tady v návštěvní knize nahoře. Lidé se často ptají po Božích zázracích, ale tohle přece je zázrak. Vždyť kdo je slepý, hluchý a duchovně mrtvý? Přece člověk, který zarputile odmítá Krista. Bohu nejde v první řadě o naše fyzické uzdravení, ale o to duchovní. Kristus vždy, než někoho uzdravil, řekl: "Odpouštějí se ti hříchy." Nejprve duch potřebuje uzdravit, a potom tělo. Tak mám velkou radost, když mohu slyšet nebo číst takové zprávy! :-)

Máte pravdu - je nesmysl dokazovat Boha lidem, kteří Ho nehledají a ani nechtějí nalézt. A ti, kteří Ho hledají, žádné důkazy nepotřebují, protože s Ním mají každodenní a osobní zkušenost v podobě vyslyšených modliteb, Božího vedení a naplnění Duchem svatým, který dává tu pravou lásku, radost a pokoj.

To naše poznání zla souvisí i s velkým množstvím informací, které máme. Víme toho zbytečně moc a je toho na nás hodně. Lidská psychika není stavěná na takový nápor a to v jednom kuse. Proto je potřeba ten přísun informací eliminovat, protože jak píšete - nejsme Pán Ježíš, abychom to dokázali unést. Také jsem s tím měla dlouho problémy a to nejsem z Prahy. Nemám ráda velká města, a tak nemám představu, jak to tam vypadá. Ale myslím, že v dnešní době je skoro jedno, odkud člověk je - satan si najde cestu všude.

A to, jak jsme ve víře daleko, ví jenom Bůh sám. My to objektivně nedokážeme posoudit ani u sebe, natož pak u druhých. Ke spasení stačí najít tu správnou Cestu, vydat se po ní a hlavně z ní nikam nezabloudit. Ale jak píšete - těch nabídek světa je tolik, že mnozí to nezvládnou. Tak kéž Vám Bůh mocně žehná, Jaroslave, abyste vytrval a došel do slavného Cíle! To Vám přeji z celého srdce!

Hanka
Aneta - Díky

Ahoj Hanko, ráda chodím na tvoje stránky a několikrát jsem je sdílela i na facebooku. Nepřečetla jsem zdaleka vše, ale spousta článků je zde velmi inspirativních a myslím, že s lidmi to něco dělá i přesto, že dnes jsou v kurzu úplně jiné věci a křesťanství je spíše opovrhované. Pořád je ale spousta lidí, kteří se nevezou s proudem a hledají smysl svého života. Tak ti děkuji, že sis dala tu práci a vytvořila tyto krásné stránky K zamyšlení :-) Hodně Boží inspirace k dalšímu psaní! Aneta

Hanka - autorka stránek - Re: Díky

Milá Aneto, velice Ti děkuji za sdílení a kladné hodnocení stránek. A podobně jako Ty, doufám, že lidí, kteří se ptají po smyslu svého života, je stále ještě dost. Často se mně lidé ptají, kde beru tu jistotu, že zrovna moje víra je ta správná. Pravdou je, že se to může zdát troufalé a možná, že někomu to zavání až nadřazeností. Ale já věřím, že Bůh je jenom jeden a stejně tak i cesta k Němu je jenom jedna a tuto Cestu určil On sám. My nejsme ti, kteří si mohou sami vybírat. Tedy, přesněji řečeno, ano, můžeme, ale s tím, že mineme cíl. A tou jedinou cestou k Bohu je sám Boží Syn Ježíš Kristus, který řekl: "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne." (Jan 14,6) Apoštol Petr tato slova potvrdil před velekněžími, když byl naplněn Duchem svatým, slovy: "Ježíš je ten kámen, který jste vy stavitelé odmítli, ale on se stal kamenem úhelným. V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni." (Skutky 4,11 - 12)


Máme svobodnou volbu, abychom se rozhodli, jakou cestou se vydáme a kam po ní dojdeme. Žijeme v době, kdy se nemůžeme vymlouvat na nedostatek informací. Spíš je to pohodlí, sobectví či lhostejnost, co lidem brání v hledání Pravdy, protože je to namáhavé a něco to stojí. Duchovní věci se často okládají na jindy, protože teď není čas. Otázkou je, kolik toho času ještě zbývá. . .

Proto přeji Vám všem, abyste nejen hledali, ale také nalezli tu správnou Cestu a to nejen pro tento život, ale hlavně pro ten příští.

Hanka
Aneta - Re: Re: Díky

Je to tak, jak píšeš, Hanko. Pravdu o duchovním světě nemůže člověk poznat sám ze svého snažení, ať je jakkoli upřímné a namáhavé. Tu nám může zjevit pouze Bůh sám a tu nám zjevil ve svém Synu Ježíši Kristu. Ale taky mi trvalo dost dlouho, než mi to všechno došlo a zapadlo. Ale když přijde Duch svatý, tak to člověka úplně odzbrojí. Pak už žádné výmluvy nemají šanci. Ale to se musí zažít. Kdo to nezažije, tak asi nikdy nepochopí. Tak kéž by to mohlo zažít co nejvíc lidí! Aneta

Hoki - Konečně se mi podařilo vložit :)

Ahoj Hanko,
rád jsem si po letech osvěžil náhled na tyto stránky a opětovně je navštívil. Omlouvám se, ale musím se s jistým váháním ptát, co Tě vedlo k tomu, že jsi minula římskokatolickou církev a nebo v čem tě římskokatolická církev neoslovuje? Jsou pro Tebe nějak významné svátosti, především Eucharistie?
Myslíš si, že ať už západní křesťanství a nebo křesťanství východní mělo historický a někdy i dokonce státotvorný význam při formování duchovního potenciálu evropské civilizace? Domníváš se, že vnější atributy víry a to i mocenské byly nezbytnou matricí pro to, aby se křesťanská kultura udržela a vytrvala? Níže dávám k nahlédnutí čtyři odkazy, které mne zaujaly a které nějakým způsobem ukazují, proč si římskokatolické církve já osobně vážím, nejen pro možnost vztahu s Bohem, ale i pro kořeny a jistoty, které člověku přináší.
www.youtube.com/watch
www.youtube.com/watch
www.rozhlas.cz/…/jsem-ubozak-a-h…
www.csfd.cz/film/4863-mise/prehled/

Hoki - Re: Konečně se mi podařilo vložit :)

Jak vidím, tak odkazy nejsou aktivní, ale šlo o P. Maxe Kašparů, P. Mariana Kuffu, P. Františka Líznu a odkaz na film MISE, který se týkal působení jezuitů v tzv. jezuitských redukcích. Byl to film, který měl nejen osobní linku, ale linku obecnou a naprosto perfektně vystihoval střet moci duchovní a světské. Vynikající zpracování a řadím ho k špičkovým filmům na čemž měla zásluhu nejen kamera a režie, ale skvělé výkony Roberta Nira a Jeremy Ironse a dalších ... Fil je starý 22 let ale stále aktuální....

Hanka - Re: Re: Konečně se mi podařilo vložit :)

Hoki, můžeš mi, prosím, ty první tři odkazy poslat ještě jednou? V této podobě, jak tady jsou, se ničeho nedohledám. Je jedno, že nebudou aktivní, jde o to, aby byly celé. Ráda se na ně podívám.

Film Mise jsem kdysi dávno viděla a je to opravdu dobrý film. Jenom nechápu, v čem podporuje výjimečnost ŘKC. Když je v nějaké zemi jako jediná, tak není z čeho vybírat, ale na druhou stranu to neznamená, že člověk se nemůže setkat s Bohem skrze ni. Člověk, pokud má v srdci upřímnou touhu, se může setkat s Bohem v jakékoli církvi. Plevel a pšenice rostou všude společně. Stejně jako berani a kozlové, dobro a zlo - vše je promícháno až do doby žně, jak je psáno v podobenství o plevelu a pšenici, které jistě znáš. Když mám ale na výběr, nevyberu si církev, která je podle mně nejhorší, ale budu se snažit vybrat takovou, která má co nejčistší biblické učení a co nejméně zbytečných, ba až pohanských rituálů. Nechci být svázána lidskými výmysly, které člověka zbytečně zatěžují a odvádějí jeho pozornost od skutečně důležitých věcí.

Ta jediná pravá církev je skutečně jenom jedna, ale není to římskokatolická církev. Tu pravou CÍRKEV tvoří společenství všech upřímně věřících křesťanů, kteří se najdou v každé církvi. A právě tato CÍRKEV je nositelkou Ducha svatého a hodnot, které přetrvaly věky. Víme přece, že Duch svatý odchází, když se v církvi dějí hanebnosti. Přetrvává ale v srdcích těch, kteří se rozhodli vydat své srdce Pánu Ježíši. Tak je to konečně i v tom filmu Mise.

Přeji pěkný den!

Hanka


Hanka - Re: Konečně se mi podařilo vložit :)

Ahoj Hoki,
velice se omlouvám za tuto týdenní prodlevu, ale doposud to bylo tak, že mi na každý nový komentář chodilo upozornění na mail, což se teď očividně neděje. Takže jsem tyto nové komentáře objevila úplně náhodou. Zřejmě se také změnilo prověřování totožnosti, což si za chvíli vyzkouším :-) Toto přenastavení ale proběhlo bez mého vědomí a má ho na svědomí správa e-stránek, tudíž s tím nic neudělám. Proto zde mám pro všechny případy mail, který můžeš vidět nahoře a na ten mi můžeš Ty nebo kdokoli jiný v případě podobných problémů napsat.

A k té římskokatolické církvi. Já ji neminula, ale vyšla jsem z ní. Celá naše rodina byli katolíci a jako takoví o skutečné víře nevěděli nic. Až do mých dvaceti let mi nikdo z nich nedokázal zprostředkovat pravý význam víry - tedy Spasitele Ježíše Krista. Toho jsem do té doby znala jenom jako zuboženou sošku visící na kříži nebo jako bezmocné miminko v náručí Marie. Dělali jsme samé bezvýznamné a prázdné rituály, o jejichž významu ani nikdo nepřemýšlel. Pro mě to byla jenom jiná forma pohanství, proto jsem ji musela odmítnout. Netvrdím, že všichni katolíci jsou na tom takhle, ale pokud mám být upřímná, tak jiné ze svého okolí neznám. Pro mě jsou to lidé, kterým se pravý význam křesťanství kamsi vytratil a ulpěli jenom na prázdných tradicích. Samozřejmě, že na budování evropské civilizace se římskokatolická církev podílela velmi významnou měrou, to v žádném případě nepopírám. Ale možná právě ten velmi intenzivní styk se světskou mocí a především snaha za každou cenu obrátit všechny pohany na křesťanskou víru, z ní nakonec udělalo to, čím je nyní. Protestantské církve neberu jako odpadlíky, ale naopak jako ty, které měly snahu vrátit křesťanství jeho skutečnou podstatu a náplň, přestože to často dělaly a dělají velmi nedokonale. Proto lidem ty skutečné jistoty neberou, ale vracejí.

Na přiložené odkazy se podívám až bude více času. Zatím se loučím a ještě jednou děkuji za trpělivost!

Hanka