Jdi na obsah Jdi na menu
 


ATEISMUS - dveře do prázdna

Ještě v osmdesátých letech minulého století nám tvrdili, že jev zvaný „náboženství“ vymizí, jakmile budou lidé dostatečně vzdělaní a materiálně zabezpečení. Tato ateistická naděje se však ukázala jako mylná. Právě státy, které jsou na vzestupu – například Jižní Korea nebo Čína – se otevírají křesťanské víře v takové míře, jak si to my, Evropané, ani nedovedeme představit. Z celosvětového hlediska je ateismus překvapivě na ústupu.

obrazek

Skalní ateisté propadají panice
Při pohledu na tuto náboženskou renesanci, která se začíná projevovat i na některých místech v Evropě, propadají skalní ateisté panice. Zoufale svolávají ty nejbojovnější ze svých řad k válečnému tažení, aby jakékoli projevy náboženství vyhladili z povrchu země. Jejich mluvčí jsou bystří, vědecky vzdělaní lidé: britský evoluční biolog Richard Dawkins, francouzský učitel filozofie Michel Onfray nebo americký žurnalista Christopher Hitchens. Říkají si „noví ateisté“ a angažovaně prohlašují: „Bůh je zvrácená, škodlivá myšlenka. Je třeba ji vyhladit.“ Přitom používají všechny prostředky: demagogii, jednostrannou víru ve vědu, hanobení, polopravdy, zobecňování apod. Hlavně, aby bylo náboženství zesměšněno jako něco hluboce primitivního a zlého.


Kam vede ateistická ideologie?
Se vší vážností tvrdí, že pouze ateistické lidstvo může být opravdu šťastné. Přitom se zapomíná nebo zamlčuje, že to byly právě ateistické ideologie jako komunismus a fašismus, které připravily o život mnoho miliónů lidí. Nejtemnější zemí světa je dnes Severní Korea se svou ateisticko-komunistickou diktaturou. Pokud někdo nevidí, kolik bídy a utrpení přinesly ateistické ideje, má hodně deformovaný přístup k realitě. Krutě se vymstí, když se člověk zřekne Boha-Stvořitele. Stává se lehce manipulovatelným, protože najednou postrádá jakékoli měřítko dobra a zla.

Sami ateisté varují před ateismem
Před důsledky ateismu ve společnosti varují nejen věřící, ale toto nebezpečí si uvědomují dokonce i sami ateisté. Bertrand Russel, matematik a nositel Nobelovy ceny za literaturu, říká: „Dokud nepřijmeme, že existuje Bůh, zůstává otázka po smyslu života nezodpovězena.“ Jsme jako děti, které neznají cestu domů. Všechny naše naděje a očekávání se soustřeďují jen na tento život. Pak je jasné, že čerpáme jen z něho. Snažíme se brát všechno, co nám nabídne a svou morálku podřizujeme tomu, abychom si ho co nejvíce užili. Není pak divu, že nás stále žene nenasytná chtivost života, která nemůže být nikdy uspokojena. Německý filozof Martin Heidegger na sklonku svého života napsal: „Zachránit nás může už jen Bůh. Jestliže Bůh jako mimosmyslový základ a cíl všeho jsoucna je mrtvý, pak už nezůstává nic, o co by se člověk mohl opřít nebo podle čeho se může řídit.“

Kdyby Bůh neexistoval
Kdyby Bůh neexistoval, pak by na konci triumfovalo jen zlo a smrt. Nebylo by ani konečné zúčtování, kde by člověk musel před Boha předložit ovoce svého života. Vládci, kteří v průběhu celé historie rozsévali smrt a zkázu, Hitlerové a Stalinové tohoto světa, by nakonec měli pravdu. Nebyl by žádný věčný Soudce, který by je konfrontoval s plody jejich života a který by je nechal sklízet zkázu, kterou rozsévali. Nakonec by měli pravdu ti, kteří druhé posílali nesmyslně na smrt; ti, kteří se obohacovali na úkor druhých; ti, kteří si přecpávali břicha, zatímco jiní hladověli. Křivda tohoto světa by marně volala do nebe, protože by žádný Bůh neslyšel a nesoudil. Zlo by tu nakonec stálo jako vítěz. Lidé, kteří zemřeli pro dobro, by se nakonec ukázali jako hlupáci. A Ježíš Kristus? Ten by byl největší blázen v dějinách.


obrazek

Ateismus – dveře do prázdna
Nebýt Boha, byl by člověk v nekonečném a nesmyslném vesmíru odkázán jen sám na sebe. Byl by sám bezmocně vydán propasti beznaděje v sobě samém a všemu zlu na světě. Člověk by nebyl ničím jiným než produktem náhody, hozen do života a odsouzen k tomu, aby kroužil sám kolem sebe a svého malého sobeckého světa. Byl by to život odvíjející se jako bezvýznamný koloběh uspokojování potřeb. Ateismus – to jsou dveře do prázdna.

 

 

evoluce.jpg

 

 

Ateismus – otázky bez odpovědi
Bez Boha se nedobereme odpovědí na otázky: odkud jsem, k čemu tady jsem a kam směřuji. Bez Boha naše srdce strádá a duše žízní. Chybí nám Láska, která nás volá k životu, která nás provází a dává nám cíl. Nebyl by Ten, který slyší, když člověk ze srdce volá. Nikdo by nám neříkal: „Žiješ, protože chci! Jsi tady, protože tě miluji!“ Člověk by neměl v co doufat, kromě toho, co má právě před očima.

Jediné východisko
Společnost bez Boha ztrácí půdu, na které by mohla vybudovat své hodnoty. Chybí ji společné ideály pro soužití lidí, které by mohla dále rozvíjet. Pomůže jí ekonomika? Dokonalý státní systém? Filozofie? Kde jinde hledat hodnoty, bez kterých se každá společnost hroutí? Schopnost naší západní společnosti přežít i v budoucnosti závisí rozhodujícím způsobem na tom, jestli se bude schopna vrátit ke kořenům křesťanské víry, jejím zdrojům a její spiritualitě, k jejím hodnotám a ctnostem.

Alexander Gart
 

obrazek

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Jakub - Několik poznámek

1) Ateismus není na ústupu. V USA jsou dokonce ateisti nejvíce rostoucí demografickou skupinou oproti náboženským skupinám.
2) Fašismus nebyla ateistická ideologie.
3) Komunismus se sice zakládal na ateismu, ale taky vytvářel kulty osobností. Navíc základní ideou komunismu je, že až lidé jednoho dne budou materiálně zajištění, tak budou šťastní. Budou žít ve věčném míru a nebudou žádné konflikty. To je dost naivní myšlenka, která má mnohem blíže k náboženské víře, než k ateismus nebo materialismu.
4) Ale i tak jsou bohatší a vzdělanější země mnohem ateističtější a mírumilovnější (Skandinávie, Japonsko). Naopak v zemích Latinské Ameriky bují dětská prostituce, obchod s drogami... A například taková Rwanda byla krátce před tím, než tam proběhla genocida nejreligióznější stát v Africe.
5) Věřící se nerozhodují morálněji než ateisti. někdy spíš naopak. K morálnímu chování nepotřebujeme nějaká měřítka. Ty vzorce jsou v nás více méně geneticky zakódovány.
6) Nikdo neví, co všechno se děje v Severní Korei. Ale z toho mála, co se do světa dostalo, tak děti učí, že jejich vůdce je tak čistý a vznešený, že nemočí ani nevylučuje trus. To nezní moc ateisticky.
7) V diskuzi tvrdíte, že lidé kteří se navenek tváří a chovají jako křesťané jimi vůbec nemusí být. A to že si tak říkají neznamená, že jsou skutečnými křesťany. Ale taková argumentace je k ničemu. Stejně tak můžou argumentovat třeba komunisté. Můžou říci, že Stalin nebyl pravý komunista, že se za něj jen vydával a ty myšlenky jen zneužíval...
8) Křesťanská etika je v jádru stejně sobecká jako ta ateistická. Stejně jako naprostá většina ostatních etických systémů.
9) Nikde nevidím, že by citát Russela měl být varováním před důsledky ateismu. Je to jenom faktický výrok.
10) Heidegger byl nacista.
11) Nevím, kde přišel autor na to, že bez Boha by lidé byli sami a neschopní lásky. Na světě je přeci hromada lidí, kteří zaslouží naši lásku.
12) Myslím si že autor (podobně jako většina ostatních věřících) vidí svět jak ho chce vidět, tak jak po něm touží. A nikoliv takový jaký ve skutečnosti je. Víra je odjakživa záležitostí citů, nikoliv rozumu.

Hanka - Re: Několik poznámek

Dobrý den, Jakube,

také mám na Vás pár otázek. Je jakýkoli kult znakem náboženství? V souvislosti s komunismem zmiňujete kult osobností, který může přerůst v uctívání a to už je znakem náboženství – podle Vás. Svým způsobem ale každý člověk něco uctívá, ať už si to uvědomuje nebo ne – svoje ego, majetek, kariéru, potomky . . . Nechci se komunismu v žádném případě zastávat, ale ten měl ještě nějaké vyhlídky a ideály – například tu šťastnou budoucnost. Jaké vyhlídky má ateismus? K čemu my dnes vlastně směřujeme? Od prázdnoty k prázdnotě?

Nevím, jestli mně nebo Vám náleží posuzovat, kde jsou lidé šťastnější. To se nedá takto plošně říci. Věřím, že člověk může být šťasten i tehdy, když není dokonale zajištěn a nežije v ideálních podmínkách. Posuzovat lidské štěstí tak povrchním pohledem je známkou jisté nedbalosti a mělkosti. To, že se člověk navenek projevuje kultivovaněji, ještě neznamená, že musí být šťastnější, než nějaký nevzdělanec nebo chudák. Osobně si nemyslím, že by lidé v Japonsku byli šťastnější. Jen kdyby jim někdo vypnul internet nebo vzal hrací automaty. V mžiku by bylo všechno to „štěstí“ pryč. Ale jak už jsem psala, nebudeme posuzovat takto povrchně.

To, zda se věřící rozhodují morálněji či nikoli, opět nevíme. Je to zase jenom subjektivní záležitost. Někdo třeba zná ze svého okolí nějaké ne zrovna příkladné křesťany a z toho hned vyvodí, že ti křesťané za nic nestojí. I křesťan je jenom člověk – chybující člověk. Také si nemyslím, že bych byla kdo ví jak dokonalá. Ano, dělám chyby, ale uvědomuji si je a nepovažuji je za normální chování, ale za hřích. Označení křesťan není v žádném případě synonymum dokonalosti. Naopak, křesťan si uvědomuje, že dokonalý není a s Boží pomocí pracuje během celého svého života na změně k lepšímu.

Člověk, ať se nám to líbí nebo ne, je hluboce náboženská bytost. Proto v případě, že přijde o božstvo, které by mohl uctívat, si vytvoří jiné, a to z čehokoli – jak už jsem psala výše. Většina absolutistických vládců toho logicky využívá, a pak dochází k podobným situacím, jako například v Severní Korei. Ti, kdo jsou u moci, se nechají uctívat jako nějaké božstvo. Otázkou je, zda se v takovém případě jedná o náboženství. Spíš je to jen využití dané situace k posílení svých primitivních choutek být „Někdo“.

Samozřejmě, že lidé, kteří si říkají „křesťané“, jimi nemusí ve skutečnosti být. O tom, kdo je a není pravý křesťan, ví jenom Bůh, protože jedině On vidí do lidského srdce. Každopádně už tím, že si tak někdo říká, na sebe bere morální zodpovědnost se tak chovat, protože jinak dělá církvi jako takové ostudu.

Hanka - Re: Re: Několik poznámek

pokračování. . . .

Nevím, kde jste přišel na to, že křesťanská etika je stejně sobecká, jako ta ateistická. Všimla jsem si, že spousta ateistů pouze přebírá názory jiných ateistů a ti je převzali zase od jiných, bez náznaku nějakého hlubšího zamyšlení. Tím se Vás nechci nijak dotknout! Ale vždyť právě křesťané založili lazarety, sirotčince, chudobince, charitu a všechny tyto systémy, ve kterých ateistická společnost pouze pokračuje. Kdo ví, jak by to tady vypadalo, kdyby naše společnost neměla křesťanské kořeny! To, že to u nás funguje právě tímto způsobem a lidé jsou po všech stránkách zajištěni, vděčíme právě křesťanství.

Láska je dar od Boha. Bez Boha by láska neexistovala. A lidé sami skutečně jsou. Dnes více než kdy předtím. Samota je fenomén dnešní doby a každý na ni hledá lék nějak jinak. Ještě horší než samota je asi beznaděj. A pohled do budoucnosti vskutku beznadějný je. Zkusil jste se do ní někdy podívat? Teď nemyslím formou předvídání budoucnosti. Stačí umocnit současnost na druhou, na třetí. . . Nedivím se, že spousta lidí raději spáchá sebevraždu, i když osobně si nemyslím, že by zrovna tohle bylo východisko.

Ano, hromada lidí na celém světě si zaslouží naší lásku. Ale co lidé z Vašeho nejbližšího okolí? Dáváte ji i jim? Je snadné milovat lidi na druhé straně zeměkoule, ale mnohem těžší je milovat lidi, se kterými jste denně ve styku a kteří Vám třeba lezou pěkně na nervy.

Neuražte se, prosím, ale i já si myslím, že vidíte svět tak, jak ho chcete vidět Vy. Zkuste se na věci někdy podívat i jinak, než jak jste se díval doposud. Nebojte se vykročit jiným směrem :-)

Mějte se krásně!

Hanka

Jakub - Re: Re: Re: Několik poznámek

Jak je to s tím kultem, je otázka. To by bylo na delší diskuzi. Jinak ateismus nemá žádné vyhlídky a ideály protože to není ideologie, nebo komplexní světonázor, jako je třeba komunismus, nebo křesťanství. Ateismus je jen názor, že tu nejsou žádní bohové, nadpřirozené síly, vyšší principy. Když někdo řekne že je ateista, tak tím jenom říká v co nevěří, o čem není přesvědčen. Ale už tím neříká v co vlastně věří, nebo o čem je přesvědčen. Ateismus není žádná komplexní ideologie, žádný ucelený světonázor, podobně jako volant není celé auto.

Psal jsem, že ty zemně jsou bezesporu mnohem ateističtější a mírumilovnější. Nikoliv šťastnější.

"To, zda se věřící rozhodují morálněji či nikoli, opět nevíme. Je to zase jenom subjektivní záležitost." Ano víme. A není to subjektivní záležitost, ale vědecký fakt: http://massive-error.blogspot.cz/2012/07/my-brothers-keeper.html
http://massive-error.blogspot.cz/2012/04/religion-morality-evolution.html

Pokud vím, tak všichni křesťané (nebo alespoň všichni o kterých jsem slyšel nebo potkal) věří, že za své dobré či špatné činy budou po smrti žít věčně v ráji, nebo naopak budou uvrženi do zatracení (třeba do pekla, ale ne všichni křesťané věří v peklo). Ať to beru kolem a dokola, tak tam je jasný motiv odměny a trestu. Nemůžu si pomoct. Ale i kdyby mě třeba za živa upalovali, tak furt budu tvrdit, že tohle evidentně sobecký etický systém. Kdyby ale například křesťané si byli vědomi, že je nečeká žádná odměna nebo trest. A že se mají chovat dobře jenom proto, aby udělali radost svému Bohu a stvořiteli. Aby mu tím vyjádřili svůj vděk za to, že je stvořil, ale jinak by je čekal stejný osud jako všechny ostatní. Pak ano. Pak uznal, že křesťanská etika je skutečně nesobecká. Mimochodem, ateisté se často chovají morálně z nesobeckých příčin. Například na základě empatie a soucitu. Je to zmíněno v jednom z těch odkazů výše.

Jak jsem psal, to že se lidé k sobě chovají morálně a často spolupracují, máme prostě v genech. Není to následkem nějakého náboženství. Krásně je to popsáno v této sérii sedmi miničlánků: http://sagan.blog.cz/0808/proc-jsou-lide-zli-1-7

"Na světě je přeci hromada lidí, kteří zaslouží naši lásku." Tímto obrazným výrokem jsem pochopitelně (především) myslel i lidi ze svého okolí.

Hanka - Re: Re: Re: Re: Několik poznámek

Jistě, ateismus nemá žádné vyhlídky a ideály, a právě to je důvodem, že naše západní společnost půjde velmi brzy ke dnu, čehož jsme ostatně svědky už nyní. Už jsem vedla diskuzi s mnoha ateisty a musím Vás zklamat. Ateista není nevěřící člověk. Ateista je člověk, který věří v úplně všechno, kromě Boha. Možná byste se divil, kolik ateistů věří v nadpřirozené síly a jsou pověrčiví. Jak už jsem Vám psala – člověk zkrátka musí v něco věřit a když to není Bůh, je to něco jiného.

Těžko říci, zda je ateismus mírumilovnější. O tom s Vámi nechci polemizovat. Je to až příliš individuální. Osobně si myslím, že ateista je především materialista a jako takový si chce své hmotné statky bránit (protože hmota je vše, co má), aby si je mohl náležitě užít, což má za následkem větší důraz na bezpečnost. Ale mohu se samozřejmě mýlit a také to nechci paušalizovat na všechny, abych někomu nekřivdila.

Chtěla jsem si pročíst odkazy, které jste mi poslal, ale ani jeden z prvních dvou se mi neotevřel.

Máte samozřejmě pravdu v tom, že křesťané by se měli chovat dobře především proto, aby dělali radost Bohu. Tak to má taky být. Pokud mám mluvit za sebe, tak rozhodně nedělám dobré skutky proto, abych nepřišla do pekla. Většinou totiž vůbec nepřemýšlím, zda právě dělám nějaký dobrý skutek či ne. Člověk by měl prokazovat dobro tak nějak automaticky, ale to neznamená, že musí dělat všechno, co po něm ostatní chtějí, protože to by se musel kolikrát rozkrájet a taky ne vždy je to na místě. Myslíte si, že jenom ateisté se rozhodují na základě empatií a soucitu, zatímco křesťané nikoli? Proč si to myslíte? Snad to z Vaší strany není nějaká předpojatost? Nevidím sebemenší důvod si něco takového myslet. Jestli tomu dobře rozumím, tak tím chcete říct, že cokoli křesťan dělá, dělá ze sobeckých motivů? Tím mě dost překvapujete a mimo jiné mě opět utvrzujete v tom, jaké báchorky o křesťanech kolují. Samozřejmě, že nic takového není pravda, alespoň co vím ze svého okolí. Pohybuji se mezi křesťany nestále (na rozdíl od Vás), proto to vím.

Ano, jistě, lidská spolupráce nemusí být výdobytkem náboženství. To také netvrdím. Důležité není ani tak to, že lidé spolupracují, ale na čem spolupracují. Na čem podle Vás spolupracují lidé v naší zemi? Co je takovým motorem, který je žene dopředu? Sledujete trochu naši mladou generaci? Pro co byste řekl, že žijí?

V článku o altruismu, který jste mi poslal (nečetla jsem ho až do konce, protože nemám tolik času), je například následující: „Sobecký gen nemá jinou možnost, než být milý“. Do určité míry je to samozřejmě pravda, protože být milý je pro většinu lidí výhodné – přináší jim pro užitek a v neposlední řadě i dobrý pocit. Přece jenom je příjemné říci si o sobě, že jsem dobrý člověk, že? Jenže. . . Opravdu to stačí být „dobrý“ ve svých vlastních očích? Řekla bych, že podobné obelhávání může vydržet jen do prvního pořádného konfliktu nebo selhání, kdy všechny masky spadnou. A co pak? Jak se se svým selháním vyrovnávají ateisté?

Jakub - Re: Re: Re: Re: Re: Několik poznámek

Že vám nejdou otevřít ty odkazy mě mrzí. Mě normálně fungují. Zkuste možná jiný internetový prohlížeč.

"Myslíte si, že jenom ateisté se rozhodují na základě empatií a soucitu, zatímco křesťané nikoli? Proč si to myslíte?" Ne to si nemyslím, ani to nikde snad netvrdím.

"Jestli tomu dobře rozumím, tak tím chcete říct, že cokoli křesťan dělá, dělá ze sobeckých motivů?" Porozuměla jste tomu trochu špatně. Já tvrdím, že kresťanstí nemá žádný prokazatelný vliv na morální chování lidí. (Je to právě zmíněno v těch odkazech, co vám nejdou spustit :-/) A ještě k tomu dodávám že i ateisté jsou bežně schopni soucitu a morálního jednání na základě empatie. Tím ovšem z toho nic o tom jestli toho jsou křesťané.

Ale stále mě zaráží evidentní fakt, že v těch částech světa, kde je mnoho věřících (Latinská Amerika, Afrika) bují všechny formy kriminality. Zatímco v těch ateističtějších (Skandinavie) je tomu naopak. To mi žádný krěsťan zatím nedokázal nějak spolehlivě vysvětlit. Křesťané neustále tvrdí, že jejich hodnoty jsou důležité pro společnost, a že bez těch hodnot to jinak pujde z kopce. Ale nemají zrovna mnoho dobrých příkladů...

"Pro co byste řekl, že žijí? " Řekl bych, že je to různé. Někteří mají nějaké cíle za kterými jdou. Někteří teprve hledají. A dalším je to asi jedno. Pochybuji, že to v minulosti bylo jiné. A jsem docela přesvědčen, že to v budoucnu nebude jiné.

Jakub - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Několik poznámek

Sakra ta věta nedává moc smysl :-D "Tím ovšem z toho nic o tom jestli toho jsou křesťané." Chtěl jsem říct toto: "Tím ovšem z toho nevyplývá nic o tom, jestli toho jsou (ne)schopni křesťané."

Jinak tím mím prvním příspěvkem jsem nechtěl přímo vyvolat diskuzi o Bohu, křesťanství a tak. Ale jen upozornit, že v tom článku je celá řada nepřesností a nepravd. A aby si toho byl případný čtenář vědom.

Hanka - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Několik poznámek

Jakube, to, že křesťanství nemá žádný prokazatelný vliv na morální chování lidí je Váš osobní názor, ke kterému jste došel po předchozích zkušenostech nebo je to pouze názor převzatý? Připadá mi totiž absurdní. Pochopitelně Vám nebudu vyvracet, že ateisté jsou běžně schopni soucitu a empatií. Proč by nebyli?

To, že v zemích s vysokou kriminalitou je křesťanství na vzestupu a naopak v zemích s vysokou životní úrovní zase na ústupu, je celkem logické. Pokud se má člověk dobře a nic mu nechybí, tak nemá důvod hledat Boha, protože Ho na nic nepotřebuje. Všechny jeho potřeby jsou nějakým způsobem zajištěny a v důsledku toho ani příliš nemyslí na smrt, tudíž většina lidí v rozvinutých zemích podobně nepříjemné myšlenky odsouvá na neurčito a žije přítomností. Naopak tam, kde jsou lidé v neustálém ohrožení života, je to přímo nutí hledat něco nebo Někoho NAD, protože smrt je pro ně velmi aktuální a nejenom ona, ale i ostatní formy utrpení, ze kterých lidé hledají cestu ven a Někoho, kdo by je zachránil. Právě v té Africe a Latinské Americe si lidé mnohem více uvědomují, že potřebují Spasitele, který jim dá naději na život příští, protože tento svět je pro ně hotovým utrpením.

Biblické hodnoty nejsou pouze hodnotami křesťanů, ale i vás ateistů, protože ta Vámi zmiňovaná ateistická morálka vychází právě z nich. Naše společnost vyrůstala na biblických hodnotách, proto je máte v „genech“, jak píšete. Kdyby tomu tak nebylo, přemýšlel byste pravděpodobně úplně jinak. Ale jinak máte pravdu v tom, že křesťané nemají zrovna moc dobrých příkladů po této stránce. Nebo možná mají, ale naše ateistická společnost ráda poukazuje především na ty špatné příklady.

Jinak, co se týče cílů mladých lidí dnes a v minulosti, bych řekla, že rozdíly jsou poměrně markantní. Jedním z nejvíce do očí bijících je například ten, že lidé dnes už jaksi vůbec nemají potřebu zakládat rodinu, což je základní stavební jednotka každé životaschopné společnosti. Jakmile zanikne rodina, zanikne i společnost. Tak to prostě je. Vše se točí kolem egoismu a sobectví. Hlavním mottem dnešní doby by mohlo být: „Já chci.“ Trochu mi to připomíná Marfušku z Mrazíka. Jak dopadla, jistě víte.

Také netvrdím, že vše, co tady ve všech těch rubrikách mám, je pravda a nic než pravda. Jsem jenom člověk a mohu se mýlit. Postupem času se moje názory vyvíjejí a pozměňují a navíc nejsem Děd Vševěd, abych znala odpovědi úplně na všechno. Taky se bez mučení přiznám, že o některých věcech se mi třeba ani nechce přemýšlet, protože na to zrovna nemám čas nebo náladu :-D Některé články jsou navíc převzaté a mám je zde spíš pro zajímavost. Tyto stránky jsem založila proto, že jsem měla spoustu materiálu, který jsem ale psala v samém prvopočátku. . . . sama pro sebe. Já si totiž myšlenky třídím tak, že si vše zapisuji. Tak jsem pořád psala a už se to kupilo, až mě pak napadlo dát to na internet s tím, že si to třeba přečte někdo, komu to pomůže nebo se nad tím alespoň na chvíli zamyslí než půjde zase o dům dál :-)

Jakub - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Několik poznámek

"to, že křesťanství nemá žádný prokazatelný vliv na morální chování lidí je Váš osobní názor, ke kterému jste došel po předchozích zkušenostech nebo je to pouze názor převzatý?" Ne. Je to vědecký fakt.

"Biblické hodnoty nejsou pouze hodnotami křesťanů, ale i vás ateistů, protože ta Vámi zmiňovaná ateistická morálka vychází právě z nich." Nikoliv, ta morálka vychází z genů.

"Naše společnost vyrůstala na biblických hodnotách, proto je máte v „genech“, jak píšete. Kdyby tomu tak nebylo, přemýšlel byste pravděpodobně úplně jinak." My ty hodnoty nemáme v "genech" protože jsme vyrůstali v křesťanské společnosti. Ale máme je skutečně ve skutečných genech, protože jsme se tak milióny let vyvíjeli. Je to krásně a jasně napsáno v těchto článcích: http://sagan.blog.cz/0808/proc-jsou-lide-zli-1-7 Určitě stojí za to je dočíst.

Souhlasím, že mladí lidé dnes nezakládají rodiny tak často, jak tomu bylo v minulosti. Ale s jistotou bych netvrdil, že je rodina "základní stavební jednotka každé životaschopné společnosti." Ono něco jiného je feudální společnost a něco jiného zas industriální a post-industriální společnost. Rodina v průběhu historie nevypadala vždy stejně a neměla vždy stejnou funkci. Studuji sociologii, takže snad o tom trochu něco vím. Ale co bych vůbec netvrdil, je že mladí dnes nezakládají rodiny, protože jsou egoisti a sobci. Spíš bych dokonce tvrdil, že za to může až přehnaná zodpovědnost. Většina mých vrstevníků nechce založit rodinu dříve, než dostudují a najdou nějakou slušnou práci. A mohli tedy bezpečně zajistit svoji budoucí rodinu. Málokdo nechce rodinu jenom proto, že si chce jen užívat. Kdyby je nezajímala jejich budoucnost asi nechodili ani studovat... Představa, že jsou dnešní mladí lidé sobečtí a asociální je zcestná a docela mě i uráží.

A ještě docela vážně pochybuji, že lidé v minulosti zakládali rodiny, protože to bylo jejich "cílem" a že věřili těm ideálům. V minulosti nebylo běžné a nebylo společensky moc přijatelné nemít rodinu (nepočítám kněze, mnichy, jeptišky, atd.) Lidé, kteří nechtěli, nebo nemohli mít rodinu, byli často společností odsunuti na okraj. Mohli být terčem posměchu (například ženy), podezříváni z homosexuality apod. Navíc právě ženy se nemohly v minulosti dost dobře samy uživit, a dokud se nevdaly, tak nedostaly věno. Takže mladí lidé dost často zakládali rodiny pod jakýmsi společenským nátlakem. Stejně tak si myslím, že lidé často rodiny zakládat 'museli', protože neexistovaly tak účinné formy antikoncepce jako dnes. Kdyby je měli, tak pochybuji, že by se chovali jinak, než jak se chováme dnes. A v neposlední řadě se lidé rozváděli méně než dnes. Ale rozhodně ne protože ty rodiny fungovaly lépe než dnes. Ale opět proto, že rozvod byl společensky nepřijatelný a odsuzovaný. Takže tu často byly naprosto rozvrácené rodiny, které ale 'oficiálně' byly stále rodinami. Ženy taky byli mnohem častěji terčem násilí ze strany mužů. Ale raději to přetrpěly. Nemohly si stěžovat (nebylo komu). A kdyby třeba utekly, nebo žádaly o rozvod, mohly dopadnout mnohem hůř. A nakonec, lidé v některých dobách často zakládaly rodiny, protože to bylo prostě výhodné (například Československo v 70. letech).

Jakub - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Několik poznámek

(pokračování)

Takže to, že v minulosti mladí lidé častěji zakládali rodiny než dnes, vůbec neznamená, že to dělali kvůli vyšším cílům. Vůbec to neznamená, že ty rodiny jako rodiny fungovaly a že ti lidé se k sobě chovali jako lidé. A taky to neznamená, že když měli děti, že se jim věnovali a že je vychovávali. Je naivní si myslet, že lidé se v minulosti řídily nějakými cíli a ideály. To vám dneska potvrdí každej historik. Zvláště třeba společnost v 19. století byla velice pokrytecká. Na venek se tvářila slušně a spořádaně, ale uvnitř to hnilo.

Tak jsem i možná docela rád, že ty starý "dobrý" (pokrytecký) časy už dávno skončily. Ale jedno je furt stejný. Lidi si furt stěžujou na společnost. Když se podíváte do jakékoliv historické doby, najdete tam vždycky nějakého pisálka, který si stěžuje na zkaženou společnost, na to, že lidé nemají žádné ideály, že jsou všichni povrchní a sobečtí, že i ta mládež je zkažená, atd. A mě to nepřestává fascinovat.

Hanka - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Několik poznámek

Aha, tak vědecký fakt. Dobře, ať je tedy po Vašem :-) Nebudu Vám nic vyvracet. Je mi jedno, čemu věříte. Slepá víra ve vědu není o nic lepší, než slepá víra v nějaké náboženství.

Geny, jistě. A kde se vzaly? Z ničeho, samozřejmě, stejně jako vše ostatní. Vše vzniká samovolně. Tomu věříte? Samovolně vzniká pouze chaos, nic jiného. Důležitý fyzikální pojem entropie neboli poučka o nevratnosti přírodních pochodů (druhá věta termodynamiky) zjednodušeně říká, že každá fyzikální změna musí být doprovázena ztrátou pořádku. Tedy, že vše samo o sobě směřuje k chaosu. Kde se tedy bere řád? Podle zákona biogeneze nikdy a bez jediné výjimky nevznikl žádný živý organismus jinak, než že povstal z jiného živého organismu. Další zásada o zachování hmoty a energie nám říká, že „energie je nezničitelná“, tudíž, že nemohla vzniknout z ničeho. Navíc, odkud se vzalo vědomí vlastní existence, duchovno a mravnost? Žádná evoluce nemůže z pouhé hmoty vyprodukovat duchovno, protože pracuje pouze s tím, co už má. Ale duchovno jako takové není v hmotě obsaženo, proto se z ní nemůže vyvinout.

Souhlasím s tím, že lidé dnes nejsou horší. Jenom mají víc možností. Kdyby tyto možnosti měli i naši předkové, byli by stejní – to je jasné. A právě proto, že dnešní společnost lidem dává téměř neomezené možnosti, mnozí toho využívají, ale ne vždy v dobrém slova smyslu. Například, když jsem byla malá, pojem homosexuál jsem vůbec neznala. Dnes se s nimi tzv. roztrhl pytel a vehementně se hlásí o svá práva. Žel, naše společnost je nastavena tak, že většina se musí podřizovat menšinám. U nás v Čechách to ještě jde, ale ve zbytku Evropy je to naprostá katastrofa. Víte například něco o Islámu? Jakou rychlostí se šíří a to i ve Vámi tak opěvované Skandinávii? V posledních letech lidé v severských zemích nejsou zdaleka tak šťastni, jako byli dříve, ale o tom se u nás moc nemluví. Do dvaceti let bude západ Evropy patřit muslimům. A proč? Protože Evropané vymírají – rodina postupně zaniká a EU dělá vše proto, aby zanikla úplně. Proč to dělají, nevím? Snad to vědí alespoň oni.

Pavel_J - Re: Re: Re: Několik poznámek

Milá Haničko,
podle Tveho příspěvku se mi zdá, že jsi hodná žena, že považuješ lásku za důležitou. Já taky. Mít někoho rád a dávat to najevo je pěkné, užitečné a poznášející. Nemá to však nic společného s nějakým bohem, ktery existuje jen ve Tvé hlavě. Tvá touha vidět svět jako společenství lidí, kteří jsou poslušni víry ku svému užitku je silnější, než odhodlání poznat svět, jaký ve skutečnosti je.
Jak však poznat, který výklad světa je ten správný? No prostě ten, který je založen na dokázaných tvrzeních, na tvrzeních, která si neprotiřečí, která jsou ve shodě s vlastní zkušeností.

To že nějaká autorita (rodiče, cirkev, ...) něco tvrdí, neznamená že je to pravda.

Pokud věříš nedokázanému, pak předmět Tvé víry nemusí být pravdivý. Je úplně jedno, zda je to víra v napřirozeno, nebo víra v tzv. tradiční čínskou medicínu, homeopatii nebo víra v hodnoty zboží
či služeb nabízeného reklamou na každém kroku.
Vždy platí, že falešná víra přinese jen škodu, ztrátu příležitostí.

Ptej se tedy: "Proč já vlastně veřím těm stařičkým židovským pohádkám", tak jak to už udělali mnozí před Tebou!
Neboj se vykročit jiným směrem.

viz
https://magazin.aktualne.cz/kuriozity/pastor-okusil-zivot-bez-boha-ted-prohlasuje-ze-je-ateistou/r~e2d95020958911e4ba57002590604f2e/

Hanka - Re: Re: Re: Re: Několik poznámek

Milý Pavle,

obávám se, že jsi úplně vedle – ve všem. Moji rodiče mě, žel, k víře nikdy nevedli. Ani církev pro mě nepředstavuje bezmeznou autoritu. Obzvlášť v dnešní době jsou i představení nejrůznějších církví „kam vítr, tam plášť“, proto není radmo slepě poslouchat a následovat jakékoli duchovní vůdce. Jedinou mojí autoritou je Bůh sám, který se nám dal poznat ve svém Synu Ježíši Kristu a samozřejmě Boží Slovo, které věda v mnohém (byť nevědomky) potvrzuje.

Z Tvého projevu jasně vyplývá, že máš dojem jakési vědecké nadřazenosti a sám sebe nepochybně považuješ za odborníka na slovo vzatého ve všech možných vědeckých oborech. Nejnovější vědecké poznatky máš jistě v malíčku. Ale i tak je dost troufalé odhalovat správný výklad světa na základě svých vlastních zkušeností, protože to by ti musely být minimálně milióny let :-)

Ale teď vážně – víra je od toho víra, že nejde vědecky dokázat, musí se zažít. Asi tě překvapí, že vůbec nezáleží na tom, kdo má jakou inteligenci. Jinými slovy, nevěří pouze lidé hloupí a naivní, ale i vysoce vzdělaní a inteligentní. Osobně znám doktory, profesory, soudce i vědce, kteří jsou hluboce věřící. Na těchto lidech se rozhodně neprokazuje, že by jim víra přinesla nějako škodu nebo nedostatek příležitostí, naopak. V našem sboru někdy káže laický kazatel, který je profesorem přírodních věd, jindy zase astronom z Ondřejovské hvězdárny. Obávám se, že vzdělání těchto lidí je ti vzdálené jako východ o západu. Proto raději nesuď věci, kterým nerozumíš a raději využij čas, který ti zde na Zemi ještě zbývá k odhalení skutečného smyslu života, abys jednoho dne nemusel litovat.

Zde můžeš nahlédnout na stránky pana RNDr. Jiřího Nečase, který v našem sboru někdy káže:

http://jiri_necas.jetmouse.cz/

Nebo na články pana Reného Hudce z Ondřejovské hvězdárny, který je také laickým kazatelem:

http://www.astro.cz/clanky/vzdaleny-vesmir/rozhovor-rene-hudec-nejjasnejsi-gama-zablesk.html

http://www.astrovm.cz/cz/fotogalerie/2008/40-konference-o-vyzkumu-promennych-hvezd/240.html


Jó, ti křesťani, to jsou největší brzdy vědy a pokroku vůbec! :-D

katarina - Re: Několik poznámek

ad 11)
všichni jme stořeni a máme v srdci vepsaný Boží zákon - svědomí, i když o tom neuvažujeme (ateisti) odkud se vzal- jak jste i vy správně zreflektoval.

HanaKrylová - Re: Několik poznámek

Souhlas s každým slovem

HanaKrylová - Re: Re: Několik poznámek

Dodatek - s každým slovem Jakuba samosebou.

Jan Suchý - Antiateista

Ateizmus ve své podstatě postrádá hlubší logiku. Celý jeho myšlenkový systém je postaven pouze na negaci a popření. Všichni ateisté tvrdí, že pro uznání existencie Boha nejsou důkazy. Není to pravda. Měřítkem pravdivosti ateistů, je pouze jejich rozum, který odmítá uznať cokoli, čo se tzv-ně vymiká jejich veľmi jednostranné logické. Aby zakryli labilitu svého myšlení, povýšili vědu na náboženství, a tak jen zdůraznilii absurditu své ateistické víry.

Hanka - Re: Antiateista

Dobrý den, Jane,

úplně s Vámi souhlasím, ale krom toho, že ateismus je také víra, je na rozdíl od všech ostatních naprosto beznadějná, protože náhradou za Krista a život věčný nenabízí vůbec nic. Je to vlastně degradace člověka na pouhého živočicha bez jakýchkoli morálních a etických hodnot. Jestliže neexistuje Bůh, pak je všechno dovoleno. A jestliže je všechno dovoleno, pak je to náš konec.

Pavel_J - Re: Re: Antiateista

Mili antiateiste. Vy tedy jste proti tomu, ze clovek ma pozadovat dukazy pri prijeti nejakeho tvrzeni? Tedy ze ma jen bezmezne verit?
Popirate moznost, ze verit nedokazanemu prinasi riziko, ze verite v neco, co neplati?

Rikate ze pozadovat dukaz pro predkladane tvrzeni postrada logiku?
Vite vubec co to je logika?

Uvedomte si, ze vy verite a nevite v co verite.
Mluvite o svych nabozenskych predstavach a nevite co znamenaji.

Logika rika, ze pokud se o necem mam vyjadrovat, musi byt predmet uvahy jasne definovan a musi existovat.

Takze
A)
Neni proto duvodem necemu verit, pokudneni-li vyvraceno, ze pravdou muze byt opak
- Zadny muh nemusi existovat
- Marii v Jeruzalemne mela dite s jinym muzem a nesmela to priznat
- Marie ani jezis, ani jehov, ani Allah, ani Manitou ... nemuseli vubec existovat
- zadne zazraky se nedeji
- modleni nema zadny smysl
- vse co se prisuzuje jako umysl boha mohlo se stat nahodou (pokud se vubec stalo)
- zivot bez viry v boha je svobodnejsi a prinasi uvedomeni vyssi zodpovednosti k tomu, jak jej prozijeme, jake skutky vykoname.
- vira v bohy je spojena s falesnymi predstavami o fungovani skutecneho sveta

B)
Neni dyvod necemu verit jen proto, ze to rika nejaka autorita
(ackoli schopnost verit je podstatna pro predavani zkusenosti).
Duveruj - ale proveruj. To co platilo drive, to co se zdalo spravne drive, nemysi byt ted/vubec pravda.

C)
Neni duvod setrvat ve slepe vire v neco z duvodu, ze jsem v to veril doposud. Vse co jsem do viry zatim investoval je nenavratne ztraceno, dalsi ztraty jsou ale zbytecne.

D)
Predstava, ze nabozenstvi je nositelem moralky je zcela mylna. Moralku, moresy zpusoby urcuje spolecnost, ne vsak nejakym narizenim, ale poznamim co je spravne.
Pokud slusny clovek pozna, jak je nabozenstvi falesne a zbytecne, pak mu nic nebrani byt i nadale slusnym clovekem.
Pomahat starsim a slabsim je spravne, protoze i my budeme jednou stari a slabi. Nijak to nesouvisi s virou na tzv bohy a jim prisuzovane schopnosti.

E)
Absolutnim omylem je predstava, ze nas svet ma nejaky smysl nezavisly na nasi existenci. Za par (20 miliard let) tu nebude ani Zeme natoz nejaky clovek. S posledmi lidmi nebude nikdo, kdo by mohl mit nejaky umysl dosahnout neceho, tj. davat necemu smysl.

Uzijte si tedy, mili (dosud) verici sveho zivota, jen ten vam umozni neco pocitovat, prozivat - jak uz z nazvu plyne.
Budte si jisti, ze MRTVY, PRD VI.

Hana Krylová - Rakovina

Článek mi strašně připomíná okecávky kuřáků. JAko bývalý kuřák, to dokážu posoudit. Prostě si vymyslíme cokoli, abychom omluvili naprosto zbytečnou blbost, která nám škodí.
Já jsem ráda že jsem se dokázala (už jako dítko) vymanit z náboženských bludů a jako dospělá z kuřáckého oparu.
Někomu prostě ten dar není dán.
BTW - nesbírání známek není koníček a ateismus není ideologie. Je to jen a pouze nevíra v boha/y.