Jdi na obsah Jdi na menu
 


GLOBÁLNÍ SEXUÁLNÍ REVOLUCE

 

 

Právě vychází česká verze knihy Gabriele Kuby „Globální sexuální revoluce – ztráta SVOBODY ve jménu SVOBODY“. Tato německá socioložka, křesťanka a matka tří dětí je v současné době poradkyní slovenské poslankyně Evropského parlamentu Anny Záborské. Kniha lidem otevírá oči, aby viděli a pochopili dnešní vývoj západní společnosti v oblasti destrukce křesťanského modelu rodiny.


Autorka vychází z počátků myšlenkových proudů Francouzské revoluce k dnešnímu nástupu agresivního feminismu, k revolučnímu obratu hedonisticky motivovaných trendů sexuální kutury až do současné legalizace tzv. genderové ideologie. Ta je propagována prostřednictvím OSN, EU a národních rad. Za ní se skrývá zrušení dosavadních morálních norem, zvýšení možnosti interrupční praxe, zrovnoprávnění nejen homosexuálů, bisexuálů, transsexuálů, ale dokonce i pedofilů. Výsledkem legalizace menšinových sexuálních směrů jsou zákonem uznané homo-manželství, vícečlenné jednotky (společenské trojky), legální změny pohlaví vč. adopce dětí homosexuály a bisexuály.


 

homosexualove.jpg

 

Nejnebezpečnější formou této pakulturní globální sexuální revoluce je amorální ovlivňování dětí a mládeže, počínaje předškolním věkem až po povinné sexuální výchovy na školách ignorující psychický vývoj dětí a mládeže. A to s naprostou absencí jakékoli mravní zdrženlivosti a sexuální zodpovědnosti. Hnutí feministek prosazuje u dětí svobodnou volbu pohlaví nezávisle na biologických znacích osoby.


Genderová ideologie systematicky odstraňuje rozdíly pohlaví. Např. ve Francii i jinde jsou již odstraněny pojmy jako matka a otec dítěte a zavádí se veřejný pojem „rodič č. 1“ a „rodič č. 2“. Hnutí feministek jde ale dál. Chtějí prosadil legalizaci homofobních zákonů, které by měly trestně stíhat občany, kteří na základě náboženského vyznání nebo svědomí těmto sexuálním menšinám projeví své výhrady. Vrcholem všeho je praxe juvenilních soudů, které na základě subjektivních a právně jasně nedefinovaných a vágních paragrafů mohou legálně odnímat děti rodičům a manipulovat s jejich dušemi ve smyslu gender-ideologie.


Tato děsná praxe se již provádí v Anglii i severských zemích Evropy. Novelizací našeho občanského zákoníku se připravila půda možnosti realizace této praxe i u nás. Tyto paragrafy dle právních odborníků nejsou dotaženy do jednoznačného znění a může proto docházet k nejednoznačným výkladům. Z tohoto důvodu byly v minulosti vetovány bývalým prezidentem Václavem Klausem. Přesto jsou bez zásadních změn vtěleny do současného občanského zákoníku, vč. požadavků práv homosexuálů. Mottem knihy Gabriely Kuby je varovná myšlenka: „Vše se nabízí jako svoboda, která však vede k jejímu zničení.“


Václav Lamr, Fórum angažovaných křesťanů  (více na www.spov.org)DEREGULACE SEXUALITY


(Výtah z 1. kapitoly knihy Gabriele Kuby „Globální sexuální revoluce")


Nacházíme se v podivuhodném a zarážejícím procesu: Základní normy lidského chování, které byly ještě před několikami desítkami roků všeobecně závazné, pozbyly svoji platnost. Co bylo tehdy dobré, je dnes špatné. Tyto normy se týkají oblasti plození dětí a univerzální instituce, ve které se to děje – rodiny. V r. 1948 formulovany 2. světovou válkou otřesené národy Všeobecnou deklaraci lidských práv. V ní čteme: „Rodina je přirozenou a základní jednotkou společnosti a má nárok na ochranu ze strany společnosti a státu.“ (čl. 16). Rodina vzniká manželstvím muže a ženy, kteří se zavazjí žít společně a jsou připraveni plodit děti a vychovávat je. Rodina potřebuje monogamii, tedy sexuální věrnost manželských partnerů. Pokud se vzdáme monogamie jako mravní orientace, rodina zanikne.


Tyto hodnotové normy, zvyky a zákony pro životní praxi obyvatelstva, byly v posledních čtyřech letech odstraněny. V západních properujících společnostech k tomu dali první impulz rebelující studenti. Dnes se to děje prostřednictvím kulturně-revoluční agendy mocenských elit Země. Mocná lobby za pomoci OSN, EU a médií od začátku 70. let usilují o změnu hodnotového pořádku. Cílem je absolutní svoboda, zbavená jakékoli přirozenosti a morálních hranic, která bere člověka jako obyčejné „nahé individum“. Pro tuto tzv. absolutní svobodu, která se chce vymanit i z „diktatury přírody“, je každá přirozená danost překážkou, kterou je třeba odstranit. Důsledkem toho neexistuje pro takto chápanou svobodu žádné zlo a dobro, žádná norma. Konrétními prostředky tohoto zápasu jsou destrukce bipolární pohlavnosti, změna sociálních norem a postojů obyvatelstva, zejména mládeže, úplné zrovnoprávnění homosexuálních partnerství s manželstvím až po společenské vyloučení a zákonné obvinění odpůrců.

   

                         homosexualita.jpg

 

Zarážející je i to, že tento proces ničí předpoklady, které vytvářely evropskou kultury – model pokroku pro celý svět. Tato kultura měla ještě před několika desítkami roků křesťanský základ. Křesťanství vytvořilo morální základy, které předcházely z generace na generaci. Nedokázaly je zničit ani mocichtiví panovníci, války, ateisté a dokonce ani zkorumopovaní církevní činitelé. Byly to rodiny, které v dobách nouze nejen zabezpečily zachování rody, ale dokázaly tutu kulturu předat dalším generacím.


Co se nyní děje však sahá hlouběji. Nejde o diktaturu proletariátu ani o diktaturu panské rasy, která byla ve většině zemí poražena. Dnes se útočí na nejniternější morální strukturu člověka, která ho předurčuje žít svobodně. Sekera je přiložena na kořen.


Dar sexuality potřebuje kultivaci, aby umožnil člověku vydařené vztahy a vydařený život. Opak – nekultivovaný průchod všem pudům ničí osobnost a potažmo i celou kulturu. Tento pud je silný, protože jeho podstatou je pokračování lidského rodu, aby nevyhynul. Kdo se ho však nenaučí zvládat, toho tento pud začne ovládat. Takto hnaný člověk nenachází, ale naopak ztrácí svoji svobodu. Neslyší hlas svědomí. Ztrácí schopnost milovat, schopnost soužití i touhu darovat život dětem. Genderová ideologie je destruktivní pro celou společnost.

 

 

Více v rubrice Stop juvenilní justici

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Jarka - Co by na to řekl Ježíš?

Dobrý den paní Hanko,

máte skvělý blog s mnoha výbornými články. Tyto dva mě rozesmutněly, protože jsou spíše představením určitého sociopolitického myšlenkového proudu než teologií. Jedná se o polopravdy, které jsou mnohdy horší než lži. Takto pracují fake news - vezmou pár faktů a namíchají mezi ně vlastní názory a věci zcela nepodložené. Celý článek pak působí jako pravda, ale není. Stačí vzít např.:

"Za ní se skrývá zrušení dosavadních morálních norem, zvýšení možnosti interrupční praxe, zrovnoprávnění nejen homosexuálů, bisexuálů, transsexuálů, ale dokonce i pedofilů. " ––> k zrovnoprávnění pedofilů určitě nedochází a nedojde, pedofilie je zákonem stíhaná, autor to pravděpodobně do věty přidal pro větší efekt vyvolání strachu

"Hnutí feministek prosazuje u dětí svobodnou volbu pohlaví nezávisle na biologických znacích osoby. Genderová ideologie systematicky odstraňuje rozdíly pohlaví. Např. ve Francii i jinde jsou již odstraněny pojmy jako matka a otec dítěte a zavádí se veřejný pojem „rodič č. 1“ a „rodič č. 2“. Hnutí feministek jde ale dál." ––> neexistuje žádné jedno ucelené "hnutí feministek", natož jedno jakékoli hnutí s jedním názorem na tyto otázky, vše je výsledkem veřejné demokratické debaty. Můžeme říci, že se jedná o prosazující se liberální myšlenkový proud, který vychází z premisy, že stát by neměl zakazovat věci, které si lidé mohou rozhodnout sami. Doplním, že feministky ženám vydobyly volební právo a přiblížily je tak Božímu ideálu, ve kterém jsou si muž a žena rovni.

"Tyto hodnotové normy, zvyky a zákony pro životní praxi obyvatelstva, byly v posledních čtyřech letech odstraněny." ––> velmi silné tvrzení, skutečně je možné za 4 roky odstranit hodnotové normy obyvatelstva? Nemyslím si. Změnou zákona není možné odstranit hodnotové normy a zvyky obyvatelstva.

"Gender-ideologie" -–> gender není ideologie, je to sociální věda, která zkoumá role muže a ženy ve společnosti. Nic víc, nic míň. Přesně je gender pojem užívaný pro označení osobní identity a společenské role jedince ve vztahu k maskulinitě a feminitě. Jako každá jiná věda i tato zkoumá stvořený svět a není nutné jí přisuzovat emoční náboj ani větší důležitost, než by měla mít.

"Dnes se to děje prostřednictvím kulturně-revoluční agendy mocenských elit Země. Mocná lobby za pomoci OSN, EU a médií od začátku 70. let usilují o změnu hodnotového pořádku. " ––> děje se tak na základě demokratických voleb a rozhodnutí námi zvolených představitelů, žádné zákonodárné mocenské elity Země neexistují. Text je opět napsán, aby vyvolal strach.

Oba texty nemají doložené zdroje, pracují se silnými slovy a vyvolávají strach. V Bohu není žádný strach. Nemyslím si, že bychom jako křesťané měli hájit Ježíšovy hodnoty tímto způsobem. Nejvyšší hodnotou křesťana je láska a v lásce není žádný strach. Dalšími našimi hodnotami by měly být víra, naděje, radost, pokoj, trpělivost. Jak moc články výše reprezentují ovoce Ducha?

Co se týče liberalismu, vnímám ho jako proud, který se v mnoha ohledech s křesťanstvím doplňuje. Je to téma zákonictví vs. svobody. Bůh nám dal svobodnou vůli, která je základním předpokladem pro vztah s Ním. Proto nevidím jako problematické mít možnost svobodné volby i v těchto sociopolitických otázkách. (Toto je můj vlastní názor a chápu i důvody pro konzervativní proud. Debata je důležitá. Ne odsuzování a polopravdy. )

Mějte se krásně

Jarka