Jdi na obsah Jdi na menu
 


NE JEŽÍŠEK, ALE JEŽÍŠ!

 

 

Od první zmínky o Kristově příchodu uplynulo dlouhých 1500 let, než se Pán Ježíš v judském Betlémě narodil. Toto dlouhé čekání, táhnoucí se po mnoho generací, boží lid jistě otupilo. O příchodu Mesiáše se stále mluvilo, ale spíš tak tradičně, hypoteticky. Najednou přichází malé děťátko, ještě chudší než mnoho ostatních. Toto dítě provázejí zvláštní znamení a plní se na něm všechna vyřčená proroctví napříč staletími. Zvláštní události, plné kontrastů ukazují jasný přesah do duchovního světa, který my lidé úplně nechápeme.

Pán Ježíš Kristus je nazýván tím, kdo „vykupuje ze zkázy život, vyvádí ze zajetí, láme železné závory, zvítězil nad smrtí, shromažďuje ovce do ovčince a odešel připravit nové příbytky“. Toto jsou nové věci, které jsou dány lidem samotným Bohem, který přišel jako malé dítě, vyrostl v muže a položil svůj život jako oběť za Tvůj i můj hřích. To byl zlomový okamžik světových dějin, byla otevřena nová kapitola, která trvá až dodnes. 

Jak je ale smutné, že v dnešní tolik přeinformované době mnoho lidí vůbec neví, kdo se o Vánocích narodil a Ježíše Krista degradovali na pouhého Ježíška - bezmocné miminko v jesličkách, které nosí dárečky – tedy jakousi mytologickou postavičku nebo ekvivalent Santa Clause. A přitom si možná neuvědomují, že ne od Buddhy, ani od Mohameda, ale právě od Krista se začal počítat nový letopočet. Kdo jiný by mohl být pro lidstvo důležitější, než Spasitel, který prohlásil: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ (Jan 14,6)

Přesto se stejně, jako lidé tenkrát, i my se setkáváme s podobnou výzvou: "Budete mě hledat a najdete mě..." On přišel již před více než 2000 lety, lze ho ještě nalézt? Jak je možné, že stovky miliónů lidí říkají, že Ho našli, znají Ho a vědí kam jdou? Není to troufalé? Biblické poselství je ale jednoduché a jasné - "hledejte!" Budeme hledat Boha stejně jako pastýři nebo tři mágové, přestože to ostatním může připadat divné? Nebo se budeme snažit naše svědomí a prázdné místo v srdci umlčet „totálním vymýcením“ podobně jako král Herodes a Římané v té době? Mágové, zabývající se Bohem zakázaným okultismem, určitě neměli před Hospodinem dobrý „kredit“, když předtím prohlásil veškeré okultní praktiky za ohavnost. Také jsi v životě hodně hřešil(a)? - právě pro takové přišel On - Kristus na svět. Záleží však na tom, co uděláme, až „spatříme hvězdu“. Jsme ochotní vyjít ven ze zajetých kolejí? Jsme ochotní vydat kormidlo svého života Jemu? Náš Pán se dává nalézt, On čeká na ty, co jej hledají upřímným srdcem. Takoví lidé mohou potom zakusit radost ze spasení, nového startu i vztahu s Ním - Tím, který je stále stejný, milující, odpouštějící a dlouho shovívavý Pán. Jednou před Ním bude stát každý z nás. Bude to okamžik úlevy a radosti ze setkání se známým přítelem nebo okamžik strachu ze zavržení? Ze srdce všem přeji, aby Boha hledali a dali se sami nalézt již teď a tady, to je ta správná oslava skutečných Vánoc, ze kterých se Nebe raduje!

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář