Jdi na obsah Jdi na menu
 


Návštěvní kniha

Zde mi můžete zanechat vzkaz.

Své dotazy a připomínky mi můžete také napsat na adresu:

dotazy.kzamysleni@seznam.cz

 

Hanka

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Milan - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Hanko, přeju Vám všechno dobré

Vážená a milá Hanko,

osobně necítím, že byste se mi měla omlouvat...

Píšete: "Kristus sám o sobě prohlásil, že pouze On je jediná CESTA, PRAVDA i ŽIVOT. A také, že nikdo nepřichází k Bohu Otci, než skrze Něho – Božího Syna Ježíše Krista. Rozhodnutí pro tuto CESTU je naprosto dobrovolné. Bůh nikoho nenutí a já také ne. Upozorňuje však, že je to cesta JEDINÁ. To není výhrůžka, ale varování – a to je rozdíl!"

Můžete mně, prosím, odpovědět, před čím mě varujete?

Nemyslím si, že on je JEDINÁ CESTA, PRAVDA i ŽIVOT. Jdu svojí cestou, jinou - ne touto jedinou. Jak jistě víte, není jediná cesta. A protože je cest mnoho, pokládám toto tvrzení za účelové a za lživé.
Vy, Hanko, jste se rozhodla tomu tvrzení uvěřit. Věříte, že on je jediná CESTA, PRAVDA i ŽIVOT. Proč ne. Je to vaše rozhodnutí. Nebudu Vás varovat. Není to výhrůžka, ale ani varování. Je to pouze vaše svobodné rozhodnutí. Můj známý lituje toho, že nejlepší léta svého život, promarnil u Svědků Jehovových...

Kdo je kompetentní objektivně posoudit, zda: V Ježíše věřit, nebo v Ježíše nevěřit?
Ale pozor, k Ježíšovi patří i všechno spojené s ním - třetí den vstal z mrtvých, chodil po vodě, dělal zázraky, tvrdil, že je syn Boží, tvrdil:"Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne" (Bible, Jan 14,6)
Hanko, proč jste Ježíšova slova upravila? Ježíš neřekl: jediná cesta. Proč zdůrazňujete, JEDINÁ, velkými písmeny. To prohlášení nebylo Ježíšovo, ale Vaše. Proč to děláte?

"Život s Ježíšem a vesele si hřešit nejde dohromady!"
Očekával jsem, že mě poučíte. Možná, jako křesťanku, by Vás mohlo zajímat toto pojednání Dietricha Bonhoffera:
Co to znamená, může-li Luther říci: „Pecca fortiter, sed fortius fide et gaude in Christo" — „Hřeš směle, ale ještě směleji věř a raduj se v Kristu!"? Nuže jsi tedy hříšník a nikdy se hříchu nezbavíš. Ať už jsi mnich nebo světák, ať chceš být zbožný nebo zlý, oprátce světa neunikneš, hřešíš. Hřeš si tedy směle - a to právě na účet milosti jednou prokázané! Je to nezastřené vyhlášení laciné milosti, oprávnění umožňující hřešit, zrušení cesty následování?
Je to snad rouhavá výzva k opovážlivému hřešení na účet milosti? Která urážka milosti je satanštější než vypočítavě hřešit na účet daro¬vané Boží milosti? Nemá katolický katechismus pravdu, vidí-li právě v tom hřích proti Duchu svatému?
Správné pochopení závisí zde zcela na tom, dovedeme-li si osvojit rozlišení mezi souhrnným výsledkem a předpokladem. Stane-li se Luthe-rův výrok předpokladem theologie milosti, bude nabízená milost laciná. Ale Lutherovu výroku musíme správně rozumět nikoli jako východisku, nýbrž výhradně jako závěru, jako souhrnnému výsledku, jako svorníku v klenbě, jako zcela poslednímu slovu. Chápán jako předpoklad stává se výrok Pecca fartiter etickým principem. Principu milosti musí zajisté od¬povídat princip Pecca fortiter. To je ospravedlnění hříchu. Tak je Luthe-rův výrok postaven na hlavu. „Hřeš směle" - tento výrok znamenal Lutherovi jen meznou zprávu, povzbuzení pro toho, kdo na cestě násle¬dování poznal, že nemůže dosáhnout bezhříšnosti, kdo ze strachu před hříchem si nad Boží milostí zoufal. Slovo „Hřeš směle" mu neznamená nějaké zásadní potvrzení jeho neposlušného života, nýbrž je mu evan¬geliem o Boží milosti, před níž zůstáváme napořád a v každém posta¬vení hříšníky a která nás právě jako hříšníky hledá a ospravedlňuje. Směle se přiznej k svému hříchu a nepokoušej se mu uniknout, ale věř ještě směleji. Jsi hříšníkem, buď jím tedy, nechtěj být něčím jiným než čím jsi, ano dokonce se jím denně stávej a počínej si v tom směle. Ale ke komu jinému smíme takto mluvit, ne-li pouze k tomu, kdo se denně z celého srdce zříká hříchu, kdo se na každý den zříká všeho toho, co mu brání v následování Ježíše a kdo se přece denně trápí nad svou nevěrností a hříchem? Kdo vůbec může tomu naslouchat bez ohrožení své víry, ne-li právě ten, kdo o sobě ví, že takovým potěšením je stále znovu volán k následování Krista? Tak se stává Lutherův výrok, chá¬paný jako souhrnný výsledek, drahou milostí, která jedině je milostí.

Hanka - Re: Re: Re: Re: Re: Hanko, přeju Vám všechno dobré

Milane,vážně si myslíte, že pravd může být více? Když Vám tisíc lidí bude něco tvrdit a každý z nich něco úplně jiného, mohou mít snad všichni pravdu? Vždyť to odporuje zdravému rozumu. A podle čeho budete zjišťovat, kdo z nich tu pravdu má a kdo ne? Subjektivně se to posoudit nedá, v tom s Vámi souhlasím. K tomu budete potřebovat nějakou směrnici, podle které se budete řídit. A tou není můj vlastní úsudek, ale Bible – Boží Slovo (více v rubrice „Bible – zdroj poznání“).

Píšete buď svědomí nebo Ježíš. Buď rozum, nebo víra. Tak to vážně není. Copak nevíte, že svědomí máte od Boha? Svědomí je od toho, aby se člověk snažil dělat co je správné, i když Boha ještě nepoznal. Kde bychom ho jinak vzali? Myslíte si snad, že svědomí je dílem evoluce, či náhody? Právě že čím blíže jsme k Bohu, tím je naše svědomí citlivější. A pokud tomu tak není, tak nemáme právo o Bohu mluvit, protože Ho vůbec neznáme. Svědomí nemá každý. Dá se totiž ztratit, zahnat, potlačit. Proto jakékoliv násilí ve jménu Ježíše Krista je ta největší ohavnost, která je dílem právě náboženského křesťanství, nikoliv toho skutečného.

Věřit neznamená nevědět. To je velmi rozšířený omyl. Naopak, Bůh ví, že potřebujeme vědět a velmi rád nám dává odpovědi na naše otázky. Nechce z nás mít stádo hlupáků, to opravdu ne. Nabízí nám vlastní moudrost, protože ta lidská za moc nestojí. Za 1. se stále mění a za 2. produkuje pýchu, která je největší překážkou k poznání Boha. V Bibli je psáno něco v tom smyslu, že pyšný člověk nemůže uvěřit, protože je sám sobě bohem. A i když se k němu Bůh snaží dostat, takový člověk Mu to prostě nedovolí.
Pro mnoho lidí jsou moudrost a poznání důležité proto, aby mohli uvěřit. Málokdo dokáže vše přijmout vírou. V křesťanství do sebe všechno perfektně zapadá a vše má logiku. Nejdůležitější ale není rozum, nýbrž POKORA. To je základ pro poznání Boha, vědomosti jsou až na 3. místě, protože na 2. je samozřejmě víra.

Ne, mým úkolem není Vás přesvědčovat. Když budete mít opravdu zájem, tak Vás Bůh přesvědčí sám. Já tu moc nemám a ani jí nechci mít.
Ježíš řekl: „Proste a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno.“ (Mt 7,7)

A tak proste, hledejte a tlučte. . . Bůh Vás neodmítne. Hanka

Milan - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Hanko, přeju Vám všechno dobré

Píšete: "Milane,vážně si myslíte, že pravd může být více? Když Vám tisíc lidí bude něco tvrdit a každý z nich něco úplně jiného, mohou mít snad všichni pravdu? Vždyť to odporuje zdravému rozumu."
Hanko, samozřejmě, že pravd je více. Ale proč mi podsouváte, že tvrdím, že všichni mohou mít pravdu. Přečtěte si můj příspěvek pozorně. Ne všichni, pouze Vy, Hanko, tvrdíte, že máte pravdu. Jenom ta Vaše - tedy ne Vaše, ale Ježíšova - je ta správná a JEDINÁ. Mrzí mě, že nečtete TO, co Vám píšu.

Píšete:"A podle čeho budete zjišťovat, kdo z nich tu pravdu má a kdo ne? Subjektivně se to posoudit nedá, v tom s Vámi souhlasím. K tomu budete potřebovat nějakou směrnici, podle které se budete řídit. A tou není můj vlastní úsudek, ale Bible – Boží Slovo"
Nemyslím si, že je Bible slovo boží. Proč si myslíte, že tomu tak je? Kdo je kompetentní posoudit, zda je, anebo není, Bible slovo Boží? Kdo má být tou směrnicí? Vy? Já? Ani Vy, ani já - žádná taková směrnice neexistuje. Vy, Hanko, věříte, že Bible je slovo boží. Já si to nemyslím. Pro mě je Bible nádherná literatura. Nic víc. Různí lidé věří v různá náboženství.
Můj názor: Náboženství považuji za nástroj, jímž lidé "povolaní" působí na lidi "nepovolané" - z nejrůznějších důvodů - dělá jim potěšení, někoho "zachraňovat", někomu škodit, někoho podvádět, upalovat, odsuzovat, chválit... Náboženství je také berlička, o kterou se opírají slabí...
Hanko, píšete: "Píšete buď svědomí nebo Ježíš." Ve skutečnosti však píšu toto: "Co pro vás znamená víc? Vaše svědomí, nebo Ježíš Kristus?" Hanko, nemyslíte, že text účelově překrucují lidé pyšní a bez pokory. Hanko, vždyť vy prezentujete sebe, a ne učení Ježíše Krista. Alespoň tak to na mě působí.
Proč jste mi neodpověděla na otázku? Někteří politici na nepříjemné otázky také odmítají odpovídat. Přece se nechcete zařadit mezi ně... "Co pro vás znamená víc? Vaše svědomí, nebo Ježíš Kristus?"
Píšete:"Když budete mít opravdu zájem, tak Vás Bůh přesvědčí sám." Hanko, o čem by mě měl Bůh přesvědčovat? Můžete mi na to odpovědět?
Necítím potřebu prosit a tlouct. Hledat, to ano. Ovšem hledám svým vlastním způsobem. Nejsem součástí žádné skupiny ani žádného společenství, ani náboženství.
Franz Kafka: Kdo hledá nenajde, kdo nehledá, bude nalezen.

Hanko, mějte se moc krásně
Srdečně zdraví
Milan


Hanka - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Hanko, přeju Vám všechno dobré

Milý Milane, ptáte se, před čím nás Kristus zachránil? Vážně to nevíte? Vždyť jste o tom sám psal hned na začátku.
Kristus skutečně je JEDINÁ cesta k Bohu. Vždyť to z Jeho výroku naprosto jasně vyplývá: "Já jsem ta cesta, pravda i život. NIKDO nepřichází k Otci než skrze mne." Pokud NIKDO nepřichází k Bohu Otci jinak, než skrze Krista, tak z toho pochopitelně plyne, že Kristus je skutečně JEDINÁ cesta, která vede k Bohu.

Já nic nepřekrucuji, pouze Vy se mi to neustále snažíte namluvit. Na některé věci se mně ptáte pořád dokola, přestože jsem Vám už dala dostatečnou odpověď.

Ráda bych Vám ještě napsala následující verše z Bible:
"Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný." (Jan 3,16)
"Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, již je odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího." (Jan 3,18)
"Otec miluje Syna a všechnu moc dal do jeho rukou. Kdo věří v Syna, má život věčný. Kdo Syna odmítá, neuzří život, ale hněv Boží na něm zůstává." (Jan 3,36)

To nejsou moje výmysly, to řekl Bůh. Věřím, že Bible je Slovo Boží, a Slovo Boží je Prada. Vy si věřte, čemu chcete. Jestli pro Vás má větší hodnotu citace Franze Kafky, tak prosím - nehledejte a budete nalezen. Ale kým?

S pozdravem Hanka

Milan - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Hanko, přeju Vám všechno dobré

Dobrý den, Hanko.

Píšete:"Milý Milane, ptáte se, před čím nás Kristus zachránil? Vážně to nevíte? Vždyť jste o tom sám psal hned na začátku."
Hanko, můžete uvést citaci, kde se ptám, před čím nás Kristus zachránil. Hned na začátku jsem psal, že Bible diskriminuje ženy.

Co pro vás znamená víc? Vaše svědomí, nebo Ježíš Kristus?
Ptám se Vás už potřetí, odpověď, nikde.

Píšete: "Kristus sám o sobě prohlásil, že pouze On je jediná CESTA, PRAVDA i ŽIVOT. A také, že nikdo nepřichází k Bohu Otci, než skrze Něho – Božího Syna Ježíše Krista. Rozhodnutí pro tuto CESTU je naprosto dobrovolné. Bůh nikoho nenutí a já také ne. Upozorňuje však, že je to cesta JEDINÁ. To není výhrůžka, ale varování – a to je rozdíl!"

Můžete mně, prosím, odpovědět, před čím mě varujete?
Odpověď opět nikde.

Píšete:"Když budete mít opravdu zájem, tak Vás Bůh přesvědčí sám." Hanko, o čem by mě měl Bůh přesvědčovat? Můžete mi na to odpovědět?
Odpověď opět nikde.

Píšete:"Jestli pro Vás má větší hodnotu citace Franze Kafky, tak prosím - nehledejte a budete nalezen. Ale kým?"
Odpovídám: Možná SKUTEČNÝM BOHEM. Ne tím náboženským, biblickým... Náboženství jsou pro mě nepřijatelná. Možná člověkem... Možná knihou... Možná zatoulaným psem... Možná nikým... Nevím...

Diskuse s Vámi, Hanko, spočívá na tom, že mi neodpovídáte Vy, ale Bible. Narozdíl od Vás, píšu za sebe. Svobodně. Nejsem otrokem náboženství, jako Vy. Jste dobrovolným otrokem... Popovídat si s vámi, je vlastně nemožné. Nemluvím s Vámi, ale s Biblí. Bible na nepřijemné otázky odpovídat neumí. Proto neodpovídáte a píšete, že se ptám stále dokola, a že jste mi odpověděla...

Milá Hanko, přeju Vám všechno dobré
Srdečně
Milan


Milan - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Hanko, přeju Vám všechno dobré

PS.
Píšete:"Kristus skutečně je JEDINÁ cesta k Bohu. Vždyť to z Jeho výroku naprosto jasně vyplývá: "Já jsem ta cesta, pravda i život. NIKDO nepřichází k Otci než skrze mne." Pokud NIKDO nepřichází k Bohu Otci jinak, než skrze Krista, tak z toho pochopitelně plyne, že Kristus je skutečně JEDINÁ cesta, která vede k Bohu."
Hanko, že Kristus je skutečně JEDINÁ cesta, je pochopitelné pouze a výhradně jen pro Vás!!! Protože jste tomu uvěřila. Ve skutečnosti tomu tak být nemusí a domnívám se, že není. Pro mě, například, je to nesmysl. Chápete? Pro Vás křesťany, je to cesta jediná, pro muslimy ne, pro hinduisty ne, pro ateisty také ne. Chápete? To, že Kristus je jediná cesta, prezentujete, jakoby to platilo obecně, pro všechny, jakoby to byl axióm. Hanko, ale tak tomu není. Stále argumentujete pouze VÍROU, a ne rozumem. A tady vidím kámen úrazu. Zkuste v argumentaci používat svůj rozum, a ne Bibli. Kdybyste byla pokorná, musela byste na tento aspekt sama upozornit. Je škoda, že si to neuvědomujete...

George - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Hanko, přeju Vám všechno dobré

Milá Hanko, rád chodím na Vaše stránky. Jsou pěkně zpracované a obsahují zajímavé rubriky. Sleduji i celý Váš rozhovor zde s Milanem.
Nuže Milane, na začátku jste měl vcelku zajímavé připomínky, svědčící o tom, že jste byl hloubavý a logicky usuzující. Teď ke konci jste mě však dost zklamal, opakujete se stále dokola jako flašinet.
Žádáte odpovědi na otázky, které, pokud nebyly řečeny, logicky vyplývají z napsaného textu.
Jak například chcete, aby věřící křesťan posoudil, jestli je pro něj cennější svědomí, nebo Kristus, když věří, že svědomí dává duch svatý, potažmo sám Bůh?
Myslím, že toto je vcelku modelový příklad toho, jak dnes lidi přemýšli- bohem je jim zdraví, logické myšlení, rodina, peníze atd... dárce však již nehledají. V tomto jste možná Milane vyjímkou. Pokud je vám doposud OPRAVDU vaším bohem svědomí, jste na dobré cestě :-))
Křesťané věří, že toto vše mají od Boha, se kterým mají skrze Ježíše velmi blízký vztah. Jemu mohou dokonce říkat, co se jim nelíbí, leccos vytýkat a On pro to má pochopení. To znamená, že se nejedná o žádné zapření svých názorů a vložení hlavy do udidla, právě naopak. Pokud půjdeme do akademických rovin, upozorním právě na faráře a kněze, kteří se odmítli poddat diktátorským zřízením všemožných „barev“
Váš názor na „náboženství“ evidentně pramení právě z ideologie režimu, zaniklého v roce 89. Právě komunisti totiž „varovali“ před vymýváním mozků náboženstvím, jen proto, aby je mohli vymývat sami tím svým!
Důkazem toho, že je to pravda je fakt, že křesťané dodnes nejsou v mnoha věcech jednotní- mají různé názory, jsou různé církve a společenství. Spojuje je právě pouze Kristus. Věří, že je spojuje duch svatý, který probouzí právě jejich svědomí tím správným směrem. Jde o to poslouchat boží nařízení, zapsaná v Bibli a řídit se jeho hlasem. Vše ostatní je řešeno rozumem a moudrostí. A jak poznat, že je to opravdu jeho hlas? Tak, že není v rozporu s jeho slovy v Bibli- kruh se uzavírá.

Jak je to s hříchem a milostí? - Kajicího hříšníka skutečně Bůh nikdy neodmítne, v určité fázi konání hříchu však již člověk skutečného pokání není již schopen. A to tím dříve, čím dříve přijme tuto lež: „ ve hříchu budeš pořád, nikdy se ho nezbavíš, nemá to cenu“ nebo „Ty jsi příliš špinavý“- kdo tuto lež asi zasívá do tolika lidských srdcí?

Několikrát jsem použil sloveso „věří“. Je mnoho lidí, kteří došli k víře rozumovou cestou, je to cesta delší, ale možná je pak víra pevnější. Tuto cestu Vám nechci brát, zkoumejte, kriticky smýšlejte....
Jen je třeba si uvědomit, že naše inteligence a logika je také omezená, pokud připustíte, že Bůh je, což asi ano, tak z toho vyplývá, že Jeho logika přesahuje tu naši.

Vaše poslední otázka- ano, pro židy je Kristus jediná cesta k Bohu, dokonce původně pro židy přišel Spasitel. Ostatní národy byly později „naroubované na vinný kmen“.
Použil jste správné slovo „axióm“- to je přesně vystiženo!

George - : Re: Re: Re: Re: Hanko, přeju Vám všechno dobré

Nuže Milane,je škoda, že jste se mým textem nezabýval do konce, snažím se odpovědět na Vaše otázky. Myslet si o mně, že jsem hlupák máte plné právo, i když nevím, jestli vyplývá z toho, že jste se scházel s farářem, signatářem Charty 77. Nicméně věřím, že to byla cenná zkušenost. Skutečně některé Vaše názory jsou trendem dob komunistických i současných- pokud je můžete opřít o vlastní zkušenost a nadto Vás naplňují, držte se jich, to je naprosto v pořádku. Jen nechápu, proč pokládáte otázky, na které odpovědi přeci musíte znát, nebo Vám farář o křesťanské víře nic neřekl?
S tím axiómem jsem to myslel vážně, i s tím vykřičníkem- trefil jste se! To není žádná ironie. Ortodoxní židé na mesiáše skutečně teprve čekají, dočkají se však již jeho druhého příchodu ve slávě a moci (Zjevení)- "názor" Bible

George - Re: Re: : Re: Re: Re: Re: Hanko, přeju Vám všechno dobré

Milane, je vidět, že nečtete pozorně- jen některé Vaše názory vycházejí z tohoto trendu, a jimi se zařazujete mezi většinu našeho národa. Vy je však máte na rozdíl od šedé masy promyšlené, že?
Kristus se dokázal v životech milionů křesťanů a dokazuje se každým dnem mnoha dalším- i když by vůbec nemusel- celý svět stojí jím. Psát Vám tady, jak Ježíš jedná v mém životě? Mám s Ním stovky zkušeností, jeho přítomnost se vine mým životem, jako červená nit, navíc dává mému životu duchovní rozměr, jistě jste slyšel o výrazu "narození z Ducha" (Jan 3)
takže pokud Krista přijmeme jako axióm, který se svoji povahou nedokazuje, začíná být v životě každého člověka naprosto hmatatelně přítomen.
Immanuel- Bůh s námi- jedno z Ježíšových jmen- to je rozdíl mezi křesťanstvím a ostatními náboženstvími- ne my za bohem, ale Bůh přišel k nám!

George - Re: Re: Re: Re: : Re: Re: Re: Re: Hanko, přeju Vám všechno dobré

Milane, nejhorší je, že právě toto spousta lidí zjistí, až když je pozdě.
To, že Ježíš je jediná cesta k Bohu a životě na věčnosti- to skutečně axiómem je a platí pro všechny bez vyjímky, ať věří, nebo ne.
Mnoho lidí se o tuto jistotu žel zajímá až na smrtelné posteli, nebo to vůbec nestihnou. Zde vůbec nejde o mé názory, jde o to, jak to skutečně je. Mně pravděpodobně vůbec neovlivní to, jestli Krista přijmete, nebo ne, ale záleží mi na Vás. Už jsme virtuálně strávili dost času společně na to, abyste mi byl lhostejný. Modlím se za Vás, aby se Vám dal Bůh skutečně poznat.
Pouze chci ještě upozornit, abyste se ptal na to co Vás opravdu zajímá a co nevíte- toto vypadá, jako křesťanské stránky, takže můžete dopředu vědět, jaké odpovědi asi dostanete. Přeji fajn zbytek dne, dnes je opravdu hezky, díky Bohu!

Milá Hanko, jsem rád že spolu patříme do jednoho- Kristova stáda. O té ropě to je skutečně znepokojující téma!
George

Hanka - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Hanko, přeju Vám všechno dobré

Milý Milane, z časových důvodů jsem nemohla napsat dříve. Četla jsem si Vaši diskuzi s Georgem a předně bych Vám chtěla napsat, že výrok: "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne." - neplatí pouze pro křesťany. V tom se tedy mýlíte! Ježíš přišel pro všechny - pro mě, pro Vás, pro věřící, nevěřící, pro lidi dobré, špatné, pokrytecké, pro vrahy, cizoložníky, muslimy, hinduisty, buddhisty . . . a především pro Židy!
Jistě víte, že Ježíš byl Žid - to je všeobecně známá skutečnost. Jeho poslání tedy bylo usmířit s Bohem v první řadě Židy. Po celé tři roky Jeho veřejného působení v tomto národě v Něho mnoho Židů uvěřilo a přijalo Ho jako svého Spasitele. Z těch se pak stali první křesťané. Židovští duchovní však Ježíše Krista jako Božího Syna nepřijali, protože se nechali unést svými předsudky o tom, jak by měl takový Mesiáš vypadat. Ježíš, který se narodil v chudobě a působil jako prostý člověk, nesplnil jejich očekávání, která byla opravdu vysoká. Čekali o Něho, že osvobodí židovský národ vojenskou silou od nadvlády Římanů, zatímco On je přišel osvobodit od něčeho daleko horšího - jejich hříchů.
Díky tomu, že židovští duchovní Krista jako Spasitele odmítli, začalo se křesťanství rychle šířit i za hranice židovského národa.
Jinak Židé - to je široký pojem. Většina Židů je v současné době bez jakéhokoliv vyznání. Někteří Krista přijali a stali se z nich křesťané a těch ortodoxních, kteří stále čekají na svého Mesiáše, už je velmi málo. Nicméně Kristus mezi lidmi rozdíly nedělá. Jeho nabídka odpuštění hříchů a smíření s Bohem platí pro každého, bez ohledu na jeho vyznání. Židé mají úplně stejnou možnost Krista přijmout, jako kdokoliv jiný.
Hanka

Hanka - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Hanko, přeju Vám všechno dobré

Ale mně je úplně jedno, jestli tomu věříte nebo nevěříte. Pouze jsem Vám odpověděla na Vaši otázku :-) Jak s tím naložíte záleží pouze na Vás. Už po několikáté Vám opakuji, že Vás nikdo k ničemu nenutí. Věřte si čemu chcete.

Přeji hezký den.

George - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Hanko, přeju Vám všechno dobré

Nedostanete jinou odpověď, než tu, co již byla řečena. Navštivte nějaké filozofické stránky, možná najdete, co hledáte. Ježíš pro člověka již přišel, spása byla dokonána. Teď záleží jak na toto boží pozvání každý sám za sebe zareaguje.
Hmatatelných důkazů boží moci Vám můžu dát mnoho formou svých zkušeností, Vás ale nic takového nepřesvědčí. Věřím, že i Vy budete mít možnost nalézt cestu ke spáse, doufám že i další, než jen tento náš rozhovor.

Hanka - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Hanko, přeju Vám všechno dobré

Milane, na všechny otázky jsem Vám dala zcela jasnou odpověď. To, že mé odpovědi nebyly shodné s tím, co jste chtěl slyšet, je věc jiná.
Tímto je náš dialog u konce.

S pozdravem Hanka

Hanka - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Hanko, přeju Vám všechno dobré

Milane, navrhuji založit nové vlákno, protože z tohoto začíná být pěkný guláš. Odpovědi se řadí úplně jinam, než kam patří. Díky Hanka

Milan - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Hanko, přeju Vám všechno dobré

A co pro Židy? Je pro Židy, Ježíš Kristus jediná cesta k Bohu?
Můžete mně, prosím, odpovědět?

Milan - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Hanko, přeju Vám všechno dobré

Nuže George, hned na začátku jste mě nezklamal, neopakujete se, hned na začátku, jako flašinet. Za to Vám děkuji.
Copak nevíte, že nekřesťanští Židé, na mesiáše stále čekají??? Ježíš pro ně tedy jedinou cestou rozhodně není. To je od Vás hrubý omyl.
Nevěřím v křesťanského boha, jako vy. Berte tuto skutečnost, prosím, na vědomí. Nejsem ovcí z vašeho stáda.
Vaše starost o mě, je dojemná. Nemusel byste to zas tak přehánět.

"Váš názor na „náboženství“ evidentně pramení právě z ideologie režimu, zaniklého v roce 89. Právě komunisti totiž „varovali“ před vymýváním mozků náboženstvím, jen proto, aby je mohli vymývat sami tím svým!"
Budu k Vám upřímný. Neberte to ve zlém, ale myslím si o Vás, Georgu, že jste hlupák. Před rokem 1989, byl mým kamarádem farář, člen Charty 77, kterému tehdejší režim vzal souhlas. Pravidelně jsme se scházeli a vedli debaty - spolu s dalšími lidmi z okruhu Charty i mimo ni...
Můžu Vás, ubezpečit, že můj názor na „náboženství“ evidentně NEpramení z ideologie režimu, zaniklého v roce 89!! To je Váš další hrubý omyl.

Zabývat se dalším, pro mě prázdným textem, je pro mě ztrátou času.

Chybí Vám základy slušného vychování. Svůj text jste zakončil arogantním nesmyslným vykřičníkem...


forejt - Re: : Re: Re: Re: Re: Hanko, přeju Vám všechno dobré

Tvrzení Ježíše Krista: "Já jsem cesta pravda a život," samozřejmě axióm není. Axióm musí být podložený důkazem. Můžeme tomu věřit, ale také nemusíme. Vy tomu věříte, já ne. S axiómem ta věta nemá nic společného. Axióm je nevyvratitelný, obecně platný, tedy platí pro všechny. Ta věta platí POUZE pro věřící křesťany - ovšem víra není důkaz.
Teď zvolím Váš způsob diskuse a řeknu: "věřit v Ježíše, je trend panbíčkářský, trend Jezuitů..." Jak se vám to líbí, George? Dělám to proto, protože moje "názory jsou trendem dob komunistických" - tak jste je označil. Co kdybyste mě rovnou označil za komunistu?! Všechno nasvědčuje tomu, že si to o mně myslíte. Váš způsob diskuse, vnímám v tomto případě, jako účelové nekřesťanské osočování a urážení.

Milan - Re: Re: Re: : Re: Re: Re: Re: Hanko, přeju Vám všechno dobré

George, byl bych rád, kdybyste si dokázal představit, že moje názory vychází především ze mě, z mojí zkušenosti a debat, které jsem absolvoval - a ne z trendů - na trendy jsem alergický.
Axióm musí mít pravdivostní hodnotu, musí tedy být obecně platný, musí vycházet z dokázaných nevyvratitelných základů, z nichž se potom automaticky odvozuje. Důkazy, dokazující existenci Boha, chybí. Aby byl axióm, skutečným axiómem, musí být platný pro všechny - pro křesťany i jinověrce i ateisty. Axiómem tedy Ježíšův výrok není. Můžeme mu věřit, ale také nemusíme. Tak to prostě je a Vy byste se s tím měl smířit, byť je Vaš víra sebepevnější.
Axiómem je třeba věta: náboženství existují.
Axiómem není: Já jsem cesta, pravda a život.

Srdečně zdraví
Milan

Hanka - Re: Re: Re: Re: Re: : Re: Re: Re: Re: Hanko, přeju Vám všechno dobré

George, souhlasím s Tebou. Napsal jsi to moc hezky :-) Je to přesně tak - jsou chvíle, kdy už bývá příliš pozdě, a právě to je smyslem těchto stránek - informovat, dokud je čas, protože někdy nám ke správnému rozhodnutí chybí patřičné informace. Abych to upřesnila - my věříme tomu, že jsme se rozhodli správně a vidíme výsledky ve svém životě a v životech těch, kteří také uvěřili v Ježíše Krista jako svého Spasitele.