Jdi na obsah Jdi na menu
 


Návštěvní kniha

Zde mi můžete zanechat vzkaz.

Své dotazy a připomínky mi můžete také napsat na adresu:

dotazy.kzamysleni@seznam.cz

 

Hanka

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Hanka - Re: Poděkování

Milý Pavle, nevím, za co konkrétně děkuješ, ale moc mě těší, že Ti stránky K zamyšlení pomohly ve Tvém hledání :-)

Měj se krásně!

Hanka

Hanka - Pro Karla

Musela jsem založit nové vlákno, protože už se mi nepodařilo zařadit odpovědi tam, kam patří. Pořád to skákalo někam jinam. Někde dole máte ještě odpověď na tu Evu, tak si to nezapomeňte přečíst :-)

Pane Karle, myslela jsem, že by bylo rozumné probírat témata postupně. Začali jsme archou a teď jsem jen čekala na Vaši reakci, abychom mohli postoupit k dalšímu. K tomu prohlášení Pána Ježíše se pochopitelně také dostaneme, nemám v úmyslu něco vynechávat. Ale je přece jasné, že se nedá odpovědět na všechno najednou. Byl by z toho pak neuvěřitelný guláš a navíc by to ani nebylo možné, protože zatímco zeptat se dá jednou větou, tak odpovědět už ne.

Vaše reakce nijak nepřekvapila. Pokud máte v úmyslu i nadále všechno obracet proti mně, tak pochybuji, že má smysl v této debatě dál pokračovat. Vy do mě umíte jenom rejpat, přitom třeba v tomto posledním případě jsem se nad ničím ani nezamýšlela, ale použila jsem názor někoho jiného, navíc muže. Vidíte sám, jaký jste a co ve Vás je. Jste plný zloby, nenávisti a předsudků a už dopředu víte, jaká bude Vaše odpověď, ať Vám napíšu cokoli. A já to vím také, takže Vám snad nemusím zdůrazňovat, jaká je to pro mne ztráta času se Vám takto věnovat. Když jsem teda žena, která má mlčet, tak proč se mně pořád na něco ptáte? Já netoužím po tom Vás o něčem přesvědčovat a poučovat, pouze odpovídám na Vaše otázky, kterými mě neustále bombardujete. Už dříve jsem Vám poslala odkazy na spoustu kompetentnějších lidí (mužů), ale Vy jste se rozhodl, že budete trýznit zrovna mě, protože jako žena jsem mnohem snazší kořist.

Jak přesně to bylo s těmi druhy, to asi neví nikdo, protože u toho nikdo nebyl a zachoval se nám pouze tento krátký záznam, který je v Bibli, a který se navíc tisíce let předtím, než by zaznamenán písemně, předával z generace na generaci ústně. Takže Vám pochopitelně nemohu dát konkrétní odpověď. Prostě nevím. Ale nevidím jediný důvod, proč by například lední medvěd nemohl vzniknout až po potopě. Vždyť zas tak velká změna u něho neproběhla. Jedná se jen o změnu barvy srsti a větší vzrůst.

Karel - Re: Pro Karla

Nejsem plný zloby a nenávisti a předsudků proti vám Hanko, to si mylně vykládáte. Nejsem zlý. To vaše svatá kniha filtrovaná vašim pohledem ze mne dělá padoucha. Ptám se vás na různé věci proto, abyste si uvědomila, že pravda není absolutní. Vždy záleží na úhlu pohledu. Věci nejsou pouze černobílé. Vaše stránky jsou daleko více agresívnější než moje tlachání. To, že se trýzníte, zato si můžete v podstatě sama. Máte mozek přesycený biblí a teologiemi. Nejste vůbec schopna samostatného uvažování.

Přečtěte si ještě jednou, co jste napsala - o těch druzích neví nikdo nic, nikdo u toho nebyl, ten příběh se předával z generace na generaci ústně. Prostě nevím. Konečně něco rozumného, co vypadlo z koutku ještě ne zcela zavirovaného mozku. Ano, lokální potopa - proč ne. Záchrana dobytka, proč ne. Ale záchrana celého živočišného světa s jeho jemnými nuancemi - s tím běžte do háje. Vždyť i tomu největšímu nevěřícímu pitomcovi musí být jasné, že by se ty zvířata na té arše musela mezi sebou sežrat a Noe by musel neustále házet do moře zvířecí exkrementy. Nehledě na to, že objem zachraňované masy zvířat by byl několikanásobně větší než objem archy samotné. A to nemluvím o hmyzu, objemově by samozřejmě jednoznačně zvítězil. A vlk musel mít tasemnici, neříkejte mi, že tasemnice se připlazila na archu sama. A Noe musel mít mor. Jak by jinak mohl mor přežít bez přítomnosti hostitele? A lední medvěd nemohl prostě vzniknout po potopě, protože bůh všechno živé stvořil na počátku, a pak už jen odpočíval, miloval, trestal a nenáviděl a pak udělal velkou chybu, že stvořil evangelíky.

mama - Re: Re: Pro Karla

Karle, než odpoví Hanka, napíši něco také.

Sice moje příspěvky ignorujete, ale paní Hanky jsem se mejlem ptala, zda jí nevadí, že na Vás reaguji a dostala jsem k tomu svolení, jinak bych možná již mlčela.

Víte, zdá se mi, že za každou cenu chcete věřícím zpochybnit jejich víru. Jenže Vy jste nešel život v Hančiných botách. Přečtěte si zde její osobní příběh. Když někdo zažije útoky démonů a jen s Boží pomoci se z jejich vlivu vymaní, tak takovou víru těžko něco zlomí. Je v tom osobní prožitek, nesdělitelný a víra pevná, a je jedno, zda člověk ví odpovědi na všechno nebo ne.

Vám stále není jasné, jak to bylo se zvířaty v potopě. Nemějte obavy, nesežraly by se, totiž do potopy se zvířata nepožírala, nežrala maso a také lidé do potopy nejedli maso. Ale Vy si Bibli nečtete vůbec, tak začněte a mnoho věcí se Vám objasní.

Gn 1:29: A Bůh řekl: Hle, dal jsem vám každou rostlinu mající semena na povrchu celé země a každý strom, na němž je ovoce mající semena. To budete mít za pokrm.

Gn 1:30: Veškeré zemské zvěři, všemu nebeskému ptactvu a všemu pohybujícímu se na zemi, v čem je živá duše, jsem dal za pokrm každou zelenou rostlinu. A stalo se tak.

Karle, znáte Lasici Hranostaj? Z její kožešiny se dělal královský hermelín, protože to byla bílá kožešinka s černými konečky ocásku.
Jistě víte, že tato lasička je v létě hnědá, někdy do černa, ale na zimu se její srst mění na bílou, jak padlý sníh.
Klidně se takto mohl zbarvit lední medvěd, ale to je jen úvaha, ne tvrzení.

Karle, můj otec je vysoký vědecký pracovník, je docela zakladatelem velkého vědeckého projektu a můj bratr je jeho zákonným zástupcem. Já musím říci, že mám k jejich práci obrovský respekt, i když jejich práci kolikrát nerozumím, ale vidím výsledky.
Víte, tím mým otcem je Stvořitel a mým bratrem je Ježíš.

mama - Re: Re: Re: Pro Karla

pokračování:

Karle, další problém pro Vás je, přijmout fakt, že Ježíš přinesl na zemi meč. Meč se používá v boji, a tím naznačil, že v rodině budou boje, hádky, nedorozumění pro víru v Ježíše.

Jmenujete Kalvína, katolíky, evangelíky, Žižku, Husity. Takové války nejsou v souladu s Boží vůlí a také přinesly mnohá utrpení. Čím více se blíží Boží zúčtování, roste i větší poznání.

Když přišli vojáci zatýkat Ježíše, tak Petr jednomu mečem uťal ucho, ale pan Ježíš vzal ucho a vojákovi ucho uzdravil. Také řekl: "že naše bojování není proti tělu, ale proti zlým duchovním mocnostem".
Křesťanský život je boj. "Neboť není bojování naše proti tělu a krvi, ale proti knížectvu, proti mocnostem, proti světa pánům temností věku tohoto, proti duchovním zlostem vysoko." (Ef 6,12.)

Horlivost víry je součástí života křesťana. V Písmu je psáno: "z hojnosti srdce, mluví ústa". Mt 12:34

Ježíš říká: "13 Odpověděl Ježíš a řekl jí: Každý, kdož pije vodu tuto, žízniti bude opět.
14 Ale kdož by se napil vody té, kterouž já dám jemu, nežíznil by na věky, ale voda ta, kterouž já dám jemu, bude v něm studnicí vody prýštící se k životu věčnému. Jan 4:13-14

Takže, když přijmeme Boží pravdy, stanou se v nás studnou, z které budou dále tryskat Boží pravdy ven z našeho nitra, pro záchranu druhých.
Takový pramen nejde zastavit, taková ústa nelze umlčet, leda by takový pramen vyschl sám.

Už chápete? To jsou všechno podobenství, aby lidé pochopili.
Když budete dítěti vysvětlovat něco složitého, také mu to musíte připodobnit k věcem, které to dítě zná, je mu blízké k pochopení a my jsme Boží děti.

Trochu mi připomínáte dítě v pubertě, které má svého tátu za hloupého a myslí si, že už je nejchytřejší na světě. Buď dítě z puberty vyroste, dozraje, nebo ne. To záleží, jakou společnost si najde, jaké přátele si najde a jakými lidmi se obklopí. Každého svobodná volba.
Karle, než si začnete dělat úsudek o Bibli a jejímu poselství, měl byste si ji přečíst. Vy jste totiž zatím četl jen to, co Bibli odporuje a proto jsou Vaše názory zkreslené a přistupujete k Bibli a k věřícím křesťanům s předsudky.

Také není křesťan, jako křesťan. I Pán Ježíš říká: "ne každý, kdo mi říká Pane, Pane, vejde do Božího království, ale ten kdo činí Boží vůli".
Takže nikdo to nemáme s razítkem. Stále na sobě člověk musí pracovat a snažit se žít podle příkladu Ježíše Krista.
Mějte se mama.

Karel - Re: Re: Re: Re: Pro Karla

Já si myslím, že by Ježíš žádné hádky v rodině kvůli víře v sebe ve skutečnosti nechtěl. Láska je přeci důležitější. Nějak to prostě a zkrátka s tím mečem nedomyslel. Ale každý jsme chybující.

Konečné skutečné boží zůčtování bude, až vymizí všechny církve se svatými knihami a politické strany se svojí krystalickou čistotou.

A když mají ty zlé duchovní mocnosti navíc i tělo, tak se zabiji dvě mouchy jednou ranou.

Podobenství chápu. To mne poučovat nemusíte. Já tady bojuji proti doslovným výkladům. Pokud se bible chápe v podobenstvích, nic proti ni vůbec nemám. Je to ale jeden z mnoha pozitivních duchovních pramenů. Ale vy ji berete doslova. Takže si teď tak trochu protiřečíte.

A činí boží vůli ten, který se vysmívá lidskému poznání. Já bych řekl, že kreacionisté se vysmívají a tak boží vůli nečiní.

A žít podle příkladů i dalších velkých mystiků - např. Buddhy.

Karel - Re: Re: Re: Pro Karla

Určitě reagujte a mluvte. Nejsem křesťanský bůh, který vám toto samozřejmě odpírá. Nikomu víru neberu, to je jeho osobní věc, ale když tu víru bude sdílet na netu, tak zticha nebudu. Teda to svědectví, ty démoni, to je tedy síla. Jako pod vlivem LSD. A pak šup pod vliv faráře. A nové opium. Ale to nic, život je změna. Když se jedna droga vymění za jinou - silnější, je to vždycky průšvih. Sám se z toho člověk dostat bez pomocí lékaře již nedokáže.

To s těmi zvířaty máte pravdu. Již svědkové Jehovovi mají v těch svých letácích barevné obrázky - lev přežvykující trávu, vlk dojící ovci a orel pusinkující holubici. Tygr měl ostré drápy a špičaté dlouhé zuby, aby se mu lépe přežvykovalo. Měl i knihu, ne tu svatou, ale v žaludku. Taky čepec a bachor měl, chudák. Lidé také nejedli maso, to jenom bůh pořád chtěl ty krvavé oběti. Naštěstí kromě Noa přežili potopu také budhisté a hinduisté, které v božím díle pokračují, a maso nejedí. Je mi ale záhadou, proč bůh po potopě změnil názor na křesťanskou stravu, a maso plně doporučoval, když ho před potopou dopřával pouze sobě.

Bibli skutečně nečtu a jak pravil pan Vávra ze šumných měst, že je to kniha dlouhá a kdyby byla o polovinu kratší, tak bude zase dlouhá.
Ale některé moudra jsou zajímavé - třeba Gn 1:30. Z něho je ihned jasné, že stvořený život byl po celé Zemi, nikoliv pouze v Edenu. Takže do archy se cestovalo z daleka a ne, že ne. Přemýšlejte. A lední medvěd skutečně zmutoval, ale potřeboval k tomu polární oblasti, nikoliv Eden v Mezopotamii.

A můj otec byl jen obyčejný dělník s úctou k přírodě a k zdravému rozumu. Každý máme hold nějaké ty správné předky.

mama - Re: Re: Re: Re: Pro Karla

Karle, nezdá se Vám to, jako nevychovanost, zesměšňovat zážitky druhého člověka?
Měl byste se chovat lidsky, jako člověk. Říká Vám něco morálka?
Je jistě velké štěstí, že nejste lékař, doufám, jinak by Vám mohli také lidé umírat pod rukama.

A zmiňujete svědky Jehovy, pročpak? Že Vy jste byl jedním z nich? Pak je možné, že se stalo něco, a ztratil jste víru vůbec. To víte jen Vy sám.

Dala jsem Vám odkaz na knihu Genesis, čtete to černé na bílém, ale stejně si tvrdíte tu svou.
Řekněte mi, kde popírám Gn 1:30 ? Nikde.
Bible říká, že v Edenu byl stvořen člověk a Eden měl rozšiřovat dál, bylo to území, "vzorek". Lidé měli dál rozšiřovat rajskou zahradu na celou zemi, tvořit, budovat, osázet sady, to jen pro příklad atd. atd.
A také všechna zvířata žila všude a nemusela daleko běhat, jak si myslíte Vy. Ale to už jsem se zmínila dříve v příspěvku, což jste přehlédl, nebo svévolně překrucujete, jak máte ve zvyku.

Přijde mi, že ani neznáte dějepis. Budhisté a hinduisté v Arše?
Buddha žil v Indii někdy mezi 6. a 4. stoletím př. n. l. a hinduismus, jak jej nyní známe vznikl kolem roku 500 př. n. l., ale jeho původem jsou védy, staré asi dva tisíce let př. n. l.
Říkám, že Vaše tvrzení vychází z neznalosti litery, kterou, jak jste přiznal nečtete.

Zde je popsaný postup z Písma:

Ř 10:13: neboť ‚každý, kdo by vzýval Pánovo jméno, bude zachráněn.‘
Ř 10:14: Ale jak mohou vzývat toho, v něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit v toho, o kom neslyšeli? A jak mohou slyšet bez toho, kdo hlásá?
Ř 10:17: Víra je tedy ze slyšení zvěsti a zvěst skrze slovo Kristovo.

Už to vidíte? Jak můžete uvěřit, když nevyslechnete, jak můžete slyšet, když nečtete zvěsti?
Nemůžete, protože ani nechcete, nic Vám to neříká. I o tom se Bible zmiňuje:

2K 4:3: Je-li však naše evangelium zahaleno, je zahaleno těm, kteří hynou.
2K 4:4: Jim, nevěřícím, bůh tohoto světa (satan) oslepil myšlení, aby jim nevzešlo světlo evangelia slávy Krista, jenž je obrazem Božím.

Zmiňujete svého otce, je dobře, že měl úctu k přírodě a zdravý rozum. Jen doufám, že Vám dal dobrý příklad do života a že budete mít také úctu k přírodě, ale i k jejímu Stvořiteli.

mama - Re: Re: Re: Re: Re: Pro Karla

pokračování:

Každý se může změnit a obrátit k Bohu. Vzpomeňte na zločince na kříži vedle Ježíše. Ten uvěřil krátce před svou smrtí a dostal zaslíbení:

Lukáš 23, 42-43 - Potom řekl Ježíšovi: „Vzpomeň si na mě, až přijdeš do svého království.“ Ježíš mu odpověděl: „Amen, říkám ti, že budeš se mnou v ráji."

Samozřejmě, že pán Ježíš hádky nechtěl, ale věděl, jaká bude zkaženost lidí, kteří ty hádky, spory a "meč" budou používat, dopředu to prorokoval.

Je pravda, že dnešnímu světu vládnou peníze, politika a náboženství a toto Bůh odstraní.
Víte, jaký je rozdíl mezi náboženstvím a křesťanstvím? I na to jsem Vám dala odkaz, takže čtěte pořádně.

Mk 8:18: Oči máte a nevidíte, uši máte a neslyšíte? Nepamatujete si,
Iz 6:9: I řekl: Jdi a řekni tomuto lidu: Stále poslouchejte ale nebudete rozumět, stále hleďte ale nebudete znát.
Iz 6:10: Učiň srdce tohoto lidu tučným a jeho uši zacpi a jeho oči zalep, aby očima neviděl a ušima neslyšel a jeho srdce nerozumělo, neobrátil se a já ho neuzdravil.
Vysvětlila jsem Vám také, co je to podobenství a co znamení doslova, nečtete nic.

Pokud uznáváte Budhu, je to Vaše věc, ale Písmo i na modly pamatuje:

Ex 20:4: Neuděláš si tesanou modlu ani jakékoliv zpodobení toho, co je nahoře na nebi nebo dole na zemi či ve vodě pod zemí.

Ž 115:3: Náš Bůh je v nebesích. Činí vše, co si přeje.
Ž 115:4: Jejich modlářské zpodobeniny jsou stříbro a zlato, dílo lidských rukou.
Ž 115:5: Mají ústa, a nemluví, mají oči, a nevidí,
Ž 115:6: mají uši, a neslyší, mají nos, a necítí,
Ž 115:7: mají ruce, a nehmatají, mají nohy, a nechodí, hrdlem ani nehlesnou.
Ž 115:8: Ti, kdo je zhotovují, budou jako ony, všichni, kdo v ně doufají.

Takže Karle, je to jen na Vás. Pokud se chcete upřímně něco dozvědět, čtěte si Bibli.
Ale pokud se chcete i nadále posmívat, zesměšňovat, tvrdit nesmysly a vydávat je za pravdy, pak to nemá smysl, něco Vám říkat a jste před Bohem bez výmluvy.

2P 3:3: Především vězte, že v posledních dnech přijdou s posměchem posměvači, kteří budou žít podle svých vlastních žádostí...

Uvědomte si, že jste přišel na tyto stránky, jako host, tak jakým právem se posmíváte majiteli? Pokud nevíte, co je to chovat se v mezích slušnosti, tak víte, kde jsou dveře. mama.

Hanka - Re: Re: Pro Karla

Pane Karle, podle toho, co jste napsal, usuzuji, že Bibli neznáte ani z rychlíku a nečetl jste ani ten odkaz, který Vám poslala paní mama. Protože jinak byste nic z toho nemohl napsat. Nevíte tudíž, že před potopou nemoci neexistovaly ani jak to bylo s těmi zvířaty v arše. Samozřejmě, že lední medvěd po potopě vzniknout mohl, protože vývoj v rámci druhů existuje neustále – i to je součást Božího plánu, aby vývoj v rámci druhů stále produkoval nové odchylky, které živočichům pomáhají lépe se přizpůsobovat změnám prostředí a klimatu. Nebo Vám snad uniklo, kolik existuje druhů jenom psů? A stále díky člověku vznikají další a další jako na běžícím pásu. Když tedy něco takového dokáže člověk, tak co potom dokáže Bůh? Ne, mýlíte se. Bůh neodpočívá někde mimo na nějakém obláčku, ale stále se aktivně zajímání o dění na tomto světě i o to, co se odehrává ve Vaší hlavě. Jenomže Vy Boha pořád degradujete na svoji úroveň, proto Vám z toho všeho vyplývá hromada nesmyslů. Ovšem ty nesmysly jsou pouze výplodem Vašeho způsobu uvažování a vypovídají maximálně o tom, kdo jste Vy, nikoli o tom, kdo je Bůh.

Padoucha z Vás nedělá můj pohled na Vás přefiltrovaný Biblí, ale Váš projev, kterým mě zde častujete už notně dlouhou dobu a okrádáte mě tak o čas, který bych mohla využít mnohem lépe a užitečněji. Proto jsem napsala, že mě to trýzní. Ano, trýzní mě ta ztráta času s Vámi.

Minimálně ta poslední věta Vás opět odhalila. Vždyť Vy neustále usvědčujete sám sebe! Svoji nenávist se snažíte zakrýt za schopnost zdravého úsudku. Nechci se Vás nijak dotknout, proto to nebudu raději komentovat. Je mi také úplně jedno, jestli podle Vás nejsem schopna samostatně uvažovat. Chápu, že nějakou reakci mi napsat musíte. Možná byste se měl někdy zamyslet nad tím, co je produktem Vašeho samostatného uvažování. Zatím jste mi nedal možnost to objevit a kdo ví, jestli to víte sám.


Karel - Re: Re: Re: Pro Karla

Ano ano, tentokrát papoušek vlnkovaný s moudrou pardon modrou hlavičkou. Kdo vám zase ty kecy, že neexistovaly před jakousi potopou nemoce, nakukal? Bible či kazatelé? Odkaz panímámy jsem četl a byl tak úsměvný, že jsem ho ihned zařadil do složky trash. Říkám to pořád, křesťané mají plnou hubu lásky k bližnímu, ale jen by se dostali k moci, lidstvo by bylo opět na stromech, s biblemi samozřejmě. Místo biologie by se probíral Noe s kolčavou, která by v rámci druhu zmutovala na hranostaje parazity v sobě nemaje. Součást reálného božího plánu je obejít se bez archy a biblí, naštěstí.

A co až při vzniku nových odrůd psů použijí genetičtí inženýři DNA jiných živočichů. To bude frmol. Svítícího psa se již podařilo vyrobit - no ano, bylo použito části DNA řetězce svítící meduzy. (A nebo vznikla uštěkaná medůza?) Mně by se zamlouval menší vlkodlak s liščím chvostem, se lví hřívou a chlupatýma ušima, který by mňoukal.

O váš čas se milá dámo okrádáte zcela sama a svobodně. Stačí na moje poznámky vůbec nereagovat, a uvidíte, jak bude času nadbytek. Nenávist je ve vás, nenávist k pravdě a poznání. Té se za pomocí jedné staré svaté knihy stěží dopátráte. Produktem mého samostatného uvažování je dáma v koncích, která mluví 5 přes 9. A teď zase nevím já, zda říci bohužel nebo bohudík. A ten klobouk bych volil slaměný s modrou stuhou, z denimu. A A kopretinu bílou k tomu.

Hanka - Re: Re: Re: Re: Pro Karla

Na Vaše poznámky budu buď reagovat nebo je budu bez milosti mazat, což by bylo samozřejmě pohodlnější. Ale jen tak je tady nechat nemohu, protože jsou to moje stránky a tudíž mám zodpovědnost za to, co je na nich napsáno. Jste agresorem šířícím nenávist a každý to vidí. 5 přes 9 tady plácáte Vy, když tady argumentujete věcmi, které v Bibli ani nejsou, což pochopitelně nemůžete vědět, protože (jak sám píšete) ji nečtete. To ale znamená, že jste lhář, protože v jednom z předchozích komentářů jste se holedbal, že Bibli čtete. Jak mám s člověkem, jako jste Vy, vést nějakou smysluplnou diskuzi? To prostě nejde. Mám také možnost Vás blokovat, ale chci Vás na to dopředu upozornit, abyste se tomu potom nedivil.

Karel - Re : Brainwashing

naše evropská společnost od křesťanských hodnot upustila - zaplať pánbů ; křesťané Evropu proti Islámu vždy bránili - křižáckým tažením ; jak to bylo s potopou, to téměř nikoho nezajímá - mne jo, Kábrt je roztomilý člověk ; pro Boha není nemožné vůbec nic - třeba se umí v kulaté věž schovat do kouta ; lidské poznání se neustále mění - no jistěže a pánbů zaplať ; každý druhý chodí k psychologovi a bere prášky z problémů, na které je ta Vaše věda krátká - máte recht, Bible je delší ; Ježíš Kristus je jediná odpověď na všechny problémy člověka - včera jsem měl problém s mojí kočkou, přišlo na ní mrouskání ; Lačnět po nebi je přece naprosto přirozené - pro mne není, nejsem lačný nebe, spousta zajímavých lidí je naopak v pekle van Gogh, Einstein, Sokrates, to je rozhodně lepší společnost než v nebi, tam bude Duka a Kalvín a papežové a ty já jaksi nemusím ; moje názory Vám mohou být ukradené - pokud nebudou sdíleny na netu, tak jo ; Ano, mám se rád, jsem svůj, protože kdybych se neměl rád, nemohl bych mít rád ruhého. Neměl bych na to sílu. ; umíte všechno správně posoudit a rozhodnout - neumím, ale snažím se, ale nemám svatou knihu, aby mi pomohla, jsem na to sám ; Bible je vyzkoušená a ověřená milióny lidí - evangelíky, katolíky, svědky,.. a každý ji vidí jinak, je to taková knižní děvka ; pokoj a smíření s Bohem - zazpívejme si - hranice vzplála na břehu Rýna... ; Ani v nejmenším si nepřipadám morálně nadřazená - tak to mi opravdu spadl kámen ze srdce ; Bůh tu bude stále - to si říká i muslim ; křesťané jsou fakt divní lidi - to teda jsou a tuplovaní. Taky jsem byl kdysi divnej a tuplovaně tumpachovej ; Tady jde přece o moji duši - kde se v Bibli píše o duši. Nikde, tam je pouze z mrtvýchvstání v den posledního soudu. Hroby se otvírají a mrtví vstávají... Haleluja ;
můžete soudit moji víru, ale k čemu Vám to je - mně k ničemu ; Vy máte taky jenom tu svoji víru - tu jsem díky Bohu ztratil. Dnes už jen vím, že nic nevím ; Ujišťuji Vás, že nikdo by žádné kostely ani sochy neničil - no jen aby. Naposledy husiti. Českých knížek hubitelé lítí, plesnivina, moli,jezoviti a šup do Brixenu ; Bůh dává svobodu volby i za cenu toho, že to povede k pohanským kultům, či úplné absenci víry. Takový je Bůh. Tak to je fakt štramák. Má u mne plus. ; církev je plná lidí, kteří nejsou upřímní před Bohem, a tak je Bůh nechá dělat co se nepatří - a proto je v církvích takový čurbes, to jo ; Soudce je Bůh - nedej Bože, aby to byl muslimský Bůh. Pak by vás třeba odsoudil, že pijete víno.

Vy nejste papoušek, vy jste přímo nadaný loskuták posvátný (gracula religiosa - samička). Vy se vůbec neřídíte boží radou. Žena nemá mít moc nad mužem a poučení ať přijímá mlčky, s veškerou podřízeností - Timoteovi 2:11-12. A navíc ve 1.Korinským 11.kap. se praví, že každá žena modlící se nebo prorokující s nezahalenou hlavou hanobí svou hlavu. Jestliže se totiž žena nezahaluje, ať se také ostříhá. Je-li však pro ženu hanba, aby se ostříhala nebo oholila, ať se zahaluje. Chtělo by to prostě burku a nebo alespoň klobouk, a klobouky ženám náramně sluší.

Ženy by prostě měly ve shromážděních či na veřejných diskuzích nejlépe mlčet. Nemělo by se jim dovolovat, aby mluvily; mají se podřizovat, jak to říká Zákon - Nový.

http://www.novinky.cz/zena/vztahy-a-sex/297955-radim-uzel-bible-kniha-plna-hororu.html

S pozdravem Dámy noste klobouky, sluší vám velice váš obdivovatel Karel

Hanka - Re: Re : Brainwashing

Zdravím,

čekala jsem, že vyplodíte něco duchaplnějšího. Dost jste mě zklamal! Tolik otřepaných frází pohromadě už jsem dlouho neviděla – tak alespoň nějaké plus za Vaší snahu :-)

Ten závěr se Vám ale povedl! Myslím ty dva poslední odstavce. Je to sice ateisty často používaná poslední záchrana, když už nevědí kudy kam, ale budu předstírat, že je to z Vaší hlavy :-) Jinak, ten biblický verš, že žena nemá mít moc nad mužem, platí pro manželky a já svého manžela poslouchám. Nevím, jak je to u Vás.

Další věcí, která Vám asi uniká, je, že Bible by se měla vždy číst v kontextu s dobou a okolnostmi. Ano, apoštol Pavel to tak doporučoval (či spíše nařizoval), ovšem důvod byl ten, že tehdejší ženy neměly přístup ke vzdělání ani k Písmu, tudíž neměly k čemu se vyjadřovat. Dnes už je to jiné a v mnoha církvích jsou ženy kazatelky. Také jsem si vždy myslela, že internet je od toho, aby se lidé svobodně vyjadřovali, tak vážně nechápu, jakým právem byste to zrovna mně zakazoval. Jestli Vás to nějak rozčiluje nebo uráží, nemusíte to číst – nenutím Vás k tomu.

A pak – jak víte, že nenosím klobouk? Nebo že nemám oholenou hlavu? Vy mě snad znáte, Karle?

V pekle možná bude spousta zajímavých lidí, ale ti tam budou mít úplně jiné starosti, než aby si s Vámi povídali. Podotkl jste, že si každý (evangelikál, katolík, muslim, svědek Jehovův) vysvětluje Bibli po svém a tomu pak věří. To je fakt. Jak se tedy pozná, kdo z nich má pravdu? Odpověď je opět v Bibli. Skutečné poznání dává pouze Boží Duch – Duch svatý. A Ducha svatého získáme tak, že přijmeme Pána Ježíše Krista jako svého Spasitele a Jeho pak následujeme. Ten, kdo nepřijal Krista jako svého osobního Spasitele, nečinil pokání a nevyznává Mu neustále své hříchy, nemůže Bibli správně pochopit. Tudíž můžeme rovnou vyloučit všechny ateisty, stoupence New Age, muslimy (kteří mají společných pouze 5 knih Mojžíšových) a Svědky Jehovovy - z těch, které jste jmenoval.

Že v Bibli není řeč o duši? Jsou tam desítky odkazů. Například:

„A proto odstraňte veškerou špínu a přemíru špatnosti a v tichosti přijměte zaseté slovo, které má moc spasit vaše duše.“ (Jk 1,21)

„Bratři moji, zbloudí-li kdo od pravdy a druhý ho přivede nazpět, vězte, že ten, kdo odvrátí hříšníka od bludné cesty, zachrání jeho duši od smrti a přikryje množství hříchů.“ (Jk 5,19 – 20)

„Pak si řekl: ´Tohle udělám: Zbořím stodoly, postavím větší a tam nashromáždím všechno své obillí i ostatní zásoby a řeknu si: Teď máš velké zásoby na mnoho let; klidně si žij, jez, pij, buď veselé mysli.´Ale Bůh mu řekl: ´Blázne! Ještě této noci si vyžádají tvou duši, a čí bude to, co jsi nashromáždil?´ Tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý před Bohem.“ (Lk 12,18 -21)

Nebudu vypisovat všechno, ale pokud máte Bibli, můžete si najít další odkazy – je jich tam opravdu mnoho.

K těm výňatkům pana Uzla. Cituji: „Je typické, že všechny tyto příběhy neslyšíme z kazatelny jako slovo boží.“ On snad byl někdy na kázání, aby mohl prohlašovat, co je v křesťanských shromážděních typické? Očividně ne, protože o těchto věcech se káže poměrně často. Tohle všechno jsou věci, které každý křesťan dobře zná, avšak mezi ateisty kolují mýty typu: „Ti kdyby věděli to, co my, tak by nemohli věřit. Musíme jim otevřít ty jejich zaslepené oči.“ A každou chvíli čtu: „Jaká je skutečná pravda o Bibli?“, „Kdo vlastně napsal Bibli?“ nebo „Co nám tají církevní představitelé o Bibli?“ A když si čistě ze zvědavosti časopis koupím, tak zjistím, že jsou tam úplně normální věci, které buď v Bibli jsou anebo se dají dokoupit jako Mimobiblické spisy Starého a Nového zákona. Ale ta hromada blábolů kolem toho! Tomu může věřit jenom člověk, který Bibli nikdy nečetl – což je většina naší společnosti, žel.

Karel - Re: Re: Re : Brainwashing

-žena nemá mít moc nad mužem, platí pro manželky a já svého manžela poslouchám. Nevím, jak je to u Vás.

Já svého manžela neposlouchám, neboť nejsem žena, která jak známo jest má mlčet na veřejnosti - tedy i na veřejných sítích. A jestli se opravdu chcete něco naučiti, tak se doma zeptejte svého muže, ale předpokládám, že se nic kloudného nedozvíte, protože to vypadá, že je tak říkajíc pod pantoflem. Je to hanba takhle se podivně rozpovídat. A teď vám to přeložím do papouškoviny : „Ženy vaše ve shromážděních ať mlčí, nebo nedovoluje se jim mluviti, ale aby poddány byly, jak i zákon praví. Chtějí-li se čemu učiti, ať se doma zeptají svých vlastních mužů. Je hanbou pro ženu mluvit ve shromáždění“ (1K 14,34.35)

-Další věcí, která Vám asi uniká, je, že Bible by se měla vždy číst v kontextu s dobou

Určitě máte pravdu. Charles Darwin, když ještě žil by z Vás měl určitě radost. Katolíci jsou pokročilejší, už pochopili, že praotec Noe (mimochodem kořala) žádnou loď ve skutečnosti neudělal. A i kdyby, tak by se mu tam ty miliony zvířat prostě nevešly. Rovněž je dnes zcela vědecky dokázáno, že když člověka schramstne ryba, tak by teoreticky neměl v jejím břiše přežít tři dny. Ale pozor, na všechno má fanatik vysvětlení. Tím je magické slůvko Zázrak. Ano, pomocí tohoto kouzelného slůvka odstraníme všechny problémy, vznikající při studiu posvátné knihy.

-tehdejší ženy neměly přístup ke vzdělání ani k Písmu, tudíž neměly k čemu se vyjadřovat. Dnes už je to jiné.Také jsem si vždy myslela, že internet je od toho, aby se lidé svobodně vyjadřovali, tak vážně nechápu, jakým právem byste to zrovna mně zakazoval.

To musela být krásná doba. Žádná elektřina, svíčky na stole, mlčící ženy, muži studující bible... Já vám mluvit nezakazuji, to vám zakazuje vaše svatá kniha. Naopak, mně se líbí, když ženy mluví, a když to jejich mluvení má navíc hlavu a patu, tak jsou prostě boží. A o internetu máte mínění správné, svoboda vyjadřování je v pořádku.

–jak víte, že nenosím klobouk? Nebo že nemám oholenou hlavu? Vy mě snad znáte, Karle?

Nevím, zda máte klobouk řádně zakoupen, ale jestli ano, noste jej. Oholenou hlavu určitě nemáte, a kdyby vás to někdy napadlo, doporučuji na ni vytetovat nápis K ZAMYŠLENÍ.

-V pekle možná bude spousta zajímavých lidí, ale ti tam budou mít úplně jiné starosti, než aby si s Vámi povídali.

Jistěže, Vincent bude určitě malovat vohnivé kotle, Einstein vytvoří novou pekelnou teorii a Paganini bude k tomu pekelně hrát. Na plané tlachání skutečně nebude čas. Zato v nebi, aby nebyla nuda, se budou studovat bible, Duka bude vésti učené disputace s Martinem Lutherem a všichni věřící se naučí bečet jak ovce, aby si je svatý František nespletl s Vlky. Ale nejsem si tak zcela jistý, zda František v nebi bude, on měl rád zvířátka a tvrdil, že mají duše, tak to on asi bude taky v pekle:-)

-Podotkl jste, že si každý (evangelikál, katolík, muslim, svědek Jehovův) vysvětluje Bibli po svém a tomu pak věří. To je fakt.
Jak se tedy pozná, kdo z nich má pravdu? Odpověď je opět v Bibli. Skutečné poznání dává pouze Boží Duch – Duch svatý.

Omyl. Skutečného poznání je možno dosáhnout jedině přes omyl. Zeptejte se na to vašich věřících vědců. Jsou-li to skuteční vědci, odpoví stejně. Bez ohledu na jejich vyznání. Kopernikus pochyboval o správnosti Ptolemaia. Einstein pochyboval o Newtonově teorii. Darwin ačkoliv sám věřící pochyboval o Genesis. Toto jsou opravdoví vědci.

mama - Re: Re: Re: Re : Brainwashing

Karle, čtu si Váš příspěvek Hance a koukám, jak sočíte proti ženám, nebo se mi to jen zdá? Vy byste vážně chtěl, aby ženy byly "němé"? I ty, co vědí a znají více než Vy? Čeho se bojíte?

Odvoláváte se na dopis Pavla Korinťanům, víte jaké to bylo hříšné město z pohledu historie? Stačí, když jen kouknete na wikipedii:
Z tohoto slavného období Korintu pochází věta: „Ou pantos plein es Korinthon“, což lze volně přeložit jako: „Ne každý může jít do Korintu“, čímž je připomínán zdejší nákladný životní styl. Město bylo proslulé svými kněžkami – prostitutkami z Afroditina chrámu, které dopřávaly potěšení bohatým obchodníkům a mocným politikům během jejich cest do Korintu. - http://cs.wikipedia.org/wiki/Korint
Z dopisu Pavla vyplývá, že bylo potřeba v Korintu nastavit nějaká pravidla. Každý sbor byl něčím specifický.
Apoštol Pavel ale řekl i tato slova: "Neboť jako je žena z muže, tak také muž skrze ženu, a to všechno je z Boha".

Dále píšete, že Noe, žádnou loď neudělal a důkaz je jaký? Když si projedete například jen internet, zjistíte, že se Noemova Archa našla.
http://www.knihy-a.cz/5437/noemova-archa-byla-nalezena-pohrbena-ve-vysce-1900-m-nad-morem
K Vašemu výroku, že Noe byl "ožrala", ano opil se, ale nevěděl, že se opije. Jak tu Bibli čtete, když Vám hodně uniká? Do potopy nepršelo a Země byla v oparu, proto nebylo jasně vidět na obloze hvězdy, měsíc ani slunce a na Zemi neprobíhal proces kvašení, což začalo až vody spadly, vypršely se v Potopě a přírodní podmínky udělaly své a tak i šťáva z hroznů zkvasila a působila, jako alkohol.

Karle, už jsem Vám psala, že je jedno, jaké má křesťan poznání, pro křesťana je důležitá víra, naděje a láska. A největší z nich je láska.

Také někde zmiňujete různá náboženství a je mezi nimi opravdu rozdíl. Když vezmete jen náboženství v Indii, kde lidé věří v reinkarnaci a na karmu. Proto je tam vidět tolik postižených bez pomoci, lidé věří, že odčiňují karmu, nikdo jim nepomůže a sociální systém je slabý. Jak kruté náboženství.
Na rozdíl od křesťanství, kde je milosrdenství a láska.

Karle, stejně stále nevím o co Vám jde? Chcete prosadit nějaké své poznatky, svou pravdu, o které jste přesvědčený, že je ta jediná? Ale to je pak fanatický přístup.
Pokud se chcete něco dozvědět, nebo naopak něco sdělit, jde to i způsobem rovnocenným a nejlépe jedno téma po druhém.

Myslím, že je škoda, že jste se ještě nepodíval na stránky docenta Krále, hodně byste se dozvěděl a nebylo by to vůbec na škodu, jen nepřistupujte k druhému s předsudky.
Myslím si, že stále něco hledáte, že stále s něčím nejste spokojený, prostě mi to plyne z Vašeho písemného projevu. Mějte se, mama.

Karel - Re: Re: Re: Re: Re : Brainwashing

-Vy byste vážně chtěl, aby ženy byly "němé"?

Já ne, to bible to chce.

-I ty, co vědí a znají více než Vy? Čeho se bojíte?

Já vím, že nic nevím a neznám. Bojím se jenom lidské blbosti.

-Odvoláváte se na dopis Pavla Korinťanům, víte jaké to bylo hříšné město z pohledu historie?

Tak to je jasné. Když je to Korinťanům, tak to není tedy pro nás. Právě jste mi vysvětlila, že ty dopisy pro dnešní lidstvo již neplatí.

-Dále píšete, že Noe, žádnou loď neudělal a důkaz je jaký? Když si projedete například jen internet, zjistíte, že se Noemova Archa našla.

Taky jsem to četl, dokonce tam našli kostru zkamenělého ptakopyska. A dinosauří vejce.

-K Vašemu výroku, že Noe byl "ožrala", ano opil se, ale nevěděl, že se opije. Jak tu Bibli čtete, když Vám hodně uniká? Do potopy nepršelo a Země byla v oparu, proto nebylo jasně vidět na obloze hvězdy, měsíc ani slunce a na Zemi neprobíhal proces kvašení, což začalo až vody spadly, vypršely se v Potopě a přírodní podmínky udělaly své a tak i šťáva z hroznů zkvasila a působila, jako alkohol.

Tak to je fakt síla. Zpravidla, když je Země v oparu, je hodně teplo, protože infračervené záření nemůže unikat do vesmíru a odráží se zpět. To určitě znáte, když je zataženo, je tepleji. Každý by si řekl, že kvasinky budou tedy aktivnější. Ale je to jinak. Noe totiž ty kvasinky jako zvláštní živočišný druh převážel na arše a nezřízeně chlastal vinný nealkoholický mošt, neb bylo teplo a měl velkou žízeň. Po přistání ovšem láhev s kvasinkami rozšlápl mamut, který se již nemohl dočkat toho, až dojde na Sibiř a tam v klidu vymře. Tak se tedy kvasinky znovu dostali ke slovu a Noe se ožral tak moc, že jej dokonce museli přikrýt, aby mu nebyl vidět... Dál už to nechci komentovat. A protože vlastně přežila pouze jeho rodina, všichni lidé jsou vlastně pokrevní bratři a sestry nechtěného ožralky. Proto je ten svět dneska tak zkažený. Proč ten bůh jen ty kvasinky stvořil? A Noe zachraňoval.

-Karle, už jsem Vám psala, že je jedno, jaké má křesťan poznání, pro křesťana je důležitá víra, naděje a láska. A největší z nich je láska.

Láska (rozumějte agapé nikoliv eros) je samozřejmě největší dobro pro každého člověka. Ale to snad nemá s vírou nic společného. Lásky je schopen i hinduista, křovák či pes.

-Také někde zmiňujete různá náboženství a je mezi nimi opravdu rozdíl. Když vezmete jen náboženství v Indii, kde lidé věří v reinkarnaci a na karmu.

No a proč ne. Třeba po smrti zjistíte, jak strašně jste se sletla, že jste nalítla právě křesťanskému bludu. Až se třeba po reinkarnaci vrátíte zpět na Zem, může tu být peklo. Zkažená voda, stromy pokácené, příroda zdevastovaná, všude sámý asfalt a beton, však si to dokáže představit. Nebo naopak budete v ráji. Třeba mají pravdu, že máme být vegany a neubližovat zvířátkům. Hospodin chtěl pořád krvavé oběti, lidem doporučoval zabíjet nepřátele včetně jejich dětí. To tam je, v tom starém zákoně. Jestli jíte maso, můžete mít špatnou karmu a pak váš čeká beton. A nevěřte mi pořád, dělám si legraci:-) Nebo ne? Kdo ví...

mama - Re: Re: Re: Re: Re: Re : Brainwashing

Karle, Karle, možná byste si mohl založit své stránky a psát si tam a psát si tam a psát si tam. Co Vaše paní, jakýpak má s Vámi život?
To je velká pravda, co jste o sobě napsal: "vím, že nic nevím", znáte se myslím dobře.
Bible chce aby byly ženy němé? To jste plácl jen tak, viďte?
A k té potopě a přírodním podmínkám, ty byly opravdu odlišné a nemůžete je srovnávat s nynějšími.
Bible říká: "oddělil vody od vod" a ty vody spadly až v potopě, tady bylo úplně jiné klima a všude stejně, proto lze najít v ledovci nějaké zmrzlé zvíře, se zeleným v žaludku.
Říkám stále, špatně si Bibli čtete.
Budu to dělat, jak píšete, nebudu Vám věřit, zřejmě si opravdu děláte legraci, ale z koho? Z lidí nebo ze Stvořitele? Je to Vaše svobodné rozhodnutí, Vy to jistě očistíte v reinkarnaci, co? Tak se mějte, myslím si, že Vaše příspěvky nestojí za hovor a nemá cenu na ně odpovídat. mama

Hanka - Re: Re: Re: Re: Re: Re : Brainwashing

Víte, Karle, také si myslím, že byste si měl založit vlastní stránky, protože je úplná škoda, nechávat si taková moudra pro sebe a já to asi dostatečně neocením.

Nebudu s Vámi polemizovat o tom, proč se Noe opil. Prostě proto.V Bibli není uveden důvod. Některé biblické výroky jsou prostým konstatováním skutečnosti, což mimoděk zvyšuje její věrohodnost. Kdyby to všechno byly jenom nějaké vymyšlené báchorky, tohle by tam nebylo. Jak sám vidíte, je to tam napsáno zdánlivě bezúčelně a tudíž by to tam vůbec nemuselo být. Divné, že?

Kdo ví, Karle, jak byste se choval Vy, kdybyste zažil to, co Noe. Jsou totiž situace v životě, které člověk nezvládne se ctí a je i docela dobře možné, že nějakou opravdu těžkou situaci už jste zažil i Vy. Nevím, možná jste to zvládl lépe než Noe a nemusel jste se opíjet. Pokud ano, můžete na sebe být náležitě hrdý. I když, Vy jste neviděl umírat celý Vám známý svět. To musela být pořádná zátěž na psychiku. A že žádná potopa nebyla? Na to jste přišel jak? Vyprávění o katastrofální potopě, při které zahynulo vše živé, kromě několika lidí a vybraných zvířat plujících na plavidle, koluje tisíce let po celém světě ve všech národech a kmenech. Celkový počet příběhů, které líčí potopu světa je kolem 270! Není to tedy vymoženost pouze Bible. A to, jak si to vysvětlují někteří vědci Vám podobného smýšlení, je věc jiná.

A opět - to, že někdo v něčem selže, neznamená, že s ním Bůh skončil. Bible je takových příběhů a situací plná právě proto, abychom si uvědomili, že s nikým z nás ještě neskončil. Ani s Vámi. Ale Váš jednoduchý způsob uvažování říká toto: „Jednou se opiješ – jsi ožrala.“ Kdyby se na to Bůh díval stejně jednoduše jako Vy, tak už by dávno žádné lidstvo nebylo, protože každý z nás hřešil vícekrát než pouze jednou za život a tím pádem bychom všichni museli mít na čele nálepku – beznadějný případ, odepsat! Země je plná takových beznadějných případů – tak co s ní? Co se vším tím peklem, které jsme tady vytvořili? Zlikvidovat. Je vážně divné, že to Bůh ještě neudělal, že? Asi nejspíš bude opravdu milosrdný a trpělivý. . . Ale nebojte! I Boží trpělivost má své hranice a jednoho dne přijde a s Ním i jeho soudy. Zatím ale máte pořád čas, pak už ho mít nebudete.

Zkrátka, všichni jsme beznadějné případy, pohlížíme-li na věc lidskýma očima. Stejně jako já Vám, tak i Vy mně se jevíte jako beznadějný případ, kterému nemá smysl cokoli dalšího psát. Neustále se opakujete a pořád dokola píšete jedno a to samé. Tak nic nepište, když nemáte co nabídnout. Nemusíte to nutně dokazovat slovy. V komentářích výše i níže (nyní je orientace pro nezasvěceného čtenáře už dost nepřehledná, což způsobuje nastavení stránek, které je už dané) jsem se Vám pokusila některé věci vysvětlit, ale zdá se, že marně. Nevím, jestli to po sobě někdy čtete. Pokud ano, tak musíte nutně vidět, že Vy vlastně všechno jenom negujete a to často pouze tak, že napíšete první věc, která Vás napadne. A vzhledem k tomu, že jsou to mnohdy úplné nesmysly, maskujete to za humor, což má za úkol moje argumenty zesměšnit s minimálním množstvím námahy. Jestli Vám takový způsob komunikace připadá na úrovni, tak to je mi Vás vážně líto. Mám z toho totiž dojem, že se jenom chcete s někým pohádat, protože si momentálně potřebujete ulevit nebo zabít nudu. . .

Karel - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re : Brainwashing

Musím se opakovat, protože se chci dozvědět, jak to vlastně všechno je. Hádat se nechci, ale chci se dozvědět pravdu, od ženy, která se dovede zamyslet. Tak já tedy některé nezodpovězené otázky zopakuji :

Proč se vstává z hrobů, když existuje duše ?

Má se číst bible v kontextu s dobou? A jestli ano, proč věřící kydají hnůj na paleontologii, astronomii, biologii, geologii a další neméně zvučné vědy?

Jak Noe zachraňoval zvířata z opačné strany zeměkoule. Zeměkouli tuším už berete, ještě ve středověku se podle bible dokazovalo, že Země je placatá:-) To mu je Hospodin nanosil přes celý svět nebo Noe ty zvířata osobně po celém světě pochytal?

Proč Hospodin doporučuje zabíjet děti nepřátel vyvoleného národa?

A na závěr třeba nějakou otázku novou - Kdo rozhodl o tom, že Jidášovo evangelium a Esejské evangelium míru do bible nepatří? Jsou evidentně časově bližší Ježíšově době než ty čtyři známé a prokazatelně pravé.