Jdi na obsah Jdi na menu
 


Návštěvní kniha

 

 

Zde mi můžete zanechat vzkaz. Nebo mi můžete napsat na email:

dotazy.kzamysleni@seznam.cz

Hanka

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Marek - k zamyšlení

Tu Bůh mi řekl:
"Bez víry není naděje, bez lásky není spása"

Zdenka - Ne Ježíšek, ale Ježíš !

Hani moc děkuji za tento článek. Je na nás křesťanech, abychom vyvýšili jméno Ježíš vysoce nad všechna jména jmen a oznámili světu, co pro nás Pán učinil. Je na nás, abychom uvedli na pravou míru všechna nesprávná a nepravdivá učení o Kristu, snižující jméno Boží na úroveň, která Kristu nenáleží. Nikdo jiný to za nás neudělá.

Hanka - Re: Ne Ježíšek, ale Ježíš !

Milá Zdeni,

máte pravdu, ale jsem přesvědčená, že kdo hledá a prosí upřímně, ten nemine cíl, kterým je věčné spasení v Ježíši Kristu. Bůh už se o to postará :-)

Hanka

Zdenka - Re: Re: Ne Ježíšek, ale Ježíš !

Hani, také jsem přesvědčena o tom, že poctivý člověk s upřímným srdcem, hledajícím Boha a milujícím své bližní, dojde cíle.
Jen je mi líto, že se o vyvýšení jména Božího nakonec bude muset Bůh postarat sám.
Prostě žiji s pocitem, že bychom mohli učinit ještě víc a poděkovat tak Otci skrze Krista Ježíše za to, co pro nás hříšné nádoby činí.
A to vše jen z velké lásky k nám.
Kde bychom byli, kdyby nás tak nemiloval?

mama - Pavla - odpověď

Milá Haničko, děkuji za odpověď, jsem ráda, že jste si udělala chvilku. Já natrefila na biblický text v Kolosanům 2. kapitola:

16 Ať vás tedy nikdo nesoudí pro pokrm a pro nápoj nebo kvůli svátku, novoluní nebo sobotám.
17 To všechno je stín budoucích věcí, ale skutečnost je Kristus.

Apoštol Pavel povzbuzuje křesťany a píše jim tyto řádky. Vidím v tom radu pro všechny křesťany "nesoudit" druhé, ať každý jedná s ostatními v lásce. Důležitá je víra, protože z víry je spasení. Pavla

Hanka - Re: odpověď

Přesně tak, Pavlínko, mohu jenom souhlasit.

Mějte se hezky :-)

Hanka

mama - Pavla - Ne Ježíšek, ale Ježíš...

Milá Haničko, vidím, že Vaše stránky mají novou barvu, je příjemná pro oči. Také jsem si přečetla Váš nový článek, je pravdivý. Jen přemýšlím o jedné věci. Když máme nyní čas Vánoční, zajímalo by mně, proč se v prosinci 24 dne, slaví narození Ježíška? Některé prameny uvádí narození na jaře, jiné na podzim, proč tedy 24. prosince? Třeba to někdo rozvede a vysvětlí. Já věřím tomu, že pán Ježíš se narodil na podzim. Pavla

Hanka - Re: Ne Ježíšek, ale Ježíš...

Milá Pavlínko,

máte pravdu, že Pán Ježíš se s velkou pravděpodobností o Vánocích nenarodil, přesto křesťané po celém světě Jeho narození slaví právě 24. prosince. Původ tohoto svátku, jak všichni víme, je pohanský. Oslava zimního slunovratu byla v pohanské Evropě tak zakořeněná, že tehdejší katolická církev prostě nedokázala tyto slavnosti za žádnou cenu vymýtit. Lidé byli zvyklí v té době slavit, a tak jim museli nabídnout nějakou křesťanskou alternativu. A kdo jiný by mohl nahradit sluneční božstvo, než sám Boží Syn?

Jistý Svědek Jehovův mi napsal, že nikdo, kdo slaví Vánoce, nemůže být spasen, protože je to těžký hřích. Je to skutečně tak? Z Bible víme, že spasení v žádném případě nesouvisí s dodržováním či nedodržováním dnů, tedy s tím, zda něco slavíme či neslavíme. A je také lhostejno, kdy danou událost slavíme. Je přece psáno: „Někdo rozlišuje dny, jinému je den jako den. Každý nechť má jistotu svého přesvědčení. Kdo zachovává určité dny, zachovává je Pánu.“ (Ř 14,5 - 6)

Spasení souvisí výhradně s přijetím či nepřijetím Toho, kdo se o Vánocích nenarodil – s Božím Synem Ježíšem Kristem a podřizování se Boží vůli, protože víra se musí projevovat i skutky a hlavně také novým způsobem myšlení, jinak je mrtvá. Určitě to ale neznamená, abychom se vraceli k zákonictví a stali se z nás noví farizejové, kteří budou pranýřovat každého, kdo v něčem smýšlí trochu jinak, obzvlášť pokud se to týká věcí, které na spasení nemají žádný vliv. I to je v knize Římanům v kapitole 14 velmi dobře rozepsáno. Je tedy jedno, zda Kristovo narození slavíme ve špatnou nebo správnou dobu. Důležité je, zda máme v srdci Jeho Ducha, protože:“Kdo nemá ducha Kristova, ten není jeho.“ (Ř 8,9)

Přeji Všem pokojné Vánoce a hojnost Boží milosti do roku 2017!

Budeme ji všichni potřebovat

Hanka

Alena - Kde najít úkryt

Dobrý den, přečetla jsem si váš článek ´Kde najít úkryt´ a jsem z něho dost vykolejená. Nezdá se vám to trochu přehnané? Vůbec nevím, co si o tom mám myslet.

Alena

zdenka - Re: Kde najít úkryt

Paní Aleno.
Lidé, kteří znají Bibli a proroctví v ní zapsaná, Vám všichni musí odpovědět, že článek, který jste četla není vůbec přehnaný. Čas, kdy se začnou tyto věci dít je před námi a právě podle těchto proroctví není až tak vzdálený. V podstatě může nastat již kdykoliv. Nevím zda jste věřící, či nevěřící, ale to, co budou muset lidé v posledním čase učinit, bude to, že si budou muset vybrat mezi dvěma vlastníky. Proto tady brzy začne velké probuzení národů. Pokud byste četla Bibli, tak byste se dověděla, že všichni, kteří se zde na zemi rodíme, máme za vlastníka prvního hříšníka z nebe. On je vládcem země a naším věznitelem. Jsme jeho otroci a zajatci smrti. Je jím onen had z ráje, který svedl Adama a Evu, tedy satan. Na rozdíl od nás všech, kteří se rodíme do těla, on si zachoval svoji prvotnost. Je tedy mnohem dokonalejší, než-li jsme my a má právo ubližovat našemu tělu. Může ho mrzačit, může ho nechat onemocnět a může ho i zabít. Ale nikdy nedostal právo na to, co je uvnitř těla. A to jsme my. Vím co píši, protože jsem si před 33 lety prošla takovým oddělením těla a ducha, když jsem v nemocnici na lůžku vykrvácela. Byla jsem tehdy naprostý ateista a byl to pro mne zážitek, na který se nezapomíná. Věřím každému slovu, které je zapsané v Bibli a všem mohu Písmo jen doporučit. S těmi kolem mne, kteří studujeme Písmo se shodujeme na tom, že i když se kolem nás začínají stahovat mračna, my jsme ve zvláštním klidu. A víte proč? Dobrovolně jsme si zvolili nového vlastníka, kterým je Ježíš. Na to má totiž právo každý člověk. Je to ustanoveno v Nové smlouvě. Můžeme tak učinit a také nemusíme. Nikdo nás k takovému rozhodnutí nemůže nutit. Pokud tak ale učiníme a podle závěti, kterou nám tady po své smrti Ježíš zanechal si zvolíme Krista za Pána, budeme pod ochranou Ježíše v době, kdy tady toto peklo na zemi vypukne. Poproste Boha, aby vám oči včas otevřel a dal vám tak šanci na pokání. On je věrný a učiní to. Máte právo si zvolit jiného vlastníka, nežli toho současného. Každý z nás má takové právo. A tím novým je jedině Ježíš, protože jedině On zaplatil za nás na kříži svým tělem výkupné z tohoto pozemského zajetí. Musíte se rozhodnout. Nutné je však také vědět, že ne každý, kdo se stane křesťanem, bude ušetřen této přetěžké zkoušky, která na svět přijde a lidé půjdou do období vlády antikrista. Proto je tak třeba se rozhodnout včas a uklidit si sám v sobě, smířit se s Bohem a odpustit lidem, kteří ublížili nám.

Jeden z Pavlů - Re: Re: Kde najít úkryt

Dobrý den,
já si to dovolím doplnit.
Dle Bible má veškerou pravomoc na nebi i na zemi Ježíš Kristus, Syn Boží (Mt 28:18).
"Kníže" tohoto světa může udělat jenom to, co má dovoleno.

Možná jste to tak myslela, ale není to z příspěvku dobře poznat.

Zdenka - Re: Re: Re: Kde najít úkryt

Děkuji panu Pavlovi za doplnění.
Přesně tak jsem to myslila. Po narození do těla všichni patříme tomu "vládci světa", ale dle Nové smlouvy máme opět všichni právo si zvolit Toho, který za nás dal život a tím je jedině Ježíš Kristus. Doba na přijetí nového Pána je však omezená délkou našeho života zde na zemi a nebo ukončením doby Milosti příchodem Krista pro věřící.

Jeden z Pavlů - Re: Re: Re: Re: Kde najít úkryt

Chápu to, že děti mají milost, než se mohou rozhodnout. Chápete to taky tak?

Jeden z Pavlů - Re: Re: Re: Re: Re: Kde najít úkryt

Respektive, možná bych to řekl, takhle: Děti mají milost, dokud nejsou zkažené. Aspoň tak to chápu.

Hanka - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kde najít úkryt

Také v to doufám, Pavle.

Zdenka - Re: Re: Re: Re: Re: Kde najít úkryt

Slovo chápat bych nepoužila. Věřím však, že tady Pán neponechá v tom přetěžkém období nikoho, kdo si to nezaslouží. Věřím v Jeho lásku a milosrdenství.

Jeden z Pavlů - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kde najít úkryt

Hezky řečeno. Také věřím na Pánovu lásku a milosrdenství.
Ohledně dětí mě v tom utvrzuje například Marek 10, 13-14:
"A přinášeli k němu děti, aby se jich dotkl. Učedníci je však pokárali. Když to Ježíš uviděl, rozhořčil se a řekl jim: „Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takových je Boží království. "

Zdenka - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kde najít úkryt

Děkuji panu Pavlovi za tyto verše z evangelia. S každým z těchto maličkých k nám do rodin přichází také velké Boží požehnání. A podle naší lásky k těmto tvorečkům, můžeme mnohem lépe chápat Boží lásku k nám. Boží plán naší záchrany je naprosto dokonalý.

Hanka - Re: Re: Kde najít úkryt

Zdravím všechny,

původně jsem neměla v úmyslu články tohoto typu psát. Nechtěla jsem zabředávat do nejrůznějších apokalyptických konspirací, kterých je všude až příliš. Avšak vzhledem k tomu, jaké znepokojivé věci se začínají dít (přesněji řečeno dějí se už delší dobu a nyní nabírají na intenzitě) jsem musela své původní záměry přehodnotit. Důležitější než co si kdo pomyslí, je lidi varovat. Bůh, který má vše ve své moci, nám dává dostatek času i příležitostí ke správnému rozhodnutí a nasměrování svých cest. A tak je nejvyšší čas hledat to pravé bezpečí a to je jedině u Pána Ježíše Krista. A děkuji paní Zdeně za její komentář, ve kterém to vysvětluje mnohem obsáhleji. Žijeme v nebezpečném světě, kde si člověk nemůže být jist zítřejším dnem, proto se nevyplácí tak důležité věci odkládat. A tak Vás všechny, kdo tyhle řádky čtete, prosím, smiřte se s Bohem!

Hanka


Petra Šafránková - Moc pěkné čtení Hanko

Náhodně jsem se dostala na tyto stránky, nebo to nebyla náhoda? :-) Před mojí dovolenou jsem začala číst knihu Síla pozitivního myšlení, odložila jsem ji a nechala doma s tím, že to asi pro mě nebude. Když jsem přijela domů sahla jsem po ní a ta mě přivedla k rozhovorům s Bohem. Dnes jsem si půjčila Bibli a listovala a pročítala v ní asi hodinu. Už musím jít spát , ale určitě se na vaše stránky Hanko vrátím. Petra :-)