Jdi na obsah Jdi na menu
 


Návštěvní kniha

Zde mi můžete zanechat vzkaz.

Své dotazy a připomínky mi můžete také napsat na adresu:

dotazy.kzamysleni@seznam.cz

 

Hanka

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Hanka - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re : Brainwashing

Pane Karle, jestli opravdu stojíte o odpovědi na tyto otázky, můžete mi napsat na mail, který je hned v úvodu návštěvní knihy. Ráda si na Vás udělám čas a můžeme to postupně všechno probrat. Také se nechci hádat, ale chápete snad, že už mě nebaví čelit Vašim neustálým narážkám a útokům. Navíc, cokoli napíšu, tak překroutíte a obrátíte proti mně, takže s Vámi napříště budu komunikovat jedině přes mail. Pokud ovšem budete mít zájem.

Přeji Vám pěknou neděli!

Hanka


Karel - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re : Brainwashing

Paní Hanko, opravdu o tyto odpovědi stojím. Ale veřejně pokud možno prosím. Nevím, jaké máte vzdělání, ale podle vašeho uvažování bych tipoval, že vysokoškolské. A jak známo, posudky na jakékoliv práce mají i oponenta. Bez oponenta k žádnému zamyšlení totiž zpravidla nedochází.

mama - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re : Brainwashing

Karle, vidím, že jste stále hledající. Buď pravdu z Bible nebo spory. Dovolím si něco málo odpovědět, ale jak stále říkám, nedostatečně si čtete v Bibli. Tak tedy o Noe a zvířatech, opravdu Noe neběhal po Zemi a nenaháněl zvířata, přečtěte si, co říká Bible:

"Gn 6:20: Z ptactva podle jeho druhů, ze zvěře podle jejích druhů a ze všech zemských plazů podle jejich druhů pár od každého druhu přijdou k tobě, aby byli zachováni při životě......"

(Proč se vstává z hrobů, když existuje duše ?)
Otázka nezní konkrétně. Pokud myslíte například vzkříšení Lazara do lidského těla, tak zde platí "mrtví spí a neví nic", protože prvotina byl Ježíš Kristus, první vzkříšený, který se vrátil k Otci, nikdo jej nemohl předejít. Nyní je Králem, byla mu dána veškerá moc na Zemi i na Nebi. Všichni kteří zemřeli před Ježíšem spali v hrobě, a čekali až se splní proroctví a přijde Ježíš a vykoupí lidstvo od smrti. Proto Ježíš, slíbil apoštolům, že jde k otci, aby jim tam připravil místo, kde bude on, aby i oni byli, neboť v nebi mnozí příbytkové jsou.

(Proč Hospodin doporučuje zabíjet děti nepřátel vyvoleného národa?)
Nejen doporučoval, v některých případech to dokonce Bůh přikázal. Ale vždy se Boha na to představitelé Izraelitů ptali, jak Mojžíš, Jozue, David a jiní, jak naložit s národy, s kterými bojovali. Byly národy, které sami přišli v míru, jako Gabaonité a někteří jiní a žili vedle sebe v pokoji. Ale pokud takové národy provozovali démonismus, děti obětovali modlám, například Molochovi a stavěli se do odporu proti Bohu izraelitů, nenechali je v klidu svým územím projít a postavili proti Izraelitům vojsko, tak nebylo vyhnutí.

Jsou jistě mnohé historické knihy, které nejsou součástí Bible, pokud nebyly psány pod inspirací.
Karle, znovu píšu, co říká apoštol Pavel: "kdybych měl všechno poznání a lásky bych neměl, nic nejsem.".

Vidím, že chcete poznávat, ale bez lásky to před Bohem nic není. Každý má dar porozumění jiný, důležitý je postoj srdce, víra a láska. Nevypisuji všechny detaily, na to zde není prostor. Tolik z mého poznání písma.
Modlete se, čtěte si Bibli a proste o porozumění. Pavla

Karel - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re : Brainwashing

Tak už to chápu, podle Gn 6:20 z celé zeměkoule k Noemu přišli všechna zvířata světa. Vezmeme-li si však takového ptakopyska prapodivného z Austrálie, musel mít z zřejmě raketový pohon, aby včas k Arše dorazil. A z Ameriky takový chřestýš musel cestovat na hřbetě bizona, který to ale do Edenu musel vzít přes Aljašku a Kamčatku. Ale nevím si rady s lenochodem z Afriky, jak ten tam přicestoval, nevím, nevím. Třeba se svezl na gepardovi. A lednímu medvědovi muselo být strašné horko, možná ho Noe ovíval vějířem.

S tou duší - paní Hanka mne přesvědčila, že se v svaté knize o ní píše. Dokonce citovala. A také se tam někde píše o tom, že mrtví z hrobů budou p�

mama - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re : Brainwashing

Karle, sám víte, že píšete nesmysly.
Před potopou bylo na Zemi všude stejné klima a tudíž žily všechny druhy zvířat všude, to jen tak zhruba a nemusely létat tryskovou rychlostí, aby se dostaly k Arše. Mimoto Noe se věnoval stavbě Archy 120 let. Jenže to bych tady mohla rovnou zkopírovat celou Bibli, protože se Vám asi zde líp čte, než doma na gauči s Biblí v ruce. Ale zde není takový prostor.
Dám sem odkaz na odpověď podobného dotazu, jako je ten Váš, počtěte si:

http://www.hcjb.cz/07_O_stvoreni/03_Veda_a_Bible/0703003.html?table=O_stvoreni&nr=1002

Myslím, že je rozumné napsat paní Hance mejlíkem, protože si myslím, že zde není taková kapacita volného prostoru a nezbylo by místo pro jiné tázající.
Nebuďte, jako malé dítě, které si dupne nožkou a křičí "já chci a já chci". Jste snad dospělý člověk.

Za další si myslím, že máte tendenci víru druhého zesměšňovat, ale je to jen tím, že nic nevíte, nic neznáte a zřejmě je Vaše srdce zatvrzelé. Ale i Bible říká: "Kdo škodí, škoď ještě; a kdo smrdí, smrď ještě; a kdo jest spravedlivý, ospravedlni se ještě; a svatý posvěť se ještě." Zj 22:11.
Takže, každý se vykrystalizuje do své skutečné podoby. Víte, Bible říká, že víra je dar a dary se nedávají těm, co zesměšňují dárce.

Mat. 7:6 - "Nedávejte svaté věci psům a neházejte své perly před svině, aby je snad svýma nohama nepošlapaly, neotočily se a neroztrhaly vás."

Víru lze získat touhou a ochotou hledáním Boha. Kdo klepe na dveře, může vstoupit a poznat Boha.

Ale pokud se chce někdo jen vysmívat, můžete, ale nic se nenaučí, jako dítě, které chodí za školu a nenaučí se číst, počítat a psát. Jak se potom může naučit násobit a dělit, počítat rovnice, pravděpodobnost a kombinatoriku atd.?

Vy pletete hrušky s jabkama, skáčete od tématu k tématu. Takto to nejde ani ve škole. A Bible je pro nás učebnice. mama

zde je rada:
Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost.
Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku, aby vás povýšil v příhodný čas.

Karel - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re : Brainwashing

Víte Hanko, ona taková Eva v ráji se také toužila zamýšlet. Místo toho, aby si upletla z banánových listů parádní klobouk, aby se Adamovi líbila, tak chtěla najednou všechno vědět. A pomocí mluvícího hada (c)TM utrhla jablko ze zakázaného stromu poznání. Druhou její velice špatnou stránkou bylo, že kromě toho poznání chtěla i nesmrtelnost. Naštěstí to druhé jablko neukořistila. A co z toho vzešlo? Potopa. A odnesla to zvířátka, s kterými si dal Hospodin takovou práci je vyrobit. Já se tomu novozákonnímu textu vůbec nedivím, když bůh zakazuje ženám mluvit veřejně na shromážděních. Ony se tam ty kazatelky zamýšlí a boha to uráží. Ony zkrátka nedodržují jeho doporučení. Jedna Eva stačila jej pořádně naštvat.

Ty zvířata bych také lépe nevysvětlil. David Attenborough by vám oběma vřele poděkoval.

mama - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re : Brainwashing

Karle, to je zřejmě reakce na mně.

Stejné klima Vás nenapadlo? To je proto, že si tu Bibli nečtete.
Copak není lední medvěd i v Pražské ZOO? On tam je, možná jste ho i viděl a nežije zrovna v ledovci a přesto nezemřel, a to si myslím, že v hustém lese by mu bylo líp.

Začněte si číst knihu genesis, pomalu a pečlivě. Když Bůh oddělil vody od vod, tak zde bylo více souše a kontinenty vypadaly jinak. Ty vody nad zemí spadly až v potopě, do té doby nebylo vidět slunce, měsíc ani hvězdy. Do potopy také nikdy nepršelo. Po potopě Noe prvně uviděl slávu hvězd, měsíce, slunce a hloubku vesmíru atd. atd.

K těm zvířatům, to jste opravdu vedle. Chcete křížit koho? Koně a krávu? Nebo psa a kočku? Z takových křížených potomků vznikne druh, který se dále množit nemůže, to nelze, dobře to Bůh zařídil.

Psala jsem Vám, že je Bible psaná v symbolech a předobrazech atd.
Nyní tedy k Novému Zákonu a ke slovům pána Ježíše, který mluvil v podobenstvích.
Mt 13:34: To všechno mluvil Ježíš k zástupům v podobenstvích a bez podobenství k nim vůbec nemluvil,.....
Víte, co je podobenství?
Podobenství je forma alegorie. Spočívá ve vyjádření obecné myšlenky, životní moudrosti, mravního ponaučení apod. na základě podobného výjevu či příběhu. http://cs.wikipedia.org/wiki/Podobenstv%C3%AD

Takže pokud pán Ježíš říká: "přinesl jsem meč, abych rozdělil..."
Tak je to obrazně řečeno, že v rodinách nebudou za jedno. A to se plní. V rodině může být ateista, věřící křesťan nebo třeba budhista. Jak to v takové rodině dopadne si může domyslet. Ale nebude to daleko od toho, co řekl Ježíš, asi to nebude ve většině rodinách pokojná domácnost.
Vždyť to stačí číst tady, jak pokojně jsou přijímány slova věřících.

Podobenství o perlách jste okamžitě vztáhl na sebe, alespoň vidíte, jak mocné je Boží slovo.

Píšete, že poznání Boha se neděje díky Bibli? No, jistě Boha můžeme poznat také z přírody, z vesmíru, z jeho díla, co stvořil. Ale víc nic konkrétního.
Jenže Bible je dopis od Otce, tam nám píše, jak nás má rád, jako své děti, co udělal za opatření, aby nám pomohl. Z Písma se dovídáme Boží záměr, dovídáme se, co se stalo, že je tolik zla, co máme dělat pro svou záchranu atd. atd. Kopírovat Bibli sem nebudu, tu si fakt začněte číst doma.
Je to dopis dětem, které jsou daleko od otce a který je stále Písmem povzbuzuje, dává jim rady do života a píše, co vše připravuje, než se vrátí a budou zase, jako jedna rodina pospolu. Proto je ta Bible, víte?
Když budete někde daleko, třeba celý život od rodiny a dostanete dopisy od táty, tak co uděláte? Schováte si je a opakovaně si v nich budete číst.

Karle a Vy jste ateista, nebo jak je to s Vámi? O co Vám jde? Pokud se chcete přiblížit k Bohu, nemusíte se za to stydět a schovávat se za posměšný a pochybovačný postoj. Zkuste být upřímný. mama

Hanka - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re : Brainwashing

Tak najednou jsem žena, která se dokáže zamyslet. Proč asi? Co způsobilo tu změnu Vašeho postoje? To víte nejlépe sám a já to tuším. Ne, nebojím se veřejně odpovídat na Vaše dotazy, ale obávám se Vašich reakcí na mé odpovědi. Mnohdy Vám totiž budou připadat absurdní a nepřijatelné a podle toho budou vypadat i Vaše reakce. Proto jsem chtěla naši debatu přesunout do soukromé sféry, kde byste se snad projevoval jinak, vzhledem k tomu, že už byste neměl publikum. Ale na to asi nemáte odvahu.

Paní mama mě předběhla a ujala se vysvětlení ohledně zvířat v arše. Moc jí za to děkuji! Pročítala jsem si ten odkaz, který přiložila a plně se s tím vysvětlením ztotožňuji. Nevím, jak se Vám to bude zamlouvat, Karle, ale já bych to lépe nevysvětlila. Nikdy jsem ty údaje nepropočítávala, takže bych Vám jen stěží poskytla uspokojivější vysvětlení. Pokud Vám nebude stačit toto, tak nemá smysl namáhat se s něčím dalším ohledně tohoto tématu.

Hanka - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re : Brainwashing

Milý pane Karle, na tom, že se Eva chtěla nad něčím zamýšlet, nebylo vůbec nic špatného. Divím se jen, že tu samou potřebu neměl Adam. Špatný ale byl zdroj, ke kterému šla. Nebo přesněji řečeno, kterému naslouchala. Bůh nám všem (dokonce i ženám!) dal rozum k tomu, abychom jej používali. Určitě jsme nedostaly hlavu jenom na nošení klobouku :-) Problém však nastává tehdy, když tím svým rozumem jdeme proti Bohu a snažíme se Ho obejít. Nikoli, Eva netoužila po nesmrtelnosti – tu už měla :-) Jí právě hrozilo, že o ni přijde ochutnáním toho plodu, který s jablkem neměl zhola nic společného. Plody, o kterých je zde řeč, rostly pouze na jediném stromě na světě. Ten strom představoval jediné pokušení, kterému mohli podlehnout. V ráji těch možností víc nebylo. Jenže člověk musí mít možnost neposlechnout, aby se ukázalo, jestli vůbec poslouchat chce. Musí mít možnost volby. Ale už první lidé prokázali, že jiné hlasy jsou pro ně lákavější, než ten Boží. Přestože byli dopředu varováni, že neuposlechnutí přinese smrt, nedbali na to. Vždyť, co udělal Adam, když mu Eva dala ochutnat? Vzal si bez řečí také. Proč jí v tom nezabránil, když stál hned vedle ní? Jestli jste si ten příběh v Bibli četl, tak Vám jistě neuniklo, že tam je: „Vzala tedy z jeho plodů a jedla, dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl.“ (Gn 3,6) Vidíte, že Adam proti jejímu počínání vůbec nic nenamítal, přestože ji od začátku sledoval a dokonce se na jejím činu aktivně podílel.

A když se jich pak Bůh ptal, co to provedli, začali bez okolků svádět vinu jeden na druhého. Eva svedla svoji vinu na hada, ale Adam jde ještě dále, když říká: „Žena, kterou jsi mi dal, aby při mně stála, ta mi dala z toho stromu a já jsem jedl.“ Adam rovnou obvinil Boha z toho všeho a tak je tomu dodnes. „Já za nic nemohu, moje vina to není, za všechno mohou ti druzí.“ Nebo ještě lépe – Bůh. A tak stále platí, že každý, kdo poslouchá někoho jiného než Boha (který sám určil cestu, která vede zpět k životu), propadá Božímu odsouzení.

A klobouky nenosím. K džínám se to nehodí.
Karel - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re : Brainwashing

Stejné klima. To mne nenapadlo. Ale když se nad tím zamyslím, tak takový lední medvěd potřebuje sníh a led a tuleně, a takový lev zase teplo. Jedině, že by lední medvěd žil na Araratu a lovil tuleně horských ples. Ještě, že v těch loužích žily ryby, aby tuleni přežili. No prostě v Edenu žádná biodiverzita neexistovala, zvířata tam nebyla závislá na svém přirozeném prostředí. A jestli se nepletu, tak Eden na severní či jižním pólu neležel. Jinak kreacionisté mají v rukávu ještě jednoho trumfa. A tím je, že spousta nových druhů zvířat prostě vznikala přímo na arše. Ptakopysk vznikl křížením kachny, hada a krtka. Nechci domyslet jak by vznikl orangutan. Myšlenka křížení Noa se šimpanzem mi připadá tak trochu nemístná.

Na své otázky ohledně těch mečů a pokolení jsem samozřejmě odpověď nedostal a ještě jsem se dozvěděl, že jsem prašivý pes a svině. A právě toto by mne opravdu zajímalo. Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Neboť jsem přišel postavit syna proti jeho otci, dceru proti matce, snachu proti tchyni; Mt 34

Kdo klepe na dveře, může vstoupit a poznat Boha. Souhlasím, ale to poznání se naštěstí neděje pomocí svaté knihy.

Karel - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re : Brainwashing

S tou duší - paní Hanka mne přesvědčila, že se v svaté knize o ní píše. Dokonce citovala. A také se tam někde píše o tom, že mrtví z hrobů budou o vzkříšení vstávat. Tak mne jen tak napadlo, proč, když duše se suchými kostmi nemá nic společného.

A na navíc Ježíš sliboval, že - Amen, pravím vám, že nepomine toto pokolení, než se to všechno stane. Jestliže tedy Ježíš kázal konec světa, kterého se měla dožít ještě jeho generace, neznamená to, že se mýlil?

No vida, Hospodin chce krev, když se nepřátelé staví do odporu proti bohu izraelitů. Stejné to je i v Koránu - Hospodin je pro Korán modlou. Všechno zlo světa je založeno na náboženské nesnášenlivosti. Přitom každé náboženský systém má v sobě vynikající řeči o lásce k bližnímu - včetně Koránu.

Já nejsem proti moudrým slovům svatých knih, mě vadí fanatismus, s jakým se ty svaté knihy prezentují. Slova apoštola Pavla jsou samozřejmě krásná.

Důležitá je láska a postoj srdce, ale víra ehmm, ehmm. A Bibli si občas čtu. A dokonce vím, že Ježíš nepřišel na zem šířit pouze lásku, ale také
nepokoj a meč.

Řekl jim: „Nyní však, kdo má měšec, vezmi jej a stejně tak i mošnu; kdo nemá, prodej plášť a kup si meč. Lk 22, 36
Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Neboť jsem přišel postavit syna proti jeho otci, dceru proti matce, snachu proti tchyni; Mt 34

mama - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re : Brainwashing

Karle, Bible je psaná historicky, také v proroctvích, v symbolech a v předobrazech. Bible se nedá číst, jako nějaký román z červené knihovny. Bible je při čtení náročná na přemýšlení, na porozumění a je potřeba pomocník, kterého slíbil pán Ježíš a to je Duch svatý.
Mám dojem, že věřícím lidem ten dar víry závidíte, protože jej nemáte a koupit se nedá.

Hanka - Re: Re: Re: Re: Re: Re : Brainwashing

. . .

Mého manžela nechte laskavě na pokoji! Nesaháte mu ani po kotníky. Pro Vaši informaci – byl to jeho nápad, abych si založila tyto stránky. Nebýt jeho, tak by mě to ani nenapadlo. Je to muž, kterého si vážím a nepřeji si, abyste se o něho otíral. On se Vašim útokům bránit nebude, protože s lidmi jako jste Vy nekomunikuje. Ví totiž, že je to marné a nekonečné. Jste jenom takový zoufalec, který nemá co nabídnout, protože to nejdůležitější odmítá, spoléhá jen na svůj rozum a úsudek a tím pádem má ze všeho dokonalý guláš. Chybí Vám záchytný bod v životě. Chybí Vám cíl, ke kterému byste směřoval. A to fakt naštve. A Vy jste naštvaný opravdu hodně. Já za to ale nemůžu, že jste takto dopadl. I když, čistě teoreticky, byste měl být tím nejspokojenějším a nejpokrokovějším člověkem na světě, když se Vám podařilo odhodit všechnu tu zpátečnickou a zbytečnou zátěž zvanou KŘESŤANSTVÍ. Nyní bystě měl být dokonale svobodným člověkem, kterému nikdo a nic nebrání v rozletu. Přesně to tady totiž celou dobu propagujete. Jenže. . . ona ta svoboda není tak úžasná, jak by mohla na první pohled vypadat. Člověk se totiž osvobodí úplně od všeho (kromě svých vlastních závislostí) a nezbude mu vůbec nic – jenom prázdný prostor, který si snaží sám nějakým smysluplným způsobem zaplnit, protože nedokáže žít ve vakuu, ale pořád nic nedává smysl, protože smyslem života je právě to, co odmítáte – život s Bohem. A k životu s Ním neurčujeme podmínky my lidé, ale On – Bůh. A tou podmínkou je uvěřit v Jeho Syna Ježíše Krista. Chápu, že je to pro Vás podmínka naprosto nepřijatelná. A chápu také to, že jste schopen zajít jak daleko bude třeba, abyste unikl hlasu svého svědomí. To je ale Váš problém, ne můj. A moc bych ocenila, kdybyste si podobné věci řešil jinde, než zrovna na mých stránkách.

Ohledně toho pletení se ve věcech posmrtných – pokud se pletu já, o nic nepřijdu a ani teď o nic nepřicházím, pouze získávám. Pokud se pletete Vy, tak přijdete o všechno, včetně Vašich planých nadějí, že smrt po Vás zahladí veškeré stopy, ať už tady natropíte cokoli.

Taky jsem nepochopila, proč mi pořád předhazujete katolíky, když se o nich na svých stránkách nezmiňuji. Mám se do nich zakousnout jako správný evangelík a rozcupovat je na kusy? Proč? Nemám potřebu soudit víru druhých – tu bude soudit Bůh. Stejně jako Vás a nikam před Ním neutečete. Já Vám ale nepřeji odsouzení. Přeji Vám spasení, moudrost a poznání – to pravé od Boha. Poznání, které Vás srazí na kolena a nedovolí Vám jedinou výmluvu. Pak teprve budete něco vědět. Zatím nevíte NIC.

Karel - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re : Brainwashing

Proti vašemu manželovi zhola nic nemám a také vím, že mu nesahám po kotníky. Jsem totiž malého vzrůstu. Není to pouze ve vašem případě, ale často si mne spousta velikánů plete s trpaslíkem. Hold takový už je život. A velikáni s trpaslíky zásadně nekomunikují, neboť je pro ně obtížné se ohnout.

Svoboda samozřejmě má dvě strany mince, stejně jako váš bůh má protipól v ďáblovi. Žádná věc není pouze pozitivní či negativní. Teda kromě vaší víry amozřejmě:-) A smyslem života je život sám.

Vy jste sice uvěřila v Ježíše, ale jste pouze na povrchu. Jste vypočítavá, a Ježíš o tom ví. Ví, že jste jej přijala proto, že chcete získat nesmrtelnost. To není přijetí. Přijetí je vnitřní stav. Bez podmínek. A také vyhrožujete nebytím - to je častý argument věřících. A na tyto výhrůžky spousta hledajících naletí, a takto chyceni jsou.

Na kolenou jsem byl už vícekrát, a proto již vím, že nevím.

Hanka - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re : Brainwashing

S tou vypočítavostí jste úplně vedle. Bůh sám to takhle nastavil, to není nic, co bych si já vymyslela nebo sama určila. V jedné věci máte ale přece jen pravdu – ano, Ježíš ví o všem. Zná všechny moje úmysly, pohnutky, myšlenky a stejně tak i Vaše. Na křesťanství je mimořádné právě to, že to není víra, která by se týkala pouze těch, kteří uvěřili v Krista, ale týká se úplně všech – tedy i Vás. A právě tato skutečnost tolik jinak nesmírně mírumilovných a láskyplných lidí tak popouzí, protože nad každým z nich visí povinnost se rozhodnout. A přestože se rozhodli proti Kristu, necítí úlevu v jakou doufali. S tím ale nic neudělám. I kdyby jste mě zadupal do země, bude to tu pořád. Váš problém nezmizí se mnou nebo s tím, že si na mně vybijete vztek. Tak už to konečně pochopte.

Karel - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re : Brainwashing

Tu vypočítavost jste již několikrát sama přiznala, zkuste si pár odpovědí po sobě znovu přečíst.

To si myslíte vy, že se to týká všech. Jiní si zase myslí úplně něco jiného. Já proti Kristu nejdu, já jdu proti fanatismu. A nechci vás zadupat do země ( a také bych touto akcí možná zničil krásný klobouk ) a ani si na vás nevybíjím vztek. Jen oponuji.

Hanka - Re: Re : Brainwashing

Ve Starém zákoně panovaly drsné poměry a Bůh také drsně trestal, protože lidé byli nepoučitelní a vůbec nereagovali na Boží pozdviženou ruku a mnohdy nereagovali ani po tom, co na ně Boží ruka tvrdě dopadla. Bůh velmi rád používal a používá mírné metody k nápravě, ale ty jsou většinou neúčinné. Když trestá, je krutý a nespravedlivý. Když netrestá, je také nespravedlivý anebo vůbec neexistuje – taková je omezenost lidská. . .

My žijeme v době Milosti, kdy Bůh pro oběť svého Syna vyčkává se svými soudy a dává čas k obrácení co největšího počtu lidí. Selhání lidí, která Bible popisuje, jsou jednoznačně důkazem její pravosti a pravdivosti. Kdyby byla sepsána kněžími pro lepší ovládání oveček (jak už jsem mnohokrát slyšela), tak by asi vypadala úplně jinak, nemyslíte? Tohle (viz. výňatky pana Uzla) by v ní rozhodně nebylo. Nad tím se však nikdo nepozastavuje. Ovšem, to, že je v Bibli popsáno hanebné chování, byť Božího vyvolence, neznamená, že Bůh něco takového schvaluje. Je to tam proto, abychom si uvědomili, že žádný člověk nedokáže žít podle Božích zákonů a nehřešit. I vyvolení muži dělali chyby. Ba co víc – dělali strašné věci. Přesto s nimi Bůh dál počítal, jinak by musel bez slitování vyhubit celé lidstvo, protože všichni jsme nenapravitelně zkažení a potřebujeme Boží odpuštění a milost, kterou nám Bůh nabízí skrze svého Syna Ježíše Krista.

Mnohoženství ve Starém zákoně Bůh dokonce nařizoval například v případech, kdy muž zemřel a jeho žena s dětmi zůstala nezaopatřena. Tehdy ještě neexistovala sociálka, důchody pro vdovy apod. Tudíž takové ženy s dětmi by byly odsouzeny k smrti hladem. Izraelská společnost byla tehdy takto nastavená, protože to byl nejlepší způsob, jak mohla přežít a rozmnožit se. Proto měl bratr takového muže povinnost, vzít si vdovu i s dětmi a zplodit s ní dítě, aby si nepřipadala v nové rodině na obtíž a méněcenná. Jinak by byla něco jako služka. Žena musela být věrná minimálně proto, aby bylo jasné, čí to dítě je a muži si nevychovávali levobočky. To snad dá rozum! Ale je zarážející, že tak samozřejmé věci pan doktor Uzel nechápe při svém vzdělání. . . zřejmě asi příliš jednostranně zaměřeném. . .

Karel - Re: Re: Re : Brainwashing

-Ten, kdo nepřijal Krista jako svého osobního Spasitele, nečinil pokání a nevyznává Mu neustále své hříchy, nemůže Bibli správně pochopit.

Katolíci neustále hučí do panenky Marie, aby se u boha přimluvila. Ono totiž to přijmutí je hrozně těžké, i když to tak nevypadá. Když je někdo prosťáček, přijme lehce. Ale žena vašich kvalit to má těžké. Bůh do vás vidí jako do morku kostí. Nikde se před ním neschováte. Neustále vás šmíruje, i na záchodě. Přijala jsem dostatečně? Tohle vás ničí. Když někdo přijme, tak přijme a už o tom nikde neplká. A furt mu vyznáváte hříchy. Proč, vždyť je přeci vidí, je vševědoucí. A pamatujte si, že každý věřící správně chápe bibli, protože je věřící. A katolíci jsou ti nejlepší, protože jich je nejvíc:-) A vy jste bohužel zapadla do těch evangelicko křesťanských sraček hodně hluboko, takže je čirá nemožnost, aby jste se z nich sama vyhrabala.

-Tudíž můžeme rovnou vyloučit všechny ateisty.

Nejlépe chápou bibli právě ateisté, neboť oni se do důsledku skutečně biblí zabývají a vidí jak si protiřečí.

-Že v Bibli není řeč o duši? Jsou tam desítky odkazů.

Tý brďo, fakt jo. A já si blbec myslel, že ne. Ale stejně mě to jaksi neštymuje s těmi suchými kostmi, co vstávají z hrobů. Když je duše z těla venku, tak k čemu ještě ty hroby, vstávání z mrtvých a podobné nesmysly?

-člověk, který Bibli nikdy nečetl – což je většina naší společnosti, žel.

Naopak, to je jenom dobře.

-Ve Starém zákoně panovaly drsné poměry a Bůh také drsně trestal, protože lidé byli nepoučitelní a vůbec nereagovali na Boží pozdviženou ruku a mnohdy nereagovali ani po tom, co na ně Boží ruka tvrdě dopadla.

Ony jsou ty drsné poměry i dnes. Dvě světové války mluví samy za sebe. A poničená příroda taky. A drsné trestání je podstatou lásky. Máte auto s výfukem Hanko? Jíte maso? Splachujete záchod do řeky? Třídíte odpad? Kupujete palmový olej? Pozor na tu milující boží ruku. Tu skutečnou.

-My žijeme v době Milosti, kdy Bůh pro oběť svého Syna vyčkává se svými soudy a dává čas k obrácení co největšího počtu lidí.

No prosím, v Americe je už 40 procent evangelických kreacionistů. Ještě, že Češi mají rozum a tíhnou spíše k Římu. A škoda, že bůh stvořil také budhisty a eskymáky a křováky. Jak se ti chudáci mají obrátit. Chtělo by to evangelickou misii dříve než vás předběhnou katolíci, jinak nemají ti bezvěrci absolutní šanci.

-Selhání lidí, která Bible popisuje, jsou jednoznačně důkazem její pravosti a pravdivosti.

No to jo, to jo. A svitky od Mrtvého moře jsou zřejmě nepravé.

Hanka - Re: Re : Brainwashing

A Lotovy dcery? Ty byly spíš dcerami Sodomy než Lota, což bylo na jejich chování jasně patrné. Lot se místo vysedávání v bráně, které bylo stejně k ničemu, měl asi raději věnovat jim a možná by to všechno dopadlo jinak. Jenže se až příliš snažil ovlivnit dění v této tak pohanské společnosti, že na své děti neměl vůbec čas a dcerušky běhaly celé dny venku a pochytily tam to „nejlepší“, co se v Sodomě pochytit dalo.

A na závěr – pokud Vám připadá nevhodné, abych já jako žena Vám psala o duchovních věcech, tak Vám posílám odkazy na vzdělané muže, kteří Vám to snad vysvětlí mnohem lépe než já. Zde je například odkaz na podrubriku o teoretickém fyzikovi Prof. Mgr. Tomášovi Tycovi, Ph.D., která se nachází v rubrice VĚDA A VÍRA. Je tam přímo i kontakt na něj:

https://kzamysleni.estranky.cz/clanky/veda-a-vira/ocima-teoretickeho-fyzika.html

Doporučuji Vám i ostatní podrubriky ve VĚDA A VÍRA. Je to opravdu zajímavé čtení :-)

Pro Vaši informaci – existuje také spousta laických kazatelů, kteří mají biblické vzdělání a káží ještě navíc mimo své povolání, ale nemají tudíž svůj vlastní sbor. Jsou mezi nimi profesoři přírodních věd, matematiky a fyziky nebo také astronom z Ondřejovské hvězdárny. Posílám Vám také odkaz na stránky RNDr. Jiřího Nečase, který někdy káže i v našem sboru. Je to moc milý pán, který přednáší na katedře matematiky Fakulty informatiky a statistiky. Je členem Jednoty českých matematiků a fyziků, takže si jistě budete mít o čem povídat ;-)

http://jiri_necas.jetmouse.cz/

Dále je také laickým kazatelem, který často hostoval i v našem sboru, například Doc. René Hudec z Astronomického ústavu, který působí na Ondřejovské hvězdárně. O tom ale nevím, jestli má své stránky. Proto posílám alespoň odkaz na jeho práci v souvislosti s astronomií:

http://www.astro.cz/clanky/vzdaleny-vesmir/rozhovor-rene-hudec-nejjasnejsi-gama-zablesk.html

http://www.astrovm.cz/cz/fotogalerie/2008/40-konference-o-vyzkumu-promennych-hvezd/240.html


Jó, ti křesťani, to jsou největší brzdy vědy a pokroku vůbec! :-D

Mějte se!

Karel - René Hudec

- Dále je také laickým kazatelem, který často hostoval i v našem sboru, například Doc. René Hudec z Astronomického ústavu, který působí na Ondřejovské hvězdárně.

http://www.astro.cz/clanky/vzdaleny-vesmir/rozhovor-rene-hudec-nejjasnejsi-gama-zablesk.html

Jedno je jisté – že to je velmi intenzivní záblesk záření gama, kterých není mnoho. Pak jsme byli schopni určit vzdálenost. Zajímavé je, že je asi 7,5 miliardy světelných let, což je o něco více než polovina vzdálenosti, do které vůbec dohlédneme.

Přečtete si pozorně článek pana Hudce. Vaše stránky se jmenují K zamyšlení, tak se zamyslete jak dlouho k nám letí světlo z objektu vzdáleného 7,5 miliardy světelných let. Já si myslím, že to bude dělat takových 6000 let. Mám pravdu, že jo :-)

Nic ve zlém, ale tomu říká srát si do vlastního hnízda. Karel