Jdi na obsah Jdi na menu
 


Návštěvní kniha

 

 

Zde mi můžete zanechat vzkaz. Nebo mi můžete napsat na email:

dotazy.kzamysleni@seznam.cz

Hanka

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Karel - Re: Re: Ateismus

Mýlíte se, víra mne nechává klidným. Vím totiž na rozdíl od vás, že na světě je tisíce těch pravých náboženských systémů i s podsystémy (katolík, evangelík, mormon, atd.) a každý s těchto systémů má neomylnou pravdu. Z pohledu každého chyceného věřícího je ovšem ten jeho systém pravý a ostatní jsou falešné. Já mám oproti vám výhodu, že jsem v nadhledu. Vy nikoliv. Jako křesťanka vidíte jen křesťanství, přesněji evangelikánské křesťanství jako jediné správné. Šmytec a konec diskuze. Nelze s vámi mluvit o budhismu, o hinduismu či taoismu. Korán vidíte jako ďábelské mámení, a přeci, kdybyste jej alespoň zběžně prolistovala, zjistila byste, že se od bible až tak strašně neliší. Je v něm spousta krásných slov i nenávisti. Jako v Bibli. Ale jinak.

To, co mi vadí je to vaše (neberte to prosím osobně - myslím tím tu vaši povedenou církev, ať mne nezatratíte jako před měsícem paní Hanka) neustálé kafrání do věcí, kterým vůbec nerozumíte. Do vědy, do politiky, do dětí, do všeho.

Ano vy jste můj lid svobodný a dobrovolný a vyvolený, proto jděte ty zlé jinověrce vyvraždit včetně jejich dětí. Tak to prosím ve Starém zákoně je. Já jsem závistivý bůh, velmi vznětlivý bůh a neodpustím vám, když spácháte nějaký hřích. Vraždění jinověrců ale hříchem zřejmě není, že ? Cituji pouze slovo boží.

A jestli je bible psaná v symbolech a obrazech, tak proč tak lpíte na volovinách, že Noe skutečně kromě dinosaurů zachránil všechen život na Zemi. Každému jen trochu logicky uvažujícímu člověku je jasné, že spousta rostlin by celosvětovou potopou prostě vzala za své, nepřežily by. A když jsme u těch symbolů - království nebeské se nalézá uvnitř každého z nás, jde jen o to nalézti jej.

mama - Re: Re: Re: Ateismus

Zdravím Vás Karle a děkuji za reakci na mé řádky.
Karle vím to samé, co Vy. Vím, že je spousta náboženství a tvrdí, že jsou ta jediná pravá. Jenže Bible říká "po ovoci, poznáte je". Není to jen o tom, co kdo tvrdí, ale jak koná. Myslíte si, že nemám nadhled? Ale mám. Já opravdu nejsem členem žádné církve, ani společnosti ani jiného náboženství. Jsem člověk, který přečetl ledaco a došla jsem k závěru, že Boží slovo je Pravda, vlastně "hmatatelná" Pravda je sám Bůh a na to my nemáme. My se jen můžeme snažit tu Pravdu, či Boha hledat a přiblížit se k němu díky prostředníkovi, kterým Je Kristus, syn Boží. Ono je křesťanství a náboženství. Rozdíl je v tom, že křesťanský Bůh podává z lásky pomocnou ruku a dává naději, jelikož jsme dílo jeho rukou. Ale ostatní náboženství mají bohy vyřezané ze dřeva, nebo se sami lidé považují za bohy, ale není tam nikde láska. Nelze srovnávat nesrovnatelné, přece pokud máte nadhled, tak musíte vidět ten rozdíl. To se pak člověku rozsvítí a vidí jasněji a jasněji. Každý má svobodnou vůli zkoumat a pak se rozhodnout.
Mrzí mně, že jste se nezmínil o tom, jak se Vám líbil můj odkaz na stránky vedaavira.cz
Tam studovaný člověk, původně, jako dítě z křesťanské rodiny, později vědec a ateista došel k poznání Pravdy, Boha, kterého dokazuje z vědy.
Zde je málo prostoru na tak obsáhlá témata, ale díky za to, že lze alespoň trochu diskutovat a vyměnit si myšlenky.
Je škoda, že si myslíte, že lpím na volovinách, ale i to Písmo předpovídá, prorokuje, "jen blázen říká v srdci svém, že není Boha". Zdravím a mějte se, mama.

Karel - Re: Re: Re: Re: Ateismus

Taktéž zdravím. Ano po ovoci. Tak je to správně. Znám mnoho křesťanů i ateistů a buddhistů. A musím vám říci, že buddhisté vedou. Za nimi jsou křesťané a ateisté nakonec. Buddhismus vždy volil cestu nenásilí a to i na zvířatech, což se o křesťanovi říci nedá. Jíte maso, že jo ? Mnoho známých křesťanů má jeden zajímavý atribut, a tím je jejich okázalé bohatství. Nekonají, co mají konat. Mí známí ateisté jsou docela milí lidé, ale jistým způsobem dosti omezení.

Je pravdou, že buddhisté mají dřevěného Buddhu, ale na druhou stranu i katolíci mají dřevěných Kristů v kostelích požehnaně. Co se týče vás evangelíků, dřevěnej Martin Luther také není k zahození. A že by v buddhismu nebyla láska, ehm, ehm. Ta je tam na prvním místě. Láska k bližnímu, k přírodě, ke zvířatům, k celému vesmíru. Zkuste si přečíst něco o soucitu ke všem živým bytostem od jeho svatosti dalajlámy. To křesťan nezná. Hospodin chce krvavé oběti a Kristus na nás útočí podmíněnou láskou. Když ve mne neuvěříš do pekla s tebou bububu. To je buddhismu docela cizí, takovéto citové vydírání. Ještě dál než buddhismus je ovšem taoismus. Tam není žádný bůh, jen tajemná existence. Ale klidně ji můžeme nazvati bohem. Na slovech totiž pramálo záleží.

Spousta křesťanů má lásku pouze na jazyku, ale pomocnou ruku jsem v životě většinou dostal od těch omezených ateistů. Tak nevím, koho by si Kristus víc vážil ?

Jak můžete mluvit o nadhledu z vaší pozice ? Jste v křesťanství až po uši a o jiných náboženských systémech nevíte nic. Neberte to jako výtku, sám vím jak je těžké z vašeho stavu mluvit o jinověrcích.

Historie křesťanství jasně ukázala, jak je to vaše ovoce lásky zkažené. To samé platí i o muslimech samozřejmě. A z vědy se žádný bůh dokázat nedá a ani vyvrátit. Současná věda je zatím v plenkách, neustále se rozvíjí, ale její poznání je omezené. A praví vědci to vědí. A pak jsou takoví, kterým to je jasné, ale ti s vědou nemají nic společného. Tak asi tak.

Ano, jen blázen říká s srdci svém, že není boha, ale teď jde o to, jak ten bůh doopravdy vypadá. Sbohem a vše dobré přeje Karel.

mama - Re: Re: Re: Re: Re: Ateismus

Zdravím Karle,
píšete, že jsem v křesťanství až po uši, to je pro mně dobré vysvědčení. Jenže Vy hochu nevíte čím jsem si v životě prošla a jak jsem cítila potřebu Boha, protože tak jsme stvořeni. Myslíte si, že Bůh zavrhne lidi, kteří jsou jiní než křesťané? Určitě ne, Bůh vidí lidem do srdce a dá se jim poznat, víte, že je psáno, že mnozí řeknou "cožpak jsme v tvém jménu neprorokovali, neuzdravovali... a Ježíš jim řekne, jděte ode mne, činitelé nepravosti". Co takový Abrahám, toho si vybral Bůh podle jeho srdce.
Pán Ježíš zasel semeno pravdy, a to musí růst i s plevelem až do žně, aby se rozpoznala úroda a plevel ke spálení.
I když se Vám jiná náboženství líbí, nic to nemění na tom, že Ježíš je ta výkupní oběť za naše hříchy. On je ta cesta, pravda a život. Jiné cesty není. Jiná náboženství učí reinkarnaci, hrozné otroctví zametat před sebou, aby se nešláplo na mravenečka, co když je to někdo z mých předků? Ne, to není svoboda myšlení, ale otroctví a strach. Je to popření výkupní oběti Ježíše. To jsou rituály, to není láska, i když se to tak někomu může zdát.
Víte, co říká apoštol Pavel? Kdybych měl všechno poznání, kdybych měl víru, která hory přenáší atd.....a lásky bych neměl, nic nejsem.
Nemusíme být vědci , vzdělanci, ale měli bychom se učit lásce, učit se odpouštět, nepočítat druhému chyby, ale nést "ovoce Božího Ducha", a to jde pouze, když nám Ježíš vyprosí u Stvořitele pomocníka Ducha Svatého, abychom to dokázali. Protože ze své vlastní moci to nejde, na to jsme slabí. Když budeme prosit o pomoc, dostaneme ji.
Když nevěříte v Boha křesťanů, možná nevěříte ani v existenci satana a padlých andělů. Kdybyste ovšem měl s těmito odpadlými duchovními tvory zkušenosti, jistě byste měl jiný pohled na víru v Boha Stvořitele a Ježíše Krista. Přečtěte si tedy i zde zkušenosti takových lidí.
Nechci Vám nic vnucovat, mrzí mně, že šmahem odsoudíte něco, o čem jste nic nečetl, mám nyní ještě na mysli zkušenost docenta Krále.
Vás zatím nic nezajímá, nechcete si rozšířit své poznání o konkrétní zkušenosti lidí, kteří našli Boha.
Zatím jste spokojený, tak jak jste. Každý máme svobodnou vůli, ale budeme bez výmluvy. Mějte se, zdravím, mama.

Karel - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ateismus

Dobrý podvečer, také jsem si v životě lecčímz prošel, nejsem zrovna nejmladší. Ale ať je po vašem, přistoupím na vaši hru.

Všechna náboženství jsou jen pro hlupáky. Bůh totiž není skrytý, on je viditelný. Je na všech místech, zpívá v ptácích, kvete v květinách. Dýchá ve vás a právě teď mluví skrze mne a naslouchá skrze vás. Člověk má ale patologický zájem o náboženství a okultismus. Okultní znamená skrytý. A člověk se chce zabývat tím, co je skryto a přitom nic není skryto. A pokud jde o boha, nic není skryto. Otevřete oči a zjistíte, že stojí před vámi, buďte zticha a uslyšíte jeho hlásek ve svém nitru. Proč se tedy zabývat náboženstvím. Proč nejít přímo do nitra. Náboženská fikce je obrovský nesmysl, je to výmysl.

Ano, Ježíš řekl já jsem ta cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k otci než skrze mne. Souhlasím. Tento výrok je nesmírně důležitý a křesťany byl naprosto mylně pochopen a interpretován. Tento výrok se stal ochranou formulkou pro kněze a demagogy. Křesťané si jej vysvětlují tak, že nikdo nepřijde k bohu, pokud nepřijde skrze Krista. Že nikdo nedojde k bohu bez Ježíše. A z toho plyne vysvětlení, proč je křesťanství jediné pravé náboženství. Všechna ostatní se mýlí. A všechna náboženství jsou ve skutečnosti proti bohu, jenom křesťanství má pravdu.

Karel - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ateismus

pokračování -

A nebo tím chce Ježíš říci něco úplně jiného ? Podívejte, v Bhagavadgítě je také jedno tvrzení, které si hinduisté vykládají špatně. Krišna pravil Ardžunovi ( mezi Krišnou a Ardžunou panovaly podobné vztahy jako mezi Ježíšem a Tomášem ) - Zanech všech náboženství a jen u mých nohou hledej útočiště, protože jenom skrze mne dospěješ k bohu. Krišna říká naprosto jasně, ať zapomenete na všechna náboženství. Ať se držíte pouze jeho. On je jediným mostem k bohu. Kristus a Krišna říkají totéž, a jestli je jeden bůh, pak to nepochopení pramení nutně od kněze a politika - od těhle dvou, kteří chtějí předělat náboženství na organizovanou strategii.

Ardžuna, stejně jako Tomáš byli svým mistrům velmi blízko, to jistě cítíte. Já jsem... To neznamená, že Ježíš je cesta, ale prostě vnitřní vědomí - Já jsem - to je vnitřní život. To vědomí uvnitř, které nazýváme Já jsem, je jediná cesta. A jestliže dokážete pochopit ono Já jsem, co to znamená, co je vědomí, pak jste nalezla cestu. Prostě to nemá nic společné s Ježíšem ani Krišnou. Když vám řeknu Já jsem brána, nemá to se mnou nic společného. Chápete nebo ne ? To Já jsem je ta brána. Ta brána je ve vás, ta cesta je ve vás, ta pravda je ve vás. Modlidba je cesta, ne Kristus, Krišna či Mohamed. Když Ježíš říká Já jsem cesta, myslí tím toho, kdo ve vás říká Já jsem. Tohle nemá nic společného s Ježíšem. Jenom tím, že se budete držet zarputile Ježíšových nohou, se nikam nedostanete. Poslouchejte, co vlastně Ježíš říká.

Každý Mistr, ať je to Ježíš, Krišna, Buddha či Mohamed se vás snaží vrátit zpátky k sobě, protože v konečném smyslu je bůh skrytý ve vás jako v Mistrovi. Sama si prostě nesete světlo. Musíte se jenom podívat dovnitř. Já jsem ta pravda... Ano, ve vašem vlastním vědomí je skrytá pravda. Pravda je subjektivní jev. A život. Jste pravda, jste cesta a jste život.

Nikdo nikdy nevstoupil k bohu, dokud nevstoupil do vlastního vědomí, do vlastního Já jsem. To je celý smysl Ježíšových i Krišnových slov. Takže Kristus i Krišna hovoří o tomtéž. A o tomtéž mluví všichni Mistři.

Karel

J. - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ateismus

Zdravím Vás Karle, jste velmi sebevědomý, zdá se, že máte o všem dokonalý přehled. Nikdo Vám nebrání jednat podle sebe, jen pozor, abyste se nedostal do konfliktu se zákonem:-). Ale vězte jednu věc, jednou bez ohledu na Vaši víru i Vás čeká Boží soud. Stejně tak jako s Vámi nebylo konzultování stvoření světa, stejně jako s Vámi nebylo konzultováno Vaše vlastní narození, nebude s Vámi konzultováno ani toto... Jednejte podle sebe, jsme totiž za své jednání plně zodpovědní. Věřte, že jednou z Vašeho sebevědomí toho moc nezbyde... J.

Karel - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ateismus

Zdravím vás J. já jako K. Podívejte se J., jsme vedeni k tomu, že máme sami sebe odsuzovat. Jsme hříšníky. Tisíce způsoby mi to vaše náboženství říká, že jsem bezcenný. Ale prvním krokem je vážit si sebe, protože když si nevážíte sebe, nemůžete si vážit nikoho jiného na tomto světě. Nemilujeme-li sami sebe, nemůžeme milovat ani nikoho jiného. Bez lásky a úcty k vlastnímu bytí se život mění v poušť, protože jen prostřednictvím lásky a úcty mění své bytí v zahradu. A pak se člověk učí být více citlivý. Život je takový poklad, že není dobré ho promrhat. Mám-li rád sám sebe ještě neznamená, že se mám stát egoistou. Láskou k sobě se nevytváří ego. Strom se má taky rád a nemá ego, rovněž tak ptáci se mají rádi a není v tom ego.

Boží soud. Ne. My jsme trestáni svými hříchy, nikoliv za své hříchy. Trestem je samotný hřích. Přejezte se a uvidíte. Utrpení se nedostaví až po čase, utrpení není následek určitého činu, ale utrpení je spjato s činem. Ještě jednou to pro vás J. zopakuji - jsme trestáni svými hříchy, nikoliv za své hříchy. Trest za hříchy přinesl člověku spoustu problémů, protože tady jde o budoucnost. Možná se najde prostředek, jak se trestu vyhnout. Můžeme jít za knězem a vyzpovídat se nebo se vykoupat v Ganze :-)

Hřích je nevědomí. Něco vás naštve ( třeba já :-) a zlobíte se teď a ne až potom. Ale hněv je oheň, narušuje vaši čirost a deptá vám duši ( paní Hanka se na mne už podruhé strrrašně rozzlobila :-) a ještě pár dní na vás ulpívá. Trestem je čin, ale v činu je i odměna. Když milujete, jste v nebi, když nenávidíte, jste v pekle. Asi tak. K.

Hanka - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ateismus

Pane Karle, kdy poprvé a kdy podruhé jsem se na Vás strašně rozzlobila? Vážně nevím. Nejspíš máte příliš bujnou fantazii a představujete si mě jako nějakou lítou saň anebo do mně promítáte svoje vlastní reakce. Tím ale nechci říct, že bych se nikdy nerozzlobila. To jistě ano, i když navenek většinou nedávám nic znát. Vy ale nepatříte mezi lidi, kteří by mě dokázali vyvést z míry, to můžete být bez obav :-) Jinak, vzhledem k tomu, že jste nějakou dobu docházel do církve a na všechno máte patřičný nadhled, tak potřebné informace jistě máte a jak s nimi naložíte už je jenom na Vás.

mama - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ateismus

Karle zdravím, každý člověk v životě něčím projde, kolikrát by to bylo na román.
Já nehraju žádnou hru, já se vážně zajímám, jestliže jsem na světě, uvědomuju si své "já jsem", proč je smrt, když mám v sobě věčnost? A odpovědi nacházím v Bibli.

Tam jsem také četla, co říká Ježíš "Ježíš řekl: já jsem ta cesta, pravda a život...a nikdo nepřichází k Bohu, než skrze mne"
Jenže o Ježíši se píše dále:

Ježíš také říká, že je král Králů a Pán pánů, že mu byla dána moc na nebi i na zemi...... (Zj. 19:16)
To je krev, která se za vás prolévá na odpuštění..... (Lukáš)
Kristus Ježíš, který dal sám sebe, jako výkupné za všechny (1 Tim 2; 5)

To nikde o sobě neřekl ani Budha, ani nikdo z Vámi jmenovaných.

Proč se zabývat náboženstvím? Záleží, co si pod tím, kdo představuje.
Pán Ježíš řekl "přišel jsem, abych staré naplnil a nové ustanovil"
Matouš 5:17 „Nemyslete si, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit.

Jeden ze zákoníku se ptal Ježíše "které přikázání je první ze všech?" Ježíš mu odpověděl "miluj Boha svého, z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly! Druhé je toto: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe!..... Na tom celý zákon i proroci..."

Bůh Stvořitel řekl Mojžíšovi "Jsem, kterýž jsem...", čili, "Já jsem". Tím jsme Bohu podobni, že si uvědomujeme sami sebe a řekneme "já jsem", to zvíře nemá.

Ano Bůh Stvořitel je viditelný v přírodě, v ptácích, květinách, ve všech zvířatech a živých tvorech, ale z toho všeho nevyčteme jeho záměr, jeho plány, jeho zájem, jeho vlastnosti, a spoustu odpovědí na naše otázky, na to potřebujeme Bibli, kde Bůh Stvořitel sděluje to, co z přírody nevyčteme.

Nevím, co říká kněz, ani demagog, ale čtu to, co Bůh nechal napsat.
Ježíš je prostředník mezi člověkem a Bohem a to v tom smyslu, že skrze jeho výkupní oběť, jsme očištěni vyprali jsme svá roucha v krvi beránkově a tak můžeme přistoupit k Bohu, Stvořiteli všeho.

Pak může být naše "já jsem" v souladu s Božím "já jsem", Pak se může naplnit "aby vy jste byli jedno, jako já a Otec jedno jsme".

Mezi tím, co říká Ježíš, co vykonal Ježíš, a mezi tím, co říkají Vámi jmenovaní je velký rozdíl, ti Vámi jmenovaní mluví krásně, ale oni nejsou tou smiřující obětí, která nás smíří s Bohem.

Snad to píšu trochu srozumitelně, ale lépe je, když si to v Bibli budete číst sám, jelikož já vybírám jen ty základní myšlenky.

Karle cítil jste se dvakrát v životě křesťanem, co bylo příčinou Vašich pochybností, co Vám nebylo jasné? Co otřáslo s Vaší vírou? Jestli chcete můžeme si o tom napsat. Jistě Vám zde každý svou mírou pomůže pochopit to, co Vám je překážkou. Zdravím, mama.

Karel - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ateismus

Příčina mých pochybností ? No, za prvé pochybování bystří inteligenci. Je to taková výzva. Neříkám ani ano, neříkám ani ne. Ale říkám jediné - nic nevím a nebudu v nic věřit, dokud si to neověřím, ať je to cokoliv. Dokud nedospěji k něčemu, co je nezpochybnitelné - i když o tom budu pochybovat, mé pochybnosti se postupně rozptýlí.

A za druhé - pochybování je pro mne velice důležité. Pouze ti, kteří až do samotného konce pochybovali, zjistili, co je to pravda. Víra k objevům nevede. Je naprosto prázdná a nadělá spoustu hluku. Jak se říká - prázdný buben dělá velký rámus. Vím, že pochybování je cesta velmi dlouhá a namáhavá. Ale nakonec zůstane jen to, co je pravdivé. A pravdu nemůže nikdo popřít, když ji zakusí. Není to víra.

A do třetice - kdo věří, nehledá. Věřící nechce hledat, a proto má svou víru. Věřící se chce hledání vyhnout, a proto věří. Věřící chce být spasen, a tak potřebuje spasitele. Neustále pátrá po mesiáši - po někom, kdo by za něj jedl a žvýkal.

mama - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ateismus

Zdravím Vás, Karle

hledáte, hledáte, ale po tmě. Aby člověk našel pravdu, potřebuje vidět, mít v ruce lampu a lampou je lidem Bible - slovo Boží, jak říká Žalm "...tvé slovo je lampou mým nohám..."

Když člověk pochybuje, je to dobře, protože víra není lehkověrnost, ale víra je založená na skutečnostech, i když je nevidíme.

Znáte "ovoce Božího ducha v knize Galatským?
Ovocem Ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání. Proti takovým není žádný zákon.
Apoštol Pavel říká, že nejdůležitější je láska:
"...A kdybych dal pro nasycení chudých všechen svůj majetek a kdybych vydal své tělo k spálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje..."

Každá vlastnost bez lásky se mění ve vlastnost negativní:

Spravedlivost bez lásky činí tvrdým, výchova bez lásky činí rozporuplným, moudrost bez lásky činí vychytralým, laskavost bez lásky činí malicherným, znalost věcí bez lásky činí neústupným, moc bez lásky činí násilnickým, čest bez lásky činí pyšným...

Co je na tom špatně, co se dá z toho popřít, co je na tom neinteligentního, co je na tom nepravdivého, co se dá najít lepšího?
Co je víc než láska? Láska je Bůh a nad to není. Já už našla. - mama

J. - Karlovi Hance a Pavlovi

Zdravím vás, nedokážu posoudit, jestli při takových diskuzích není není hřešeno proti druhému přikázání, ale určitě není hodna křesťana. Vzájemné kohoutění se svými názory. Jako by vlastní názor něco znamenal. Vychází z velmi omezených zkušeností, různě pochybných znalostí a z velké pýchy a víry ve vlastní rozum. A přitom ty naše názory, než se spolu s naším tělem rozpustí v čase, stejně pořád měníme. Takže o co vlastně jde? Kdo tedy je ten, který přemýšlí? Je to ten, který byť odsouzený k smrti, předstírá nebo dokonce má radost z dokazování beznaděje? Nebyl li Kristus vzkříšen, klamná je i naše víra. Vítězí beznaděje. Myslím si také, že bychom měli být opatrní při diskuzích ohledně Boží spravedlnosti. Nejen, že ji nikdy nepochopíme, ale zároveň s jistotou víme, že pokud by se Bůh řídil pouze spravedlností, kromě Panny Marie, by z lidí nikdo neobstál. Proto se odvolávat na spravedlnost, není moc moudré, vychází z pýchy a ze zakomplexovanosti.
Ještě si dovolím malou poznámku, svět nám dává nekonečně důkazů o Boží existenci, ale žádný důkaz o tom, že Bůh není. Jednou před Jeho tváří všichni poklekneme a je to pravda absolutně nezávislá na našich názorech, na našich výkladech apod. Každý si můžeme myslet co chceme, ale každý uslyšíme verdikt. Víme však že do věčného života vedou úzké dveře a víme, že bude pláč a skřípání zubů i u těch, kteří Krista Pána znají. Proto buďme bdělí... nespoléhal bych na lacinou milost...

Hanka - Re: Karlovi Hance a Pavlovi

Ahoj Josefe, pokud sis přečetl víc, jak posledních pár komentářů, pak víš, že jsem pana Karla několikrát žádala, abychom pokračovali v diskuzi soukromě přes mail, ale on odmítl. Nepřipadá mi slušné ani rozumné nechávat zde jeho dotazy (často tolik provokativní) bez odpovědi. Myslím si také, že křesťan by měl umět svoji víru obhájit. Na Tebe to ale dělá dojem jakéhosi kohoutího zápasu. . .

Ano, přesně tak – všichni budeme muset jednoho dne pokleknout před svatým Bohem: jedni ke slávě, druzí k odsouzení. A právě proto je naší povinností před touto skutečností varovat co největší počet lidí, dokud je čas. A neděláme to jenom z povinnosti, ale hlavně ze soucitu. Nebo Tobě je jedno, že lidé kolem Tebe jdou do záhuby? My nemůžeme mlčet, Josefe. Mluvit veřejně o Boží záchraně není žádné porušování Božího přikázání. Braní Božího jména nadarmo je něco úplně jiného. Naším úkolem je jít do světa a získávat Kristu učedníky, což není možné beze slov, protože víra je ze slyšení. Hřích naopak je vědět, co ostatním hrozí a nevarovat je.

Souhlasím s Tebou ale v tom, že poznání každého z nás je omezené a na našich názorech zas tak nezáleží, protože je (jak dobře píšeš) během života mnohokrát měníme. I křesťan má své názory na některé věci ohledně víry průběžně poupravovat, ale základ bychom měli mít všichni stále stejný a tím je víra v Ježíše Krista – to se nijak nemění. Přesto však, že naše poznání je hodně nedokonalé, je naším hlavním úkolem přivádět lidi ke Kristu tak, jak umíme a zbytek nechat na Božím Duchu. My máme rozsévat to, co jsme sami dostali a dál to závisí na lidech, co s tím udělají a také na Bohu, co z toho si použije. Když ale člověk nechce, tak ani Bůh s tím nic neudělá – máme přece svobodu. Ani v nejmenším netrvám na tom, že můj způsob předávání evangelia je dokonalý, ale je alespoň nějaký, Josefe. A i kdyby to, co je tady napsáno, pomohlo třeba jen jedinému člověku, pak to stojí zato.

A prosím, přestaň mi už předhazovat ten nešťastný pojem „laciná milost“. V nic takového nevěřím. Vždyť jsem Ti už vícekrát psala, že naše skutky by měly být vedlejším produktem víry, ne její podstatou. To ale neznamená, že milost je pro mě laciná. Boha to něco stálo – smrt Jeho jediného Syna. A i nás to něco stojí, pokud to s Bohem myslíme vážně. Je to každodenní zápas o umrtvování našich hříšných sklonů, neustálé odpouštění těm, kteří nám zasadili a stále zasazují hluboké rány, aby i nám mohlo být odpuštěno a naše modlitby mohly být vyslyšeny. Je to také vzdání se všech povrchních předsudků vůči druhým, kritiky a neustálého reptání proti všemu, co se nám nelíbí. Opakem reptání je nesení kříže, které je pro křesťana nezbytné. A pak ta láska k nepřátelům – milovat i ty, kteří nás nenávidí, pomlouvají nebo proklínají. Žít tak, jak žádá Bůh, je velmi těžké a člověk přitom musí doslova umírat sám sobě každý den, každou hodinu. . . minutu. Ale přesto, i kdybychom žili sebelépe, nebe si nikdo z nás nezaslouží. I kdybychom celý život konali jeden dobrý skutek za druhým, a pak zhřešili jedinou myšlenkou, stejně skončíme v pekle. Proto si nebe nemůžeš vydobýt vlastním úsilím a stejně musíš spoléhat na Boží milost, která nám byla dána skrze víru v Ježíše Krista, protože všichni hřešíme a v mnohém chybujeme. Dokonce i Panna Marie potřebovala Spasitele, natož pak my. A má víra stojí na víře v Krista, ne na náboženských úkonech a náležitosti k jakési jediné pravé církvi, bez které údajně nemůže být nikdo spasen. To je to, co jsem se Ti tolikrát snažila vysvětlit, ale Tys tomu nechtěl rozumět. Pro Tebe to vždy byla jenom laciná milost.

J. - Re: Re: Karlovi Hance a Pavlovi

Ahoj Hanko, otevřela jsi toho hodně, ale vyjádřím se jen k některému a vezmu to stručně. To že máme o Vzkříšeném Kristu svědčit a učit všechny národy, to je jasné, to nijak nezpochybňuju. Jaký je ale rozdíl mezi vyučováním a diskutováním? Bůh, který přesahuje celý vesmír a všechno co si umíme představit, není předmětem naši diskuze, ani když si budeme nalhávat, že o Něm vyučujeme. Ve skutečnosti motorem našeho jednání je něco jiného než láska, ta by měla být důvodem našeho svědčení, ne jenom soucit.
Ohledně oblíbené laciné milosti, stačí jeden hřích, který nebyl na zemi rozhřešen, stačí tomu rohatému, aby získal naši duši. Nemusíme se hned stát masovými vrahy nebo se zříci Krista. Žádný hříšník nebude mít podíl na Království nebeském. Církev není organizací, jak píšeš 50 leté ateistce, je to mystické tělo Kristovo, založené samotným Kristem Pánem a pověřil své apoštoly (ap. Petra), aby jeho Církev vedli. Ve vyznání vyznáváme ...věřím v jednu svatou apoštolskou katolickou církev. Skutky víry nejsou o jednání podle nějakých příruček, o tom snad nikdo nepochybuje, ale o skutky lásky z důvodu víry. Je skutkem lásky svévolný vzdor, který ničí a rozpolcuje Kristovu Církev? Vzdor, který objektivně vychází z lidských názorů a proto se dál štěpí podle dalších a dalších lidských názorů a přesvědčení? Příklad z posledního příspěvku, 50 letá ateistka nesouhlasí s tím že Panna Maria nebyla postižena prvotním hříchem. Ze všech žen si Bůh vyvolil jednu, o které věděl dříve, než stvořil svět. Kde je náš názor a kde je Boží realita? Měj se. J. PS: mám dalšího kluka...

Hanka - Re: Re: Re: Karlovi Hance a Pavlovi

Tak to gratuluju :-) Ať Pán žehná Tobě i celé Tvojí rodině!

Hanka - "Nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč"

To prohlášení Pána Ježíše:“. .. nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč.“ předpovídá obrovskou vlnu nenávisti, která povstane proti Jeho následovníkům. Dokonce takovou, že proti tomu, kdo Jej přijme jako svého Spasitele, povstane i jeho vlastní rodina. A takový člověk se pak bude muset rozhodnout, jestli je pro něho důležitější rodina nebo Kristus. Z textu to zcela jasně vyplývá:

„Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi; kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi. Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Neboť jsem přišel postavit syna proti jeho otci, dceru proti matce, snachu proti tchyni; a nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina. Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden; kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mne hoden. Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden. Kdo nalezne svůj život, ztratí jej; kdo ztratí svůj život pro mne, nalezen jej.“ (Matouš 10,32-39)

Kdybychom vytrhli z kontextu část, kterou jste napsal Vy, pak by to znělo jako vyhlášení války všem nevěřícím a křesťané by podobně jako muslimové jenom čekali na příhodný čas, aby všechny nevěřící pobili. Tak to ale samozřejmě není. Je to totiž přesně naopak a neříkejte mi, že to v kontextu nevidíte sám. To rozdělení, které Ježíš přinesl, způsobuje právě lidská nenávist proti všemu, co se Jeho týká – tedy i proti Jeho následovníkům, což se potvrdilo hned krátce po Jeho odchodu ze světa, kdy většina apoštolů zemřela mučednickou smrtí. Proč? Protože to byli zločinci, kteří někoho zabili? Ne. Důvodem jejich mučednické smrti byla pouze jejich víra, kterou svět prostě nemůže snést a bojuje proti ní všemi možnými prostředky. Vždyť to ostatně vidíte sám na sobě co to s Vámi dělá. Lidé dnes dokážou tolerovat snad úplně všechno, ale to křesťanství to prostě ne. Proto se stává, že ani ve vlastní rodině křesťan nenajde pochopení a tak může mít tendenci dělat ústupky vůči svým bližním, ale Pán Ježíš říká, že pak už Ho není hoden. To je ten kříž, kterému se prostě nedá vyhnout a musí se nést až do konce. I za cenu toho, že by to křesťana mělo stát život.

Karel - Re: "Nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč"

Osobně si myslím, láska je silnější než nenávist. Kdyby Ježíš opravdu miloval, měl těm svým pravým následovníkům nějak naznačit, že ho mají přijímat trochu měně horlivěji, aby se pak nemuseli rozhodovat, kterou stranou meče mají příbuzného udeřit k zachování lásky. Krásně o tomto problému vypovídá film Údolí včel od pana Františka Vláčila - viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Údolí_včel .

Vyhlášení války svým nejbližším je daleko větší zvrácené zvěrstvo než nějakým nevěřícím. Nevím, zda-li máte nějaké děti Hanko, ale jestli ano, nebo je budete mít, tak se varujte jim tu vaši svatou knihu vtloukat do hlavy. Jinak budete mít problém. Děti se rády šprajcují, a pokud neuvěří, což není vyloučeno, budete se potom muset rozhodnout - buď dám dceři po hubě a synovi napráskám řemenem nebo slevím ze svého fanatismu. Pokud v rámci svého spasení nepolevíte, možná se s dětmi usmíříte až v domově důchodců, až vám pan Alzheimer vykouří mozek.

Nedělám žádný rozdíl mezi muslimem a křesťanem. Pokud jim oběma jde o duchovno, je vše v pořádku. Pokud oba lpí na svých neomylných knihách, ať mezi sebou bojují - dobře jim tak. A rozumná víra mi nevadí, už několikrát jsem vám psal, že mi vadí fanatická víra. Ti slavní mučedníci si za to mohou tak trochu sami. Co dělal Jan Kalvín katolíkům? Co dělali polští katolíci evangelíkům? Co boží bojovník Žižka Jan? Furt samé násilí. A všichni tito pravověrci se cítili býti vyvolenými. Nezmýlil se tak trochu - Ježíš?

Budete se možná divit, ale osvícené křesťanství mi je sympatické. Architektura, muzika, malířství má zde své kořeny. A kříž vám rozhodně nepřeji, ale koledujete si o něj neskutečným způsobem.

Hanka - Re: Re: "Nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč"

Opět jste nic nepochopil, Karle. Ty útoky právě přicházejí od lidí jako jste Vy. Pán Ježíš tím myslel Vás a Vám podobné. Ale to Vy moc dobře víte. Nevím, proč bych měla svoje děti mlátit kvůli tomu, že nebudou chtít uvěřit, když úplně stačí se za ně každý den modlit a Bůh už to zařídí sám a mnohem lépe než bych to zařídila já. Dětem stačí projevit lásku a pochopení. A ukázat jim, jak víra funguje v praxi. A ta funguje, pane Karle! Moc bych Vám přála, abyste to mohl také zakusit. Pak už by Vám všechny tyhle Vaše argumenty byly jenom k smíchu. Nebo, spíš byste se za ně styděl.

Pořád máte potřebu ukazovat na druhé, na to, jak se ti křesťané chovali hrozně. Ano, chovali, ale co já s tím? Mám snad nést odpovědnost za jejich jednání? Za to, že špatně pochopili Krista? Každý nese před Bohem zodpovědnost sám za sebe. A v Novém zákoně není nic o tom, že bychom se pro víru měli vraždit. Jestli to ti lidé takto pochopili, tak je to jejich věc. Ne moje. A ani Vaše, i když Vám se to náramně hodí jako výmluva. Avšak tu máte jenom dočasně.

Karel - Re: Re: Re: "Nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč"

Vy taky útočíte. A tvrdě. Myslíte si, že to Ježíš nevidí? To je ta vaše víra v praxi. Za hezkými slovy výhrůžky. A v novém zákoně je, že bychom se měli pro víru vraždit, i když ne tak přímo doslova. Např. Matouš 10,32-39. Ježíš tam říká, že přišel postavit dceru proti matce. Nespecifikuje, která udeří druhou dříve, zda věřící tu nevěřící nebo naopak. Takže si ty vaše moudra o tom, zda Ježíš myslel mne, laskavě strčte někam.
Jak víra funguje v praxi jsem již zakusil. Díky, vícekrát ne.

A proč vlastně útočíte? U mne je to pochopitelné, já nevěřím, ale vy jako silně věřící máte nastavovat druhou tvář a nést kříž. Ani jedno nějak nevidím. No asi ta vaše víra není dostatečně silná.

Proč vlastně vy a a ten váš bůh, který nemá s pravým bohem vůbec nic společného, neustále vyhrožujete? Peklem, nebytím, zapíráním, mečem, nehodností,... Jestliže totiž je Bůh láska, tak nemůže být spravedlivý. Jestliže je bůh láska, pak nemůže být tak krutý, aby uvrhl hříšníky do věčného pekla. Jestliže je bůh láska, pak nemůže být zákonem. Není možno spáchat tak velký hřích, aby byl větší nežli boží láska. Jestliže je bůh láska, pak nemůže být u posledního soudu, aby oddělil svaté a uvrhl miliony lidí do navěky do pekla. Kdyby to udělal, popřel by sám sebe, už by láskou nebyl.

Jestli vám říká něco jméno Karel Čapek, doporučuji si přečíst povídku Poslední soud z Povídek z první kapsy. Je to opravdu výtečně napsané.