Jdi na obsah Jdi na menu
 


Návštěvní kniha

 

 

Zde mi můžete zanechat vzkaz. Nebo mi můžete napsat na email:

dotazy.kzamysleni@seznam.cz

Hanka

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Hanka - Re: Jak číst bibli

Josefe, díky za tvůj příspěvek! Určitě máš v mnohém pravdu. Bibli je třeba číst s upřímně hledajícím a pokorným srdcem. Pokud takový postoj nemáme, tak se pravdy nikdy nedobereme. V Bibli je toho napsáno tolik, že jakákoli věta vytržená z kontextu se může stát hnacím motorem pro kdejakého psychopata – ostatně dějiny jsou plné podobných případů. Ale i upřímně hledajícímu křesťanovi se může stát, že si některé pasáže vysvětlí špatně nebo jim nerozumí vůbec. To je způsobeno nejspíš tím, že poznání od Boha je nám zjevováno postupně. Apoštol Pavel v listu Filipským píše:“. . . a jestliže v něčem smýšlíte jinak, i to vám Bůh objasní. Jen k čemu jste již dospěli, toho se držte.“ A to si myslím, že je základní věc – držet se toho, co už vím, v čem mám jasno a hlavně podle toho žít. Duch svatý mi pak sám bude odkrývat další a další věci, které jsou pro mě a můj vztah s Kristem důležité.

Hezký den :)

Hanka

Josef - Neuvěřitelná inteligence

Vážený pane Ondro,

dovoluju si zkopírovat část Vašeho textu. Musím uznat, že Vaše inteligence je neuvěřitelná. Především Vaše víra v ní.
Nevím však jak chcete někoho přesvědčit například, že nejsou žádné potřeby...? Je to opravdu nad moje chápání. Jestliže mluvíte o náboženském fanatismu, přečtěte si prosím svoje názory (jsou li to Vaše názory).

Bůh s Vámi

Josef
Už jsem Vám několikrát psal, že inteligence ve Vesmíru je založena na paradoxu. Ale to jste zatím nepochopila. Nevadí, třeba k tomu časem dospějete.

Židovství, křesťanství, hinduismus, buddhismus, atd. většinou tvoří fanatikové, to nemá nic společného s osvíceným Ježíšem, Buddhou, Mohamedem, … Já nemohu brát svatá písma doslova, vždyť jste to již musela pochopit. Když tvrdí, že Hospodin je Láska a přitom nechá ukamenovat člověka kvůli tomu, že sbírá v sobotu větvičky – no to prostě nejde dohromady.

Tady je deset falešných lidských představ. Uvědomte si je, abyste je rozpoznala, kdykoli se s nimi setkáte.

1. Existují potřeby. 2. Existuje neúspěch. 3. Existuje nejednotnost. 4. Existuje nedostatek. 5. Existují požadavky. 6. Existuje poslední soud. 7. Existuje odsouzení. 8. Existuje podmíněnost. 9. Existuje nadřazenost. 10. Existuje nevědomost.

Josef - Re: Zamyšlení nad Písmem

Ondro a Hanko,

souhlasím s tím že za všemy ismy je strach. Je obdivuhodné Ondro, že Vaše "splynutí" s vesmírem Vás Vašeho strachu zbavilo. Možná však jste ještě nebyl v situaci, abyste měl důvod mít strach. Za strachem je určitě i zrod všech možných božstev, protože si skutečně lidé neuměli vysvětlit přírodní jevy a stvořili si bohy. Řekněme, že vypozorovali zákony přírody a představili si, že za každým zákonem je nějaký manažer a tak se s ním snažili spřátelit a pomocí rituálu i ovládat. Řekněme, že naše poznání je dál, ale nemyslím, že máme důvod nemít strach.
Všiml jsem si vaši polemiky, jestli je bible Božím slovem. Myslím, že sveděctví mnoha lidí dokazuje, že je skutečně Božím slovem jediného pravého Boha. Podle mého názoru se však bible stává Božím slovem jen pro toho, kdo upřímě toto hledá. Určitě si dovedu představit, že bible je inspirací pro šílence, sektáře, nepřítele Boha a podobně. Já osobně neberu bibli jako Boží diktát, nebo historii Božího jednání na zemi nebo jako historii světa. Myslím, že není pro věřící důležité jestli Bůh stvořil 2 lidi Adama (člověka) a Evu (matku) nebo najednou celé lidstvo a tyto dva "modely" použil svatopisec jako vzory pro popis toho, co nám Bůh chce říct. Jestli jejich děti se skutečně jmenovaly Kain (získal) a Abel (vánek) nebo zase jestli tito dva tipy mají zobrazovat Boží vzkaz. Jestli Kainovo znamení si máme předstvavit jako nějaké tetování a jeho trest jako "vysvobození" od smrti nebo naopak jako varování, tento trest netrest je těžší než může člověk unést.
Asi bych se vyvaroval rozlišování Boha staré smlouvy a nové (On je věčný ze sebe jsoucí) a taky závěrů o milosti. Boží milosrdenství je jasné i ze Starého zákona.
To že se nám něco nezdá, není proto, abychom si na Boha upravili názor, ale abychom hledali dál. Možná ve větší pokoře bychom měli přijmout fakt, že ne všemu rozumíme a ani nebudeme rozumět.

Mějte se krásně a Bůh s vámi se všemi.

Josef

Hanka - Re: Re: Zamyšlení nad Písmem

Milý Josefe,

souhlasím s tím, že pro naše spasení opravdu není důležité, jestli na počátku byli dva lidé, nebo více. To není spasitelná víra. Pro nás je prvořadé, jak se stavíme k osobě Ježíše Krista. Je naším Spasitelem, či nikoli? To je také hlavní poselství Bible, a pokud se považujeme za křesťany, tak by to měla být zásadní otázka i pro nás. Bůh nám v Bibli sděluje dvě zásadní věci. První, že cesta k Němu vede pouze přes Jeho Syna Ježíše Krista. Jestliže chceme mít podíl na věčném životě, tak Božího Syna prostě nemůžeme obejít. Druhá důležitá věc je láska, ne ta opičí, která se dnes tak hojně propaguje, ale ta skutečná, která se vydává za druhé a miluje za všech okolností. Bůh nám jasně říká, že pro spasení jsou nezbytné tyto dvě věci – uvěřit v Ježíše Krista a přijmout Ho jako svého Spasitele a milovat Boha celým srdcem, duší i myslí a bližního jako sám sebe. Vše ostatní je druhořadé.

Na druhou stranu ale pro tebe vyvstává zajímavá otázka: Jak chceš věřit Bibli jako Božímu slovu, když jsou tam věci, které nepřijímáš jako Boží řeč? Jakým způsobem rozsuzuješ, co máš brát doslovně a co ne? Rozumem? Intuicí? Srdcem? Vždyť na mnoha místech v Bibli nás Bůh upozorňuje na to, že náš rozum v Jeho očích nic neznamená a že naše srdce je převrácené a zlé. Copak Ten, který stvořil celý vesmír, by nemohl stvořit lidstvo ze dvou lidí? Chceš svém Stvořiteli stanovit nějaké hranice? Myslíš si, že když ti něco nesedí, nezapadá, tak On to prostě nedokáže? Víš vůbec, Josefe, kdo je BŮH?

Bible skutečně obsahuje myšlenky, kterým můžeme porozumět jen s pomocí Ducha svatého. Jsou lidé, kteří mají x vysokých škol, Bibli přečetli už několikrát a stejně nerozumí ničemu, protože ji čtou pouze rozumem a ten se snadno uráží, protože je v porovnání s tím Božím rozumem velmi omezený. Vždyť je přece psáno: „Ať nikdo sám sebe neklame. Domnívá-li se někdo z vás, že je v tomto světě moudrý, ať se stane bláznem, aby se stal opravdu moudrým. Moudrost tohoto věku je bláznovstvím před Bohem, neboť je psáno:´Nachytá moudré na jejich vychytralost´; a jinde:´Hospodin zná úmysly moudrých a ví, že jsou marné.´“ (1. K 3,18-20)

Lidská moudrost je neustále ve vývoji. To, co lidé „věděli“ před pár stoletími, je nám dnes k smíchu. Umím si proto snadno představit, že příštím generacím by bylo k smíchu poznání, na kterém stavíme my dnes. Když čtu zprávy na internetu, jsou tam, co se týče nejnovějších objevů, často dost protichůdné věci. Dnes vědci něco zjistili, ale už zítra to může být zase jinak. My lidé se stále učíme poznávat – v některých oblastech nám to jde více, v jiných zase méně.

Inteligenci jsme dostali pro život na tomto světě, ne pro chápání Boha. Pro pochopení Někoho tak velkého nepotřebujeme rozum, ale POKORU – v tom s tebou také souhlasím, Josefe. A tou to všechno začíná a také končí.

Měj se hezky, Josefe :) Pán ti žehnej!

Josef - Re: Re: Re: Zamyšlení nad Písmem

Hanko,

máš pravdu, je to zajímavá otázka. Já se ale musím smířit s tím, že ne všechno pochopím. Ale taky věřím, že ne všechno pochopit musím. Boží řeč a Boží slovo je veliký rozdíl. Slovo (např. z prologu Janova evangelia) vyplývá, že jde o "něco" co tvoří život. Diktát nic netvoří, může třeba popisovat nějaké souvislosti nebo skutečnosti. Proto já věřím, že Boží slovo v bibli není žádná řeč, ale semínka která tvoří život.
Měj se krásně a Pán s tebou.

Josef

Hanka - Re: Re: Re: Re: Zamyšlení nad Písmem

Josefe, je to na tobě čemu věříš a čemu ne. Ale i naše víra se stále vyvíjí, proto za rok, za měsíc, nebo už zítra můžeš některé věci vidět z jiného úhlu, než jak ses na ně díval doposud. Totéž pozoruji i u sebe :) Naše víra je totiž živá a jako taková prochází různými procesy, které nám mají sloužit k lepšímu pochopení Božích záměrů i nás samotných.

Přeji ti hezký den :)

Hanka

Josef - Re: Re: Re: Re: Re: Zamyšlení nad Písmem

Hanko, nečteš pozorně. Já se neptám kdo je Bůh, ale zpochybňuju naše "jistoty, domněnky a to co se nám nezdá". Budu citovat R.Kiplinga,"Vězměte lidem myšlení a budete si s nimi moct dělat co chcete". Zdroj J. Heller při výkladu žalmu 23.
Jsem přesvědčený, věřím tomu, že naštěstí na lidských názorech vůbec nezáleží, nezáleží ani na naši terminologii a výkladech. Věřím, že to co je důležité nám Bůh ukázal ve svém Synu. Jakým způsobem to my (lidi) přijmeme a "zchroupeme" je však na nás a na našem svědomí a soudit to bude jen Pán Bůh. Jsem však si jistý, že Ježíšova věrnost je nad naši nedověru.

Měj se krásně

Josef

Hanka - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zamyšlení nad Písmem

Ano, na lidských názorech nezáleží. Každý se budeme před Bohem zodpovídat sám za sebe. Proto dělej jak myslíš a věř čemu chceš a jak chceš, Josefe. Hlavně, prosím, nezapomínej, že existuje někdo, kdo tě o spasení bude chtít připravit pomocí nejrůznějších lží a polopravd. Proto se měj na pozoru! Náš protivník je velice vynalézavý.

Pán s tebou!

Hanka

Josef - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zamyšlení nad Písmem

Taky záleží co je tou spásou, co si pod tím pojmem představit? Ježíš říkal: "..hledejte Boží království a zbytek vám bude přidáno". Nástrahy jsou všude a taky na každého...

miro - OK

Stránky jsou hezké a rád jsem na ně nahlédl. Líbí se mi. Přeji Ti Hanko pěkný den :-) Své trochu starší a zaprášené mám na http://www.pekn.estranky.cz/

Hanka - Re: OK

Díky za pozvání, Miro, určitě se podívám :)

Měj se krásně!

Lucka - :)

Modlím se za stránky, díky :)

Hanka - Re: :)

Díky Lucko :)

Pán ti žehnej!

Standa - Prosba

Zdravím Hanko,
právě jsem nakoukl na tyto stránky a docela mě zaujala už jen první stránka. Mám prosbu, jestli by bylo možné některý z těch úžasných zamyšlení vložit do mých stránek s uvedením zdroje?
To jsi opravdu napsala? (Prošel jsem jen tu úvodní stránku)

http://nejotazky.nazory.cz/

Tohle je adresa - Těším se že odpovíš.

Hanka - Re: Prosba

Ahoj Stando,

jsem ráda, že tě titulní strana zaujala. Ano, opravdu jsem to napsala, ale vypůjčila jsem si pár myšlenek od Raviho Zachariase. Zkopíruj si, co budeš chtít. Zítra se podívám na tvoje stránky a ještě ti napíšu na mail.

Krásný večer :-)


Standa - Trochu jsem četl návštěvní knihu

http://jajtners.blog.cz/0805/o-titulech-aneb-fenomen-henryk-lahola

To je opravdu unikátní. Asi by se to mělo vydat tiskem :-D

Josef - poděkování

Vážená Hanko, narazil jsem na Vaše stránky a velmi mě zaujal Úvod. Chtěl jsem Vám napsat kompliment a vyjádřit respekt nad Vaší inteligencí a moudrostí. A otevřel sem tuto návštěvní knihu, kde jsem velmi povrchně prolétl Váš rozhovor s panem Ondrou a můj obdiv násobně vzrostl.
Jsem rád, že jsou na zemi lidé jako Vy!

Josef

Hanka - Re: poděkování

Vážený pane Josefe,

velice si vážím Vašeho uznání, avšak všechna chvála a čest patří Bohu, který je zdrojem moudrosti a poznání. Bez Jeho pomoci a vedení bych dnes byla někde jinde a zabývala se něčím úplně jiným.

Hanka

Josef - Re: Re: poděkování

O to větší je moje uznání....

Josef - Re: Re: poděkování

Dnes jsem Vám poslal e mail, tak pokud budete mít chuť se můžete mi odpovědet.
Mějte se krásne a zdravím.
Josef