Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 LÁSKA

 

Laskavost bez lásky činí člověka pokryteckým,

spravedlnost bez lásky činí člověka tvrdým,

vlastnictví bez lásky činí člověka lakomým,

povinnost bez lásky činí člověka mrzutým,

pravda bez lásky činí člověka kritickým,

víra bez lásky činí člověka fanatickým.

  

     Život bez lásky je prázdný. . .

 16829498.jpg

 

To nejdůležitější, co se máme zde na zemi naučit, je milovat – protože Bůh je láska. Láska je základem všech přikázání:

 

„Vždyť celý zákon je shrnut v jednom slově: Milovati budeš."  (Nový zákon, Galatským 5, 14)

 

Není nijak snadné naučit se nesobecky milovat. Naší soběstředné povaze to jde proti srsti. Proto na to máme celý život.

 

Láska by měla být tvou nejvyšší prioritou, hlavním cílem, největší ambicí. Láska není jen dobrá součást tvého života – je to jeho nejdůležitější součást. Proč? Protože život bez lásky je bezcenný. Bůh nám v Bibli říká, že v životě nejde o nic víc než o vztahy. Čtyři z desatera přikázání se týkají našeho vztahu k  Bohu, zatímco šest zbývajících našeho vztahu k lidem. Ale všech deset se týká vztahů!

 

Ježíš Kristus shrnul to, na čem Bohu nejvíc záleží, do dvou výroků:

 

„Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.´To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné: ,Miluj svého bližního jako sám sebe.´Na těch dvou přikázání spočívá celý Zákon i Proroci.“ (Nový zákon, Matouš 22, 37 – 40)

 

V tomto výroku Ježíš shrnul poselství celé Bible, a tedy i křesťanství. Bůh miluje člověka, a protože jsme byli stvořeni k Božímu obrazu, máme i my milovat – Boha a lidi.

 

V životě nezáleží na tom, čeho jsi dosáhl nebo jaké věci jsi získal – v životě záleží na vztazích.

 

 

ŽIVOT MINUS LÁSKA ROVNÁ SE NULA

 

Láska je věčná. „A tak zůstává víra, naděje, láska – ale největší z té trojice je láska.“  (Nový zákon, 1. Korintským 13, 13)

 

Láska po sobě zanechává dědictví. Pokud chceš, aby po tobě na zemi zůstalo něco trvalého, tak to nebude bohatství nebo nějaké výkony, ale to, jak jsi jednal s jinými lidmi.

 

Člověk, který umírá vám nikdy neřekne: „Přineste mi mé diplomy! Chci se na ně ještě jednou podívat. Ukažte mi mé ceny, mé medaile a zlaté hodinky, které jsem dostal.“ Když náš pozemský život končí, lidé se neobklopují předměty. Toužíme, aby kolem nás byli lidé, které milujeme. Je moudré tuto pravdu pochopit raději dříve než později. Nečekej na smrtelnou postel, abys pochopil, na čem v životě nejvíc záleží. Nemusíš se jí dožít. Až budeš přemístěn na věčnost, necháš zde všechno. S sebou si vezmeš pouze svůj charakter a právě to je důvod, proč právě na něm máme nejvíce pracovat.

 

Můžeš dávat bez lásky, ale nemůžeš milovat bez dávání. Bůh tak miloval svět, že dal . . . Láska znamená, že se pro někoho něčeho vzdáváš. Nejžádanějším darem lásky nejsou démanty nebo růže. Je to pozornost – čas. Proč je tato chvíle ten nejlepší čas k prokázání lásky? Protože nevíš, jak dlouho k tomu budeš mít příležitost. Okolnosti se mění. Lidé umírají. Děti rostou. Zítřek ti nikdo nezaručí. Chceš-li vyjádřit lásku, udělej to raději teď.

 

 

LÁSKA NEJVYŠŠÍM DAREM

 

„Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. A kdybych rozdal všechno, co mám, ano kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje.

 

Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.

 

Láska nikdy nezanikne. Proroctví – to pomine; jazyky – ty ustanou; poznání – to bude překonáno. Vždyť naše poznání je jen částečné, i naše prorokování je jen částečné. . .

 

A tak zůstává víra, naděje, láska – ale největší z té trojice je láska."  (Nový zákon, 1. Korintským 13, 1 – 13)

 

Milý čtenáři, zakusil jsi někdy takovou lásku? Pokud ano, jsi šťastný člověk! Pokud ne, tak ti s radostí oznamuji, že takovou láskou miluje každého člověka Bůh. On tě nejen miluje, ale chce svou láskou naplnit také tebe. Možná tě zklamal někdo, kdo o sobě tvrdí, že věří v Boha, a přitom to svým chováním popírá. I to je možné a naneštěstí docela časté. Také s tím mám zkušenosti. Lidí, kteří si na křesťany jen hrají, je docela dost. Ježíš Kristus na to sám upozornil, když řekl: „Ne každý, kdo mi říká ´Pane´, vejde do království nebeského; ale jen ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích.“

 

Apoštol  Pavel v listu Římanům napsal následující: „Ty tedy poučuješ druhého, ale sám sebe neučíš? Hlásáš, že se nemá krást a sám kradeš? Říkáš, že se nesmí cizoložit a sám cizoložíš? . . . Zakládáš si na zákoně a sám přestupováním zákona zneuctíváš Boha? Jméno Boží je vaší vinou v posměchu mezi národy, jak stojí psáno.“

 

Ano, je to tak! Církve i jednotliví křesťané se mnohdy chovali a chovají tak, že lidi spíše odpuzují. I mně nějakou dobu trvalo než jsem pochopila, že Boha nemohu posuzovat podle lidí. Člověk vždycky v něčem zklame, a to i v případě, že má ty nejsvatější úmysly. Chybovat je lidské. Tím samozřejmě nechci omlouvat zvěrstva, která byla páchána ve jménu Ježíše Krista!!! Chci tím říct, že dokonalou lásku nabízí jedině Bůh – ten nikdy nezklame. Člověk ano.

 

A tak, nekoukejme na to, co dělali nebo dělají jiní. Máme možnost dělat to jinak – lépe. Každý by měl začít sám u sebe. Posuzovat druhé je příliš snadné a v ničem to člověku neprospěje. Jakmile se upřímně podíváme sami na sebe, zjistíme, že to také není žádná sláva. Problém je v tom, že používáme jiný metr na sebe a jiný na druhé.

 

Je to smutné, ba neomluvitelné, že církev v minulosti i v současnosti už tolikrát zklamala a místo zvěstování lásky a milosti, zvěstovala pravý opak. Zatímco člověk své názory mění, Boží slovo překrucuje a podle potřeby převléká kabát, Bůh zůstává stále stejný. My lidé nemáme dostatek lásky mnohdy ani sami pro sebe. Bůh však miluje každého člověka způsobem, který se vymyká našemu chápání. Ze srdce přeji i Tobě, který právě čteš tyto řádky, abys mohl poznat krásu nezměrné  Boží lásky osobně.

 


Kdo nemiluje, nepoznal Boha, 

 protože Bůh je láska. . .

                                            

 (Nový zákon, 1. list Janův 4, 8)

 

  laska.jpg


 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Hitman666 -

Nenávidím všechny.Odmitam přijmout lásku od kohokoliv.Laska je rakovina a já ji odstranil ze srdce jako nádor na srdci.

Věřím v Boha ale nevěřím mu.
Nikomu nevěřím.
Mam paranoidní schizofrenii, těžké deprese,jsem sociopat.

Sociopat není to samé co psychopat.
Podívejte se na to v čem je rozdíl aby jste mě nebrali za to samé co psychopat.

Psychopat nemá emoce.
Sociopat ano ale jen potlačené.
Psychopat se tak narodil.
Sociopat se jim stal kvůli tomu že mu lidé ublížili.
Sociopat ubližuje pro pomstu, nenávist, zábavu.
Psychopat manipuluje abych ziskal všechno jenom pro sebe.
Když se sociopat naštve ublíží i přátelům.
Když se naštve psychopat tak se někdo dotkl jeho ega.

Hanka - autorka stránek - Re: Hitman666

A koho to zajímá?

Hitman666 -

Klidně budu sloužit Luciferovi.Hlavne že bych něco získal.

Hitman666 -

Kristus je kokot když dobrovolně trpěl pro lidi.Ja bych udělal opak abych netrpěl nikdy.
Obětoval bych lidi pro sebe.
Udělal bych co je správné podle situace abych nikdy netrpěl.Konal bych cokoliv chci.

Josef Beránek - Láska

To nejdůležitější, co zde máme dělat není milování, ale dle Ježíše je to hledání nebeského království, které není z tohoto světa. Ježíš také řekll, že přišel osvobodit všechny zajaté v moci satana. Jelikož nesplnil svůj slib a svým nesmyslným působením nás v moci satana ještě víc uvěznil, byl podle Zákona potrestán stigmaty. Tato stigmata jsou v podstatě hlava medvědí, která narostla Ivanovi v ruské pohádce Mrazík a jsou to čísla satana 666, která máme všichni na čelech. Proto Ježíš volal z kříže - Otče, proč jsi mě opustil ? Syn Boží Ježíš se zbaví svého prokletí jedině tím, že splní svůj slib a sám nás z moci satana vysvobodí.

Pavel - Re: Láska

V životě jsem neviděl takhle oklamaného člověka který tahá své názory ze své hlavy a věří jim

dolarko - rge

ja to nechapu... co udělal svět dobrýho pro Boha, že chceš, aby dělal něco On pro svět? na světě se vedou války, ale jsou to války lidí.. proč to dělaj? Bůh není loutkař, který si hraje s vojáčky.. jaký by byl smysl celého světa, kdyby člověk neměl svobodu? má ji a dělá si co chce.. a věř mi, nedělá to dobře.. když nakoukneš pro změnu do normální Bible, není se ani moc čemu divit, viz Sodoma a Gomora nebo potopa světa.. proč to bylo? protože se lidi odvrátili od Boha.. Bůh neni špatnej, jenom si to lidi představujete trochu jinak.. a taky to neni automat, do kterého hodíš modlitbu a vypadne ti kupon s vyslyšením..
Neříkám, že Satan není, on je.. ale je špatné ho uctívat, protože na konci PROHRAJE (teď ne) a jeho zastánci na to doplatí!

Josef Beránek - Závěr

Nu což Nastěnko, nic jsi nepochopila, ale atˇ je tedy po tvém. Medvěd Beránek se mi poklonil, ale tebe z toho bude bolet hřbet.

Hanka - Re: Závěr

Ježíš řekl: "Kdo nenávidí mne, nenávidí i mého Otce." (Jan 15,23)

Myslím, že k tomu není třeba cokoliv dodávat. Hanka

Hanka - Upozornění pro pana Beránka!

Pane Beránku,

souhlasím s tím, co napsal Marpefi. Vaše komentáře jsem zde doposud s velkým přemáháním nechávala, aby si případní čtenáři udělali úsudek sami. Všechny následující už ale budu vymazávat! Budete si tedy muset najít jiné místo k ulevování.

S pozdravem Hanka

Josef Beránek - Nepochopené učení Ježíšovo

Všichni stoupenci Ježíšova učení se utopili v satanskokretenských bludech proto, že jeho učení vůbec nepochopili. Svoje stoupence může Ježíš spasit - zachránit - vyléčit z opičáckého kretenismu pouze tím, že jim objasní účell zhrobovstávacího podvodu a tím, že do svého učení zahrne zákon reinkarnace, neboli převtělování, protože je to zákon ustanovený Bohem Otcem a Ježíš sám řekl - nepřišel jsem zákony mého Otce zrušit, ale přišel jsem tyto zákony naplnit.

Něco o perlách - Re: Nepochopené učení Ježíšovo

Vážený pane Beránku,

každý čtenář si může udělat obrázek o hloubce Vaší argumentace, vyjadřování a stavu. Nebudu tedy již na Vaše komentáře reagovat.

Bůh Vám dal ze své milosti svobodnou vůli k tomu, abyste šířil tyto bludy a nenáviděl Jej...pro toto "právo" jste se také rozhodl. Pořád však máte čas. Dokud žijete, máte stále naději na odpuštění...

Mějte hezký den.

S pozdravem

Marpefi

Josef Beránek - Nepochopená smrt Syna Božího

Ježíš za nikoho nezemřel, protože dobře věděl, že žádná smrt neexistuje a jako Boží Syn dobře znal zákon reinkarnace, neboli převtělování. Snažil se tento zákon objasnit svým učedníkům / budu zabit, ale třetího dne vstanu z mrtvých /, ale jeho snaha byla marná, protože učedníci vůbec nevěděli, o čem Ježíš vlastně mluví - stejně jako vy, když mi tvrdošíjně vnucujete satanskoopičácký blábol, že Ježíš za mě zemřel. Když Ježíš na Golgotě poznal, že se obětoval marně, protože žádný náš hřích na sebe nevzal, tak byl nucen improvizovat, aby nebylo marné celé jeho poslání. Proto spáchal zhrobovstávací podvod s tím, že nám ho po posledním soudu objasní. Jelikož poslední soud dosud neproběhl, tak nám zhrobovstávací podvod nebyl objasněn a proto jsme se utopili v kretenskosatanistických kravinách a hovadinách, že Ježíšova mrtvola Božím zázrakem obživla, vylezla z hrobu, zachránila nás před smrtˇákem - kostlivcem s kosou na trávu a nakonec odešla k Bohu Otci do Nebes. Z výše uvedených opičáckých kravin a hovadin se budeme muset zodpovídat, nebotˇ jsme závažným způsobem urazili a zesměšnili Moudrost Boha Otce.

Nepochopená? - Re: Nepochopená smrt Syna Božího

Zdravím Vás pane Beránku,

nepochopená smrt? Aha...tak sám Ježíš asi nechápal, co dělá a byl trošku pomatený, že? :) To by se Vám možná hodilo...

Co nám k tomu říká sám Ježíš?

Jan 6:51 Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe; kdo jí z toho chleba, živ bude na věky. A chléb, který já dám, je mé tělo, dané za život světa."

Jinde: "Já jsem vzkříšení a život, kdo ve mne věří, i kdyby zemřel, bude žít...."

další: "Já jsem ta cesta, pravda a život, NIKDO nepřichází k Otci, než skrze mne"

- (Ježíš) Všichni, které mi Otec dává, přijdou ke mně; a kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven,
38 neboť jsem sestoupil z nebe, ne abych činil vůli svou, ale abych činil vůli toho, který mě poslal;
39 a jeho vůle jest, abych neztratil nikoho z těch, které mi dal, ale vzkřísil je v poslední den.

- Amen, amen, pravím vám, kdo věří ve mne, má život věčný. ...řekl Ježíš...

Mohl bych takto pokračovat ještě nějakou dobu a zaplnit to tady desítkami veršů, ale myslím, že to je zbytečné. Vaše manipulativní lži nemají podporu v Bibli. Takto můžete svést a obelhát ty, kteří neznají bibli, ale ta jasně svědčí na mnoha místech o tom, že Ježíš zemřel za hříchy lidstva, aby mohli lidé obnovit svůj ztracený vztah s Bohem...

Nikde není prostor pro žádnou reinkarnaci. Nevím, jestli takto lžete a manipulujete úmyslně, nebo v dobré víře svého přesvědčení, to mě nepřísluší hodnotit, ale radím Vám - obraťte se a čiňte pokání...Bůh skrze Bibli říká "Kdo má Syna, má život...kdo nemá Syna Božího, nemá život...." Vy směřujete očividně do záhuby, ale Ježíš zemřel i za Vaše hříchy...stále máte naději...

Na závěr tečka nad spekulacemi, zda-li Ježíš zemřel za hříchy světa: - "Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého Jediného Syna, aby KAŽDÝ kdo věří, nezahynul, ale měl život věčný"....

Skutky apoštolské 2:24 Ale Bůh ho vzkřísil; vytrhl jej z bolestí smrti, a smrt ho nemohla udržet ve své moci...Vaše spiklenecké výlevy ohledně Pána Ježíše jsou naprosto neslučitelné s tím, co říká Bible.

Poslední soud nás teprve čeká a pokud budete setrvávat ve svém aktivním a vědomém odporu vůči Bohu, nemáte se na co těšit...

Vidím, že diskuze s Vámi nemá po argumentační stránce asi žádný význam. Nevím, proč tolik nenávidíte Boha, ale On Vás miluje a pokud budete litovat svých hříchů, přijme Vás...tak, jako přijal otec marnotratného syna v Ježíšově podobenství.

Mějte se hezky.

V dobrém

Petr

Josef Beránek - Vysvětlení mé činnosti

Zákon Boha Otce si mě vybral jako novodobého proroka a já jsem napsal pouze to, co mi bylo nadiktováno shůry. Sám od sebe bych to nikdy nepsal.

Marpefi - Re: Vysvětlení mé činnosti

Zdravím Vás pane Beránku...Držím se, abych nenapsal něco, čím bych Vás urazil, ale myslím, že ani nemusím...děláte to sám.

Můžete mi, prosím, sdělit, kde jste k těmto nepodloženým argumentům přišel? Co studuji sekty, tak ty dělají velmi podobné věci - překroutit, co se dá a vyšoupnout jedinečnost Ježíše do pozadí...to se Vám však nepodaří - Ježíš je Pán a zemřel i za Vás, dokud dýcháte, je to pro Vás ještě znamení, že máte naději a můžete u Něj najít odpuštění...to Vám moc přeji...

Mějte hezký den

S pozdravem

Marpefi
www.zivot-nazory.blog.cz

Ps. zkuste si přečíst Nový zákon a zjistíte, že Ježíš svoji smrt předpovídal a dokonce jí šel vstříc, protože "se to musí stát", jak pravil...

Josef Beránek - Antikrist

Dnes se konečně zhroutila satanova synagoga, zvaná křestˇanství, nebotˇ dva Antikristovy sloupy / zhrobovstávací podvod a oplodňovací blábol / , které satanovu synagogu podpíraly, se rozpadly na prach nebotˇ nebyly schopny odolat náporu Pravdy. Antikrist Jesus se zbaví stigmatického prokletí a bude opět Syn Boží Iesua až napraví své pochybení. K tomuto trestu odsoudil Antikrista Jesuse Svatý Zákon Boha Otce, kterého výše uvedený Antikrist Jesus nazval dˇáblem satanem pokušitelem vrahem Luciferem. Proti tomuto rozsudku neni odvolání a kdo se bude výše uvedeného obviněného zastávat, bude potrestán společně s ním.

Hanka - Re: Antikrist

Buďte tak hodný a přestaňte mi sem psát tyhle nesmysly. Děkuji.

Josef Beránek - " Zázraky "

Neuvidím nic, maximálně nějaký podvod, protože současné náboženké běsnění má silný politický podtext.Vládcům tohoto opičince nezbude nic jiného, než příchod satanova bezbožníka a Božího Syna naaranžovat jako
let na Měsíc. Proto je na čase, aby se všechny " Zázraky " vysvětlily, aby naše společnost totálně nezblbla. Neposkvrněné početí Marie bylo směšným nedorozuměním. Anděl jí řekl, že porodí Božího Syna a že Duch Svatý to vykoná. Tím neměl na mysli, že Duch Svatý Marii oplodní, ale mínil tím, že Duch Svatý jí zařídí setkání s mužem, který oplodnění provede. Ten muž se jmenoval Kreolus a byl to římský setník. Maria se za něj chtěla provdat, ale on byl z Nazareta na delší dobu odvolán. Maria propadla zoufalství a zaslíbila se Josefovi, aby nebyla svobodnou matkou. Z toho jasně vidíte, že bible je knihou asurdních satanských nesmyslů, protože není možné oplodnění na dálku a není možné zmrtvýchvstání tělesné mrtvoly, protože pouze Maria Magdalena díky své jasnovidné schopnosti jasně pochopila, že nevidí Ježíšovu mrtvolu, ale že vidí jeho ducha, který se z mrtvoly té uvolnil, neboli osvobodil. A pouze Maria Magdalena jasně věděla, díky své schopnosti, kam zmizela Ježíšova mrtvola Že byla přenesena v noci z pátku na sobotu Josefem Arimatejským a Janem Zebedejským do poutnické jeskyně na úpatí kopce Golgota a tam ukryta. Ježíš byl
nucen takto improvizovat, protože plán spásy se mu totálně zhroutil. Eli, Eli lama sabachtani - Otče, proč jsi mě opustil ? Já chápu, že v té době nebylo možné vysvětlit debilním apoštolům zákon převtělování. Ale nechápu, jak je možné, že Ježíš - Láska nás nechal utopit v 666 hovadinách a kravinách, kterě nevyhnutelně následovaly poté, co byl spáchán zhrobovstávací podvod. Proto ho volám k zodpovědnosti a žádám ho, aby napravil to, co zprasil a zkonil.

Hanka - Re: " Zázraky "

Reinkarnace viz odkaz:

http://zivot-nazory.blog.cz/1012/reinkarnace-co-na-to-buh