Jdi na obsah Jdi na menu
 


HOROSKOPY - nevinná hra?

horoskopy.jpg

 

Snad většina z vás horoskopy používá či přímo vyhledává. Snad v každém časopise, na který narazíte, naleznete nějakou verzi horoskopů. Ať už jsou to horoskopy osobní, horoskopy lásky či pracovní horoskopy. Vedle toho nám média servírují při představování jakékoliv osoby, o které píší, znamení horoskopu, ve kterém se narodila. Chci se proto zaměřit především na pozadí těchto jevů a položit vám otázky k zamyšlení. V článku se budou prolínat horoskopy s různými věštbami a budou se více méně zaměňovat. To proto, že za nimi vidím nejen stejné pozadí, ale také princip fungování.

První otázka, která by měla být položena, je následující - "funguje to"? Jsou horoskopy skutečně jakýmsi neměnným provazem, který tahá náš osud tam, kam chce - a my to můžeme vyčíst ze stránek časopisů?

Myslím, že na tuto otázku můžeme odpovědět - ano, jinak by nebyly tak populární. A světe div se. . . horoskopy fungují, i když by nefungovaly. Za tímto vším vidím z křesťanského pohledu dvě oblasti - psychologickou a duchovní.

 
1) Psychologický aspekt horoskopů (věšteb atd.)
 
I když jste ateista jako trám, přece jen u Vás bude toto všechno fungovat. V tuto chvíli je jedno, jestli můj výklad toho, co se za těmito praktikami skrývá, je pravdivý či nikoliv. . . pokud budete přijímat své horoskopy, více či méně budete ovlivněn/a i Vy.

Člověk má totiž jednu zajímavou vlastnost - pochybování. Typický příklad je ten, že si někdo zajde ke kartářce, ale před kamarády prezentuje, že tomu stejně nevěří. . . jenže ono sdělení, které od ní dotyčná osoba přijala (nehledě na to, jestli je to pravda či úplná lež) chtě nechtě pracuje v podvědomí. Jsou lidé, kteří toto "proroctví" přijmou zcela a jsou tím v podstatě svázáni/zotročeni úplně. Jiní budou tvrdit, že je to hloupost, ale kvůli pochybnostem si sem tam řeknou "a co když na tom něco bude". . .

Tímto je jejich život více či méně ovlivněn tvrzením, které o sobě slyšeli. . . dle mého názoru není mnoho těch, kteří by dokázali tato sdělení úspěšně vytěsnit tak, aby neměla žádný, byť i podvědomý, vliv na jejich chování.

 
Mnoho lidí je zotročeno a v podstatě pod kletbou horoskopů a různých věšteb jenom tím, že o sobě přijmou tvrzení, které o nich někdo říká (ať už horoskop či kartářka). . . pak se nepřímo tímto řídí a jejich život je směřován do roviny, kdy se zříkají vlastní zodpovědnoti, protože "se stalo, co se stát mělo". . .

Příklad: Partnerský horoskop - řekne Vám, kdo se k sobě jak hodí. . . pokud tento horoskop přijmete, tak ač je jakkoliv stupidní a nepravdivý, tak se stanete otroky jeho výmyslu. Své potenciální známosti budete posuzovat mimo jiné podle toho, jestli se k Vám protějšek hodí jakožto znamení. Nejprve si řeknete, že na znamení kašlete. . . třeba spolu chvíli jste, ale pak přijdou problémy (a ty přijdou vždy!), tak si začnete třeba říkat: "Nemá to cenu, stejně se k sobě nehodíme" a ukončíte to, ačkoliv jste byli již krůček od vyřešení konfliktu a upevnění nadějného vztahu, ukončíte jej, protože Vám to někdo nadiktoval!

Toto je jenom ilustrační příklad. Podobných lze nalézt snad desítky tisíc. Chci tím poukázat na to, že i když by neexistovaly žádné zlé síly, které za nimi stojí, i kdyby neexistoval žádný Bůh, ale jenom náhoda, pak i v tomto případě jsou tyto praktiky špatné a způsobují větší či menší míru otročení jejich poselstvým. Jinými slovy nám diktují vzorce chování a ovlivňují směr rozhodování v našich životech.

2) Duchovní aspekt horoskopů

Zde se dostáváme k další rovině problému a nabízí se otázka: "Pokud horoskopy či věštby skutečně fungují, jaká síla se za nimi skrývá?"

Toto je paradoxně otázka, kterou si mnohdy lidé nepokládají. Existuje např. i mnoho léčitelů, kteří vědí, že jejich léčení "funguje", ale nevědí proč a co se za tím vším skrývá. Vlastně je to často ani nezajímá - hlavně, že to funguje.

Ačkoliv může horoskop či věštba fungovat už jenom proto, že jsme jí ovlivněni z psychologického hlediska (viz. bod 1), určitě jste se setkali i s tím, že "ono to fakt funguje" a neumíte si to vysvětlit. Ano, souhlasím s tím. Pokud se nejedná zrovna o šarlatány kartáře (a jiná média), pak jste pravděpodobně narazili na člověka, který je ve spojení s duchovním světem, který mu sdělil nějaké informace. Podobný princip lze vysledovat i u horoskopů, numerologie apod.


Podle křesťanství jsme obklopeni duchovním světem, ve kterém probíhá jakýsi boj mezi dobrem a zlem - padlí andělé (démoni), kteří nenávidí Boha a lidi, se snaží všemožnými prostředky zamezit lidem přijít přímo k Bohu, aby s Ním měli osobní vztah, pro který byli stvořeni. Proto vymýšlejí mnohé lži a systémy, aby si každý vybral, co je mu po chuti - jenom ne pravdu.

Pokud narazíte na vyvolávače duchů či kartářku, kteří jsou skutečně ve spojení s "vyšší mocí", pak tvrdím, že je tato moc člověku nepřátelská. Tyto bytosti nás denně obklopují, ačkoliv je nevidíme. Pokud Vám takový vykladač sdělí proroctví, např. že si zlámete nohu, tak pro duchovní síly není problém to také tak zařídit! Nebo pokud Vám bude někdo prorokovat, že budete mít smrt v rodině, pak pro démony není problém to také zařídit (ačkoliv má poslední slovo Bůh, který dává všem šanci se k Němu obrátit). A co se stane pak? Řeknete si "to není možné, ta věštkyně měla pravdu!", nebo "ten horoskop nelhal!" Nakonec z toho budou příběhy, které asi mnozí z Vás znají (nejednou jsem slyšel, že se někomu tyto věštby či horoskopy "zázračně" vyplnily).

Zkuste porovnat mé tvrzení s jiným fenoménem - "pamatování si minulých životů" v souvislosti s reinkarnací. Článek ZDE.

Celý komplex takových příběhů vyplodil miliony zájemců o tuto duchovní oblast a výsledek vidíte sami denně, kam se jen podíváte. Ptám se však: jaká síla se skrývá za vším tím "věřím, že to funguje?"

Můžete odpovědět nevím. . . můžete také odpovědět určitě. . . Já se však ptám, proč se ptát karet či lidí, kteří ani nevědí, co je to za moc, se kterou pracují a ne přímo Boha?

Pokud věříte, že existuje nějaká vyšší síla, která řídí Vaše životy, proč ji nezkusit kontaktovat přímo? Proč nezkusit ono prosté "Bože, pokud existuješ a pokud o mě máš zájem, dej se mi nějak poznat. . . potřebuji Tě!"

Smyslem vašeho života je vztah s Bohem, pro který jste byli stvořeni. Tento vztah můžete obnovit pouze skrze Pána Ježíše Krista (více ZDE). Dříve zmíněný boj dobra a zla není vyrovnaný. Bůh je absolutní autorita, které jsou i démoni podřízeni. Nicméně tyto síly mohou stále působit v našich životech - a to tehdy, když jim k tomu dáváme "zelenou". Doptávání se karet či horoskopů místo Boha samotného pak démoni vnímají jako pozvání ve stylu "Vítejte, na Boha kašlu, hledám jinde, tak mi poraďte vy".

Poznámka:

Je mnoho takových i mezi věřícími, kteří věštby, horoskopy apod. obhajují a tvrdí, že jsou od Boha. Pokud toto tvrzení zastáváte, pak si přečtěte, co k tomuto říká samotný Bůh v Bibli:

10Ať se u tebe nenajde, kdo by svého syna či dceru provedl ohněm! Stejně tak žádný věštec, jasnovidec, hadač, čaroděj, 11zaříkávač, vyvolávač duchů, věštkyně ani ten, kdo se radí s mrtvými. 12Každý, kdo páchá něco takového, je pro Hospodina ohavný! Právě kvůli takovýmto ohavnostem je Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vyhání. 13Buď cele oddán Hospodinu, svému Bohu. (Deutronomium 18:10-13).

Ps. Není v silách tohoto článku se blíže zabývat a rozebírat různé druhy horoskopů, techniky věštění apod. Ani to pro smysl článku není nutné. Věřím, že je zde úplně stejný původce jako i u jiných okultních praktik a jevů.
                                                                                 Marpefi