Jdi na obsah Jdi na menu
 


PRAVDA

 

Jaká je naše prvotní a základní potřeba? Poznat pravdu - o sobě a o Bohu. Dokud se tak nestane, budeme žít ve světě iluzí a budeme hluší vůči slovům milosti. Ježíš řekl: "Já jsem PRAVDA". Neříká, že nás poučí o pravdě, ale že pravdou je On. Možná se někdo zeptá: "A kde vidíme Ježíše jako pravdu?". Odpověď zní: "V první řadě na kříži Kalvárie." Právě tam v Něm vidíme plně odhalenou pravdu o hříchu,... člověku a Bohu. Tento obraz je holá pravda o tom, kdo je člověk. Posuďme svůj stav podle toho, jakou hanbu kvůli nám musel Ježíš vytrpět.
 

cross1.jpg


V Ježíši Kristu přišla PRAVDA, dostatečně bolestná a pokořující na to, aby rozptýlila všechny naše marné iluze o nás samých. Avšak není to pravda jenom o nás, ale také o Bohu a o Jeho lásce k nám. Pokud jsme ponecháni jenom sami sobě, provinilé svědomí nám říká pouze to, že Bůh je proti nám a že drží v ruce velkou hůl. K takovému Bohu nás nic nepřitahuje. Kříž Ježíše Krista však tyto lži vyvrací a ukazuje nám Boha takového, jaký skutečně je. Co jsme považovali za velkou hůl, byla ve skutečnosti Jeho láskyplně natažená ruka, kterou nám kynul a volal k sobě zpět. Ve tváři Ježíše Krista vidíme, že Bůh není proti hříšníkovi, ale s ním, že není jeho nepřítel, ale Přítel, že v Kristu nestanovil nová a nedosažitelná měřítka, ale přišel s nabídkou odpuštění, pokoje a nového života pro ty, kteří porušili všechna pravidla, jaká existují.

Skutečnost, že kříž hlásá bolestnou pravdu, je zároveň lékem proti hříchu. Pokud vím, že existuje spolehlivý lék na určitou nemoc, unesu, když mi lékař sdělí, že takovou chorobou trpím. Pouze naše temné a zrádné srdce nás vede k tomu, abychom se Ho jako pravdy báli. Ale On nám dal Ducha svatého, kterého nazývá "Duchem pravdy", aby nás "uvedl do veškeré pravdy" a my mohli s pocitem bezpečí vložit svou dlaň do Jeho se slovy: "Pane, ukaž mi všechno, co vidíš a co chceš, abych já viděl(a). Přijmu to. Nebudu se bránit ani dohadovat. Pokud to řekneš Ty, pak vím, že je to PRAVDA."