Jdi na obsah Jdi na menu
 


buddhistou

 

Dříve než se stal křesťanem, byl Tward dlouhých 20 let buddhistickým knězem. Zřekl se svého náboženství poté, co poznal, že dobré skutky nemohou vyhovět požadavkům karmy. (Jména zúčastněných osob byla z důvodů bezpečnosti pozměněna).

Tward se narodil v jedné malé vesnici v Barmě (Myanmar). V té době ještě nebyly na vesnicích školy, a tak šel Tward na deset let do buddhistického kláštera, aby se mu dostalo základního vzdělání.

 

Po ukončení školy se  stal Tward  na dobu pěti let chrámovým novicem, a poté žil 15 let jako mnich. Jen proto, aby získal akademický titul v buddhismu, opustil Tward svou vesnici a studoval na buddhistické univerzitě. Tward udělal velké pokroky v buddhistickém náboženství. Vedoucí v něm objevili schopného učitele, a tak byl jimi pověřen výukou buddhismu na mnoha místech a v mnoha městech v zemi.

 

Výuka angličtiny s Biblí

 

Jednoho dne navštívil město, ve kterém většina lidí mluvila anglicky. Jelikož neuměl plynule anglicky, chtěl se Tward tomuto jazyku naučit, aby mohl také v tomto regionu mluvit s lidmi o buddhismu. Jediný, koho znal a kdo by ho mohl vyučovat, byl „Thom“, křesťan a pastor bez theologického vzdělání, který tu ve městě vedl malý sbor.

  

Tward se zeptal Thoma, zdali by byl ochoten dát mu hodiny angličtiny. Thom přislíbil, ale současně si stanovil dvě podmínky: jednak se chtěl s  Twardem  setkat každé ráno po dobu jedné hodiny. A za druhé chtěl použít Nový zákon jako učebnici. Tward akceptoval jeho podmínky slovy: „S tím nemám problém“.

 

Původně měl buddhistický kněz v úmyslu si výukou angličtiny své vědomosti rozšířit tím, že by četl buddhistickou literaturu v angličtině. Dlouhých šest měsíců se učil Tward anglicky s cílem následně šířit buddhismus mezi anglicky mluvícími lidmi.

  

Verš z Bible změnil jeho život

 

Jednoho dne četl Tward verš z Bible, který ho upoutal: „Ježíš řekl: Já jsem ta cesta, pravda i život, nikdo nepřijde k Otci než skrze mne.“ Jan 14,6.  Tward o tom musel  usilovně přemýšlet. Ptal se sám sebe, zdali je něco takového možné. Buddha pouze ukazoval cestu. Ježíš oproti tomu řekl: „Já jsem ta cesta!“ Buddha řekl: „Světlo se zrodilo ve mne samém.“ Ježíš ujišťuje: „Já jsem světlo světa!“ Buddha učil: „Nalézám pravdu intuitivně v sobě.“ Ježíš řekl: „Já jsem ta pravda a život!“ Byly to právě tyto otázky, které přivedly Twarda k rozhodnutí, změnit svůj život a přijmout Ježíše do svého života. Krátce poté opustil buddhistické duchovenstvo.

  

Pravidla k „čistotě“ nevedou

 

Tward si ještě dlouho myslel, že mnohé Buddhovy moudrosti jsou užitečné. Ty však zásadně zpochybňovaly existenci Boha. Buddhističtí učenci nevěří v Boha Stvořitele. A tak se dostal Tward do rozporu mezi „žádným Bohem“ a Bohem Bible. Buddha si činil nárok na vševědoucnost. Avšak přemýšlením a rozjímáním nad Biblí začal Tward objevovat Boha jako stvořitele, živitele a zachránce.

 

Už dříve pociťoval, že dobré skutky nemohou vyhovět požadavkům karmy. Upřímně se snažil dodržovat všech 227 pravidel buddhistického kněze a přesto se cítil tak prázdný. Těchto 227 pravidel obsahovalo jen ty nejdůležitější příkazy. Vedle nich existovalo tisíce a tisíce dalších pravidel, které bylo nutné dodržovat na cestě k „čistotě“. Jak by mohl někdo všechna tato pravidla dodržet? To se dosud žádnému člověku nepodařilo a proto bylo něco takového zcela beznadějné. Tward došel k názoru, že jeho budoucnost v buddhistickém náboženství je zcela nejistá, protože není naděje, že by kdy dosáhl nirvány (výraz pro buddhistický cíl spasení skrze osvícení. Slovo znamená „vyhaslý“, doslova „odvátý“ a míní anulaci všech faktorů, které se vážou na všechny představy o existenci).

 

Rozdíl

 

Tward našel v Bibli  pro sebe slovo Ježíšovo: „Vy jste mými svědky.“ V tom našel důvěru a naději. Přestože se snažil ve svém životě naplňovat vysoká buddhistická pravidla, najednou zjistil, že naděje a opravdový život lze najít pouze u Ježíše.

 

Tward neodmítl kategoricky vše dobré co Buddha učil, poznal však, že Buddha  našel jen zcela malý díl světla a pravdy, protože jako člověk hledající pravdu se nedostal dál, než k určitému bodu. Nyní uvěřil, že jen skrze Boží zjevení v Kristu je možné najít celou pravdu. V buddhismu vedou dobré skutky do dvaceti nebí, ale špatné skutky do mnoha pekel. Zcela jiné je to s Boží milostí v Kristu, kterou je možné přijmout pouze skrze víru.

 

Tward vyučuje nyní mladé křesťany  tomu, jak se můžou stát pro své buddhistické příbuzné a sousedy svědky pro Ježíše Krista.

 

 

Více zde: 

https://kzamysleni.estranky.cz/clanky/krestanstvi-a-jina-nabozenstvi.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář